Guvernul Viorica Dăncilă apreciază că două proiecte de lege aflate în Parlament, potrivit cărora promovarea de „idei antiromânești” devine infracțiune și se pedepsește cu închisoarea, ridică probleme constituționale, motiv pentru care Executivul

Guvernul Dăncilă s-a pus pe treabă: Inchisoare pentru idei antiromanesti

Guvernul Viorica Dăncilă apreciază că două proiecte de lege aflate în Parlament, potrivit cărora promovarea de „idei antiromânești, cu scopul de a combate instigarea la ură și la discriminare etnică.

Proiectul Șerban Nicolae – Titus Corlățean prevede:

„Inițierea, promovarea ori susținerea, în public sau în orice mod, de acte sau fapte cu caracter antiromânesc constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la 1 la 5 ani și interzicerea unor drepturi, dacă nu constituie o infracțiune mai gravă”
„Antiromânismul” reprezintă „percepția referitoare la români exprimată ca ură împotriva acestora, precum și manifestările gestuale, verbale sau fizice, de ură împotriva românilor, împotriva limbii române ori a culturii române, precum și cele motivate de această ură, acte și fapte îndreptate împotriva românilor ori a bunurilor acestora, împotriva instituțiilor comunităților românești sau a lăcașurilor lor de cult, precum și cele de discriminare a românilor ori de negare a independenței, suveranității, unității și integrității teritoriale a României”
Cu închisoare de 3 luni la 3 ani se dorește a se pedepsi și „confecționarea, comercializarea, distribuirea, precum și deținerea în vederea distribuirii de simboluri antiromânești”, aceste simboluri fiind „drapelele, emblemele, insignele, uniformele, sloganurile, formulele de salut, imaginile, mesajele text, conținutul audio-video, precum și orice alte asemenea reprezentări cu caracter antiromânesc.
Proiectul PMP-PNL-USR prevede:

Fapta persoanei de a promova, în public, în orice mod, idei, concepţii sau doctrine antiromâneşti constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 3 ani şi interzicerea unor drepturi.
Antiromânismul este definit în propunerea legislativă drept „percepţia referitoare la români exprimată ca ură împotriva acestora, precum şi manifestările verbale sau fizice, motivate de ură împotriva românilor, îndreptate împotriva românilor sau ne-românilor, a proprietăţilor românilor, a instituţiilor comunităţilor româneşti sau a lăcaşurilor de cult ale românilor
Materialele antiromâneşti sunt, potrivit legii, „imagini, mesaje text, conţinut audio-video, precum şi orice alte asemenea reprezentări, care transmit idei, concepţii sau doctrine care promovează antiromânismul”
Simbolurile antiromâneşti enumerate în proiectul legislativ sunt următoarele: „drapele, emblemele, insignele, uniformele, sloganurile, formulele de salut, precum şi orice alte asemenea însemne, care transmit idei, concepţii sau doctrine care promovează antiromânismul”
PUNCTUL DE VEDERE AL GUVERNULUI:

Guvernul Dăncilă s-a pus pe treabă: Inchisoare pentru idei antiromanesti

– Din analiza prevederilor legale în vigoare se poate constata că există două acte normative care privesc interzicerea organizațiilor, simbolurilor și faptelor cu caracter fascist, legionar, rasist sau xenofob și a promovării cultului persoanelor vinovate de săvârșirea unor infracțiuni de genocid contra umanității și de crime de război, respectiv combaterea antisemitismului (OUG 31/2002 și Legea 157/2018 – n.red.)
– Observând scopul Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 31/2002, cadrul general în materie, se poate concluziona că aceasta protejează deja orice manifestări care privesc, inter alia, incitarea la ură națională / Față de dispozițiile legale citate, manifestările care vizează ura națională, promovarea ideilor, concepțiilor sau doctrinelor xenofobe ori având la bază motive etnice sau naționalism extremist constituie deja infracțiuni dacă sunt comise în condițiile infracțiunilor prevăzute la art. 6′ din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 31/2002
– Apreciem că reglementarea este de natură să pună în discuție compatibilitatea textelor cu principiile constituționale prevăzute la art. 4 alin. (2) – Unitatea poporului și egalitatea între cetățeni, conform cărora ”România este patria comună şi indivizibilă a tuturor cetăţenilor săi, fără deosebire de rasă, de naţionalitate, de origine etnică, de limbă, de religie, de sex, de opinie, de apartenenţă politică, de avere sau de origine socială”, respectiv art. 6 – Dreptul la identitate. Pe cale de consecință, este nesocotit și principiul constituțional înscris la art. 16, referitor la egalitatea în drepturi a cetățenilor.
– Precizăm faptul că prevederile legale cuprinse la acest moment în legislația națională răspund instrumentelor juridice internaționale în materia rasismului și xenofobiei, fie că acestea sunt emise de către Organizația Națiunilor Unite, Consiliul Europei sau de către Uniunea Europeană
– Suplimentar elementelor menționate, precizăm faptul că art. 77 lit.h) din Codul penal reglementează circumstanța agravantă generală a săvârșirii infracțiunii pentru motive legate de rasă, naționalitate, etnie, limbă, religie, gen, orientare sexuală, opinie ori apartenență politică, avere, origine socială, vârstă, dizabilitate, boală cronică necontagioasă sau infecție HIV/SIDA ori pentru alte împrejurări de același fel, considerate de făptuitor drept cauze ale inferiorității unei persoane în raport cu celelalte, circumstanță care se va aplica ori de câte ori a fost săvârșită o infracțiune motivată de ură în legătură cu naționalitatea ori etnia.