Featured, Social

Gabriela Firea: bucureștenii vor avea în continuare apă caldă și căldură

Primarul General, Gabriela Firea: bucureștenii vor avea în continuare apă caldă și căldură. Am luat măsuri din timp pentru a putea garanta continuitatea agentului termic în Capitală.

Magistrații Curții de Apel București au decis luni, definitiv, falimentul RADET, fiind menținută, astfel, decizia din primă instanță a Tribunalului București.

Gabriela Firea: bucureștenii vor avea în continuare apă caldă și căldură

Primarul General, Gabriela Firea:  Fac precizarea că decizia Curti de apel nu  înseamnă dispariția sistemului de termoficare, pentru că activitatea Regiei va fi preluată de Compania Municipală Termoenergetica. Reamintesc bucureștenilor că am preluat RADET, în 2016, în insolvență de facto, și că am solicitat în repetate rânduri acordul consilierilor generali pentru o soluție de reorganizare a activității acestei regii, însă abia în luna februarie, în acest an, a fost acceptată soluția înființării Companiei Municipale Termoenergetica.

 Subliniez că, în ultimii 3 ani de zile, RADET a inițiat cea mai amplă campanie de reparații și înlocuiri de subansamble tehnice din ultimii ani, fiind inlocuiți aproximativ 180 kilometri conductă pe circuitele primar şi secundar, din care 30 de kilometri pe rețeaua primară, iar restul pe rețeaua secundară. Pentru anul 2019, se preconizează că vor fi inlocuiți până la finalul sezonului rece 64 kilometri de rețea, din care peste 20 de kilometri de rețea primară.”

Primarul General, Gabriela Firea a reamintit că au fost finalizate lucrările de modernizare a tronsonului din conducta de termoficare Dn 700 – Magistrala II – III Grozăveşti din Bulevardul Iancu de Hunedoara, care alimentează Cartierul Aviației, zonă afectată de foarte multe avarii în ultimii ani.

Gabriela Firea: bucureștenii vor avea în continuare apă caldă și căldură

Conform RADET, furnizarea agentului termic va fi reluată în 48 de ore.

Astfel, pentru realizarea soluției tehnice provizorii (prin care se va asigura continuitatea furnizării agentului termic pe toată durata desfăşurării lucrărilor din tronsonul final) este necesară oprirea agentului termic pentru apă caldă şi căldură pentru 48 de ore, începând cu 11 noiembrie 2019, ora 23.30.

Tot în acest an au fost finalizate lucrări de înlocuire a reţelelor de termoficare în alte zone în care cetăţenii au resimţit disconfort iarna trecută, dintre care amintim: Bulevardul Theodor Pallady, strada Petre Ispirescu, strada Moineşti, strada Ion Berindei, Piaţa Constituţiei, strada Răzoare, staţia de metrou -Păcii, Şoseaua Virtuţii (zona ştrandului Ciurel), Şoseaua Pantelimon, strada Lizeanu, strada Matei Basarab, Câmpia Libertăţii şi Lujerului.

Gheorghe Piperea, administratorul judiciar RADET: „Nu credem în declararea falimentului, întrucât interpretarea noastră este aceea că nu este permis de legislația în vigoare.

Astfel, subliniem faptul că regiile autonome se constituie și funcționează în baza Legii nr. 15/1990 privind transformarea întreprinderilor socialiste de stat în societăți comerciale și regii autonome – prin care anumite activități (cum ar fi distribuția energiei termice, transportul public local) sunt extrase din circuitul comercial obișnuit, pentru a fi încredințate regiilor autonome aflate sub autoritatea tutelară a primăriilor ori a consiliilor locale sau județene.

Prin acte normative sucesive, cum ar fi OUG nr.30/1997, aceste regii autonome au fost transformate în societăți naționale sau companii naționale, divizate în mai multe alte entități independente unele de altele.

Cu toate că funcționeaza pe bază de gestiune economică și autonomie financiară și sunt proprietare ale bunurilor din patrimoniul propriu (art. 2 si art. 5 din Legea nr.15/1990), regiile autonome fac parte din sectorul public, fiind întreprinderi publice.

Regiile autonome au în patrimoniu, spre administrare, bunuri din domeniul public, utilizând, pentru «acoperirea eventualelor deficite» și pentru finanțarea activității proprii, subvenții de la b-ugetul central sau local (art. 9 din Legea nr.15/1990), iar activitatea acestora poate fi influențată de stat prin credite cu dobânzi preferențiale, comenzi de stat, subvenții, impozite și taxe (art. 43 alin.1 din Legea nr.15/1990).

