Actualitate, Stiri

Gruia Stoica atacă Ministerul Transporturilor şi vrea să publice contractul

Cine vrea ca privatizarea CFR Marfă să eşueze?!

Gruia

 Patronul GFR acuză statul român că nu şi-a îndeplinit încă toate obligaţiile asumate prin contractul de privatizare al CFR Marfă, ceea ce ar urma să conducă la eşecul acestui proces. GFR vrea să publice contractul de privatizare şi cere Ministerului Transporturilor să renunţe la clauza de confidenţialitate asupra acestuia.

“Grup Feroviar Român (GFR) a înaintat, vineri, 11 octombrie, o cerere oficială către Ministrului Transporturilor, d-na Ramona Mănescu, prin care solicită implicarea directă și urgentă a ministrului, în vederea evitării unui eșec al privatizării CFR Marfă, care în acest moment pare iminent, având în vedere neîndeplinirea de către vânzător a obligațiilor pe care și le-a asumat în acest proces, până în prezent. În calitate de cumpărător, Grup Feroviar Român, care și-a îndeplinit până acum cu onestitate și la termen toate obligațiile care-i reveneau, consideră că atitudinea Comisiei de Privatizare a fost de natură a-i leza buna-credință, interesele și eforturile financiare pe care le-a făcut pentru succesul acestei privatizări de importanță strategică pentru statul român. Cu toate acestea, GFR este în continuare dispus să colaboreze cu Ministerul Transporturilor pentru a identifica împreună căile legale prin care poate fi evitat eșecul unei licitații care ar afecta negativ mediul economic și ar descuraja investițiile străine. Grup Feroviar Român contează pe susținerea conducerii Ministerului Transporturilor pentru prevenirea acestei situații”, se arată într-un comunicat de presă al companiei patronate de Gruia Stoica.

“GFR consideră că în acest moment, comisia de privatizare invocă termenul de obținere a avizului din partea Consiliului Concurenței drept motiv pentru un anticipat eșec al tranzacției, pentru a ascunde faptul că în mod flagrant nu și-a îndeplinit obligațiile care îi revin. Mai mult, modul în care membrii Comisiei de Privatizare au înțeles să-și îndeplinească responsabilitățile este o dezamăgire pentru un investitor care a intrat în această licitație cu seriozitate și profesionalism și cu dorința de a investi într-o companie cheie pentru economia românească.

GFR dorește să precizeze clar, potrivit textului legii, care sunt sarcinile pe care fiecare dintre părți și-a asumat să le ducă la îndeplinire. Astfel, potrivit HG nr. 526/2013, la art.9, se definește clar ce înseamnă finalizarea procedurii: “finalizarea vânzării-cumpărării pachetului de acțiuni constând în plata preţului de cumpărare şi în transferul titlului de proprietate asupra pachetului de acţiuni ce face obiectul vânzării-cumpărării va avea loc sub condiţia semnării contractului de escrow şi depozitării de către cumpărător a sumei prevăzute la pct. 6 în contul escrow şi a realizării condiţiilor suspensive prevăzute la pct. 10”. Astfel, potrivit HG, nu poate exista finalizarea tranzacției fără realizarea condițiilor suspensive. Aceste condiții aparțin, după caz, vânzătorului, cumpărătorului sau ambelor părți”, se arată în document.

“Potrivit textului HG, care este public și disponibil tuturor pentru consultare, condițiile suspensive care cad în sarcina Vânzătorului, în speță a Ministerul Transporturilor și a Comisiei de Privatizare, sunt următoarele, așa cum sunt prevăzute în art. 10:

a) finalizarea de către vânzător a conversiei creanţelor deţinute de stat asupra societăţii la data semnării contractului şi definitivarea structurii capitalului social al societăţii ca urmare a operaţiunii de majorare de capital în baza conversiei;

b) obţinerea de către vânzător, după caz, de la finanţatorii interni şi externi ai societăţii [n.n. băncile creditoare ale CFR Marfă], a acordului acestora cu privire la modificarea structurii acţionariatului societăţii, ca efect al încheierii prezentului contract, iar acordul astfel obţinut nu include condiţii mai oneroase pentru societate faţă de termenii aplicabili potrivit contractelor de finanţare la data semnării.

Condițiile suspensive care cad în sarcina Cumpărătorului, în speță a Grup Feroviar Român, sunt:

c) emiterea de către Consiliul Concurenţei a unei adrese sau decizii în conformitate cu dispoziţiile art. 46 din Legea concurenţei nr. 21/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi/sau emiterea unui asemenea document de către alte autorităţi de concurenţă competente;

d) creditarea contului vânzătorului cu toate sumele datorate de cumpărător vânzătorului, reprezentând preţul de cumpărare.

Grup Feroviar Român a notificat Consiliul Concurenței, care a admis notificarea, rezervându-și dreptul, conform legii, să solicite informații și date suplimentare, într-un interval de 20 de zile de la data notificării.

În schimb, eșecul vânzătorului de a obține o prelungire a termenului de finalizare a tranzacției, astfel încât acesta să permită obținerea avizului Consiliului Concurenței – în ciuda atenționărilor repetate ale acestei instituții privind termenul necesar analizei – face acum imposibilă încheierea în bune condiții a privatizării și desființează contractul de plin drept.

Precizăm cu această ocazie că GFR nu a solicitat NICIODATĂ vreo amânare a termenului de plată.

De asemenea, Comisia de Privatizare a evitat în mod repetat formularea unor răspunsuri clare la solicitările noastre făcute încă din 30 august 2013 (demers reluat pe 4 octombrie 2013), privind situația la zi a aprobărilor din partea băncilor creditoare ale CFR Marfă în privința schimbării de acționariat al companiei.

“Cu regret trebuie să spun că până în ultimul moment, vineri, când am fost convocați de urgență la minister pentru rezolvarea impasului generat de incapacitatea comisiei de privatizare de a se achita la timp de responsabilități, atitudinea comisiei a fost una pe care o considerăm inacceptabilă față de un investitor serios. Noi ne-am dus să discutăm și să căutăm soluții la problemele vânzătorului, nu ale noastre, iar propunerile care ni s-au făcut sunt absolut inacceptabile și nu pot fi luate în serios de o companie responsabilă, care a plătit deja 30 de milioane de euro pentru această privatizare”, afirmă președintele Grampet Group, Gruia Stoica.

În spiritul transparenței, GFR își exprimă întreaga disponibilitate de a face public conținutul contractului de privatizare și cu această ocazie solicităm în mod public Ministerului Transporturilor renunțarea la clauza de confidențialitate, pentru corecta și completa informare a opiniei publice. Grup Feroviar Român subliniază faptul că își dorește în continuare finalizarea privatizării SNTFM CFR Marfă, însă nu consideră că acest lucru este posibil în condițiile în care vânzătorul dorește să se derobeze de responsabilitățile care îi revin și să forțeze cumpărătorul să accepte condiții abuzive, neconforme literei și spiritului contractului de privatizare”, se mai arată în comunicatul GFR.