Actualitate, Featured

Guvernul a adoptat OUG banii sănătății vor pleca și spre privați

Guvernul a adoptat, marți, proiectul de OUG prin care serviciile medicale din cadrul programelor naționale de sănătate curative, care sunt suportate din Fondul unic de Asigurări Sociale, se pot derula atât prin furnizori publici, cât și prin furnizori privați.

„Vă rugăm să fiți de acord cu introducerea pe ordinea suplimentară a proiectului de ordonanță de urgență pentru modficarea și completarea legii 95/2006, precum și reforma în domeniul sănătății, precum și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate”, a anunțat secretarul de stat din Ministerul Sănătății Nelu Tătaru,marți, în debutul ședinței de Guvern.

Ministerul Sănătății a pus în dezbatere publică o ordonanță prin care spitalele și clinicile private vor putea accesa oricând fonduri bugetare cuprinse în programele de sănătate. În prezent, acestea puteau implementa programe de sănătate doar dacă era depășită capacitatea furnizorilor publici.

„Prin proiectul de act normativ se propune ca serviciile medicale din cadrul programelor naționale de sănătate curative, care se suportă din bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate să se deruleze în mod unitar atât prin furnizori publici, cât și prin furnizori privați, în mod similar cu reglementarea privind furnizorii privaţi de medicamente şi dispozitive medicale. Astfel, se asigură accesul imediat al pacienților la tratament in cadrul programelor naționale de sănătate curative și, funcție de opțiunea acestora, prin furnizorii care sunt autorizați și evaluați și care au încheiat contracte de furnizare de servicii medicale cu casele de asigurări de sănătate”, se arată în expunerea de motive a proiectului de ordonanță care modifică Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății.

Potrivit actului normativ OUG furnizorii privați de servicii medicale puteau implementa programe de sănătate ale statului, doar atunci când era depășită capacitatea furnizorilor publici de a le implementa.