Regiile autonome sunt, indubitabil, comercianți, și pot fi supuse procedurilor de insolvență (art. 3 din Legea insolvenței nr.85/2014), însă nu pot fi supuse lichidării prin faliment, dat fiind regimul juridic special al acestora, precum și faptul că exercită activități economice strategice la nivel național/local.

Având în vedere toate acestea, apreciem că insolvența regiei autonome nu va putea adopta decât calea reorganizării judiciare sau calea lichidarii planificate. Dacă activitatea regiei autonome nu mai poate fi salvată prin reorganizare judiciară, lichidarea planificată este necesară pentru transferul ordonat al afacerii și al bunurilor din patrimoniului regiei autonome către o altă întreprindere publică.”

INVESTIȚII

Stadiul lucrărilor

I. LUCRĂRI prin forţe proprii

Au fost realizate lucrări din planul anual de înlocuire a reţelelor de termoficare în principalele zone în care cetăţenii au resimţit disconfort în sezonul anterior de încălzire, dintre care amintim: Bulevardul Theodor Pallady, strada Petre Ispirescu, strada Moineşti, strada Ion Berindei, Piaţa Constituţiei, strada Răzoare, staţia de metrou Păcii, Şoseaua Virtuţii (zona ştrandului Ciurel), Şoseaua Pantelimon, strada Lizeanu, strada Matei Basarab, Câmpia Libertăţii şi Lujerului.

II. LUCRĂRI prin terţi

Un caracter de noutate îl au acordurile-cadru pentru lucrările de primă urgenţă. Aceste lucrări au în vedere repararea porţiunilor de conductă în zonele în care s-au produs 70-80% dintre avariile de anul trecut. La sfîrşitul lunii iulie a fost finalizată procedura de achiziţie pentru aceste lucrări, fiind semnate acordurile – cadru prin care se vor organiza succesiv 53 de şantiere în mai multe zone din Municipiul Bucureşti, prin care se vor înlocui 27 de kilometri de conductă.

Dintre acestea au fost finalizate lucrările de modernizare a tronsonului din conducta de termoficare Dn 700 – Magistrala II – III Grozăveşti din Bulevardul Iancu de Hunedoara, ce alimentează cartierul Aviaţiei din Sectorul 1 al Capitalei.

Se află în execuţie în continuare lucrări în zonele Nicolae Caramfil (tronson II), Bulevardul Ion Mihalache – zona Domenii, zona Unirii – strada Radu Vodă şi, tot în Sectorul 3 – în zona străzii Danubiu.

În următoarea perioadă vor începe lucrări în sectorul 2 zona Pantelimon – strada Hățișului, în sectorul 3 zona Sălăjan – strada Ștefan Constantin şi în zona Vitan – Bîrzești – strada Răcari, în sectorul 4 zonele Piața Reșița şi Berceni – strada Turnu Măgurele, în sectorul 5 în zona Cotroceni – str. Geniului și în sectorul 6 vor fi deschise șantiere în zona Militari, pe străzile Apusului și Părăluțelor.

Primarul General, Gabriela Firea: În toate aceste zone se va lucra pe toată perioada sezonului de încălzire fără a fi însă afectată furnizarea agentului termic către clienții RADET.

III. LUCRĂRI efectuate de Compania Municipală Energetica Bucureşti

Finalizarea lucrărilor de modernizare a tronsoanelor din conductă 2 Dn 1000 – Magistrala II SUD – Bobocica la începutul lunii noiembrie (4 noiembrie 2019) ce alimentează zona cuprinsă între Bulevardul Energeticienilor, strada Fizicienilor, Calea Vitan şi Şoseaua Mihai Bravu din Sectorul 3 al Capitalei şi reîntregirea tronsonului magistralei. Lucrările de înlocuire a tronsoanelor de ţeavă cu conductă preizolată au fost executate de Compania Municipală Energetica București şi au avut în vedere o zonă deficitară în care cetățenii au resimțit disconfort în sezonul anterior de încălzire.

Lucrarea face parte din proiectele pentru modernizarea a 7 tronsoane de reţea primară, considerate a fi lucrări de primă urgenţă.

IV. VANE ŞI COMPENSATORI

a. VANE – În paralel, continuă lucrările de investiţii, fiind montate până în prezent, după o perioadă de pauză de peste zece ani, aproximativ 90 de vane de sectorizare cu acţionare electricădin cele 200 care necesită a fi schimbate în regim de urgenţă aproximativ 200. Vanele permit reducerea ariei afectate, în cazul apariției unor avarii.

b. COMPENSATORI – până in prezent s-au montat aproximativ 50 de compensatori. Aceste piese previn, de foarte multe ori avariile, deoarece preiau dilatarea conductelor și, datorită lor, țevile nu se mai sparg. La fiecare intervenţie de montare a vanelor și a compensatorilor au fost şi sunt schimbate și segmentele de