Actualitate, Featured

Gabriela Firea: Continuăm să investim în plan social și în sănătatea bucureștenilor

Primarul General, Gabriela Firea: Continuăm să investim în plan social și în sănătatea bucureștenilor, sunt programe și proiecte de succes, cu o rată mare de accesare, extrem de utile pentru oameni.

Gabriela Firea: Continuăm să investim în plan social și în sănătatea bucureștenilor

În ultimii trei ani, aproximativ 140.000 de bucureşteni au beneficiat de stimulente financiare în valoare de 153 de milioane de euro, acordate de Primăria Capitalei prin Direcția de Asistență Socială, Centrul pentru Tineret și Centrul pentru Seniori.

Gabriela Firea: Continuăm să investim în plan social și în sănătatea bucureștenilor

174 de copii au venit pe lume prin programul de fertilizare in vitro „O șansă pentru cuplurile infertile” derulat prin ASSMB și sunt monitorizate încă 169 de sarcini în evoluție. Până în prezent, au fost depuse și aprobate 1544 de dosare în cadrul FIV 1 și FIV 2”.

Primarul General, Gabriela Firea, a avut o întâlnire de lucru cu coordonatorii programelor sociale și de sănătate gestionate de Primăria Capitalei prin instituțiile subordonate. Astfel de întâlniri periodice au loc pentru a verifica stadiul programelor și pentru a discuta din timp, acolo unde e cazul, posibile soluții pentru eventualele probleme apărute în derularea acestora.

Gabriela Firea: Continuăm să investim în plan social și în sănătatea bucureștenilor

Primarul General, Gabriela Firea: “Pe lângă marile proiecte de infrastructură, am inițiat, încă din primii ani de mandat, o categorie aparte de investiții: investițiile în oameni, mai ales cei aflați în situații speciale. Fie că este vorba despre stimulente pentru categorii sociale defavorizate, fie de sume alocate pentru programe de prevenție medicală sau tratamente mai greu accesibile, am acordat o mare atenție fiecărui caz în parte, pentru că eixstă bucureșteni pentru care accesul la o viață mai bună depinde în mare măsură de sprijinul pe care îl poate acorda Primăria Capitalei, în numele comunității pe care o deservim.

În ultimii trei ani, aproximativ 140.000 de bucureşteni au beneficiat de stimulente financiare în valoare de 153 milioane de euro, acordate de Primăria Capitalei prin Direcţia de Asistenţă Socială, Centrul pentru Tineret și Centrul pentru Seniori. Proiectele din domeniul sănătății realizate de ASSMB sunt foarte apreciate, mai multe primării din țară exprimându-și dorinșa de a replica unele dintre ele. Unul dintre programele ASSMB de succes este cel de fertilizare in vitro „O șansă pentru cuplurile infertile”: 174 de copii au venit pe lume în urma procedurilor decontate prin program și avem încă 169 de sarcini în evoluție. Până în prezent, au fost depuse și aprobate 1544 de dosare în cadrul FIV 1 și FIV 2.

Gabriela Firea: Continuăm să investim în plan social și în sănătatea bucureștenilor

Gestionăm programe diverse, de la sprijinirea copiilor și adulților aflați în situații dificile, la încurajarea natalității, a testării pe durata sarcinii și a formării tinerelor cupluri, susținerea posibilității de a deveni părinte, sprijin pentru tineri la angajare și omagierea seniorilor. Ne dorim ca bucureștenii să acorde atenție sănătății în general și prevenției în special, de aceea punem în practică și programe de screening, stomatologice sau de încurajare a mișcării.

Gabriela Firea: Continuăm să investim în plan social și în sănătatea bucureștenilor

Vom continua să acordăm astfel de stimulente, care ating obiective importante pentru aceste categorii de populație. Deși nu este cea mai bună perioadă financiară pentru Capitală, continuăm să investim în plan social și în sănătatea bucureștenilor, sunt programe și proiecte de succes, cu o rată mare de accesare, extrem de utile pentru oameni.”

Astfel, începând din 2017, în București s-au acordat – prin DGASMB – următoarele categorii de stimulente financiare:

• Stimulent financiar pentru integrarea socială a persoanelor adulte cu dizabilități, în cuantum de 500 lei/lună – 48.513 beneficiari;

• Stimulent financiar pentru copiii cu dizabilități, în cuantum de 1.000 lei/lună – 5.390 beneficiari;

• Stimulent financiar pentru nou-născuţi, în cuantum de 2.500 lei net/nou-născut – 40.723 beneficiari;

• Ajutor social comunitar pentru familia monoparentală – 156 beneficiari;

• Vouchere Materna, în cuantum de 2.000 lei pentru medicamente şi investigaţii medicale – 21.461 beneficiari;

• Sprijin financiar pentru rechizite, pentru prevenirea abandonului şcolar, în cuantum de 450 lei – 699 beneficiari.

Prin ASSMB, Primăria Capitalei acordă următoarele categorii de sprijin financiar:

– programul FIV – „O șansă pentru cuplurile infertile” prevede acordarea unui sprijin financiar cu o valoare totală de până la 13.800 lei/cuplu infertil din București cu indicație medicală pentru efectuarea procedurii de fertilizare in vitro. Prima etapă a avut ca țintă 1.000 de beneficiari și a înregistrat 1054 dosare depuse și aprobate, iar FIV 2 (derulare 2019-2020) este dimensionat pentru 2.000 de beneficiari, până acum fiind aprobate 490 de dosare. Până în prezent, 174 de familii s-au bucurat să devină părinți prin intermediul primei etape a acestui program, pentru alți viitori beneficiari procedurile fiind în derulare.

Decontările realizate pentru primii 961 de beneficiari prin FIV 1 însumează aproximativ 2,6 milioane de euro, iar bugetul multianual alocat FIV 2 se ridică la 5,85 de milioane de euro. Detalii: fiv.assmb.ro

– Proiectul „Newborn – O șansă pentru cuplurile infertile”, derulat prin Spitalul Clinic de Obstretică-Ginecologie „Prof. Dr.Panait Sîrbu”, are un buget de 190.000 de euro și vizează 138 femei si 175 bărbați, pentru a beneficia de sprijin financiar pentru prezervarea fertilității, înainte de a începe tratamentele oncologice (chimio-/radioterapie, tratamentul chirurgical). Oncofertilitatea s-a născut din dorința legitimă a persoanelor diagnosticate cu cancer de a avea copil chiar și după tratamentele oncologice, tratamente care au ca reacție adversă – temporară sau permanentă – infertilitatea. Până în prezent, au fost depuse și aprobate 9 dosare. Detalii: newborn.assmb.ro

– Proiectul „Consultații stomatologice și aplicare de aparate ortodontice” are ca beneficiari elevii din municipiul București cu vârsta cuprinsă între 7 și 16 ani și se derulează până în anul 2021 prin Spitalul Clinic de Chirurgie Oro-Maxilo-Facială ”Prof.Dr.Dan Theodorescu”. Cu un buget total de aproximativ 200.000 de euro, programul prevede sprijin financiar pentru un numar de 1234 de aparate ortodontice mobile (750 lei/arcada superioară sau inferioara sau 1500 lei pentru ambele arcade, daca are indicație medicală în acest sens). Până în prezent, au fost depuse și evaluate 686 de dosare, fiind aplicate 727 aparate ortodontice unui număr de 398 de elevi (alți 280 fiind in diverse etape). Valoare decontată pe proiect se ridica la aproximativ 108.000 de euro.

Detalii: aparateortodontice.assmb.ro

– Proiectul „Smile – Mobile”, cu perioadă de implementare 2019-2021, vizează 2.000 de beneficiari, elevi din municipiul București cu vârsta cuprinsă între 7 și 16 ani. Sprijinul financiar acordat este în cuantum de maxim 1.100 de lei / beneficiar, sub formă de vouchere. Până în prezent, au fost depuse 140 de dosare.

Detalii: smilemobile.assmb.ro

– Proiectul „Smile”, cu implementare până în decembrie 2020, prevede sprijin financiar pentru un numar de 20.000 beneficiari și constă în aplicarea de aparate ortodontice fixe (respectiv, 620 lei/arcada superioară sau inferioara sau 990 lei pentru ambele arcade, daca există indicație medicală în acest sens). Bugetul total se ridică la 4,2 milioane euro, până în prezent fiind înregistrate 133 de înscrieri și predate voucherele primilor 2 beneficiari.

Detalii: smile.assmb.ro

– Proiectul „Testarea genetică la cancerul de sân în stadii incipiente” se adresează bucureștenilor diagnosticați cu cancer mamar în stadii incipiente, cu tumori până în 5 cm (T1-T2), ganglioni axilari negativi sau pozitivi, receptori hormonali pozitivi sau negativi, ținta fiind de aproximativ 1.000 de beneficiari. Până în prezent, au fost aprobate 229 de cereri, valoarea totală decontată fiind de peste 630.000 de euro.

Detalii: testaregenetica.assmb.ro

– Proiectul „Doctori pentru București” prevede acordarea unui sprijin financiar in cuantum de maximum 10.000 lei/beneficiar, pentru 100 de medici, angajați ai spitalelor din administrarea Administrației Spitalelor și Serviciilor Medicale București, prin facilitarea accesului acestora la cursuri de specialitate susținute de clinici de renume din Europa, Statele Unite și Israel. Detalii: doctoripentrubucuresti.assmb.ro

– Proiectul „Sănătate prin Sport” se derulează în perioada 2019 – 2021 și are ca obiectiv să încurajeze participarea tinerilor la activități sportive, prin acordarea de servicii medicale: beneficiază de vize medicale bianuale, gratuit, 85.000 de tineri sportivi legitimați din Municipiul București, cu vârsta maximă de 18 ani, respectiv 51.000 copii cu vârste între 5 si 14 ani și 34.000 copii cu vârste între 14 si 18 ani. Până în prezent au fost înregistrate 46 de cereri, toate fiind deja programate.

Detalii: sanatateprinsport.assmb.ro

Totodată, Primăria Capitalei mai acordă:

– prin Centrul pentru Seniori al Municipiului București:

• Premiu şi Diplomă de Onoare pentru aniversarea a 25 de ani de căsătorie (1.000 lei), 50 de ani de căsătorie (1.500 de lei), respectiv 75 de ani (3.000 de lei) – 3.349 beneficiari (4.092.500lei)

• sprijin financiar prin programul “Lumina ochilor, cea mai importantă. Ochelari pentru vârsta a treia” – pentru decontarea unei perechi de ochelari de vedere, în valoare de maximum 250 lei/net. Beneficiarii sunt pensionarii domiciliați în Municipiul București care au pensia mai mică decât salariul minim net pe economie – 2.263 beneficiari (537.027 lei);

· De asemenea, Primaria Capitalei, prin Centrul pentru Seniori al Municipiului Bucuresti, a demarat parteneriatul cu Asociatia Sanatate pentru Comunitate si cu NEOLIFE Medical Center pentru campania ”Învinge cancerul colorectal. Un test pentru viață” – amplu program de screening non-invaziv pentru cancerul colorectal pentru 1.500 de seniori bucureșteni, prin acordarea cu titlu gratuit a unor teste imunochimice medicale specifice FIT. Până în prezent, sunt 400 de persoane înscrise, în prima săptămână de la lansare.

– prin Centrul pentru Tineret al Municipiului București

• Stimulent Financiar pentru Constituirea familiei (tineri căsătoriți) – 1.500 de lei pentru familiile nou constituite din Bucureşti – 16.450 de beneficiari;

• Sprijin pentru formarea și angajarea tinerilor (18-35 de ani) prin proiectul “București, orașul tinerilor activi pe piața muncii”: se acordă tichete pentru cursuri de calificare, inițiere sau perfecționare autorizate și stimulente de angajare (88 de solicitanți până în preznet, 85 au beneficiat de tichete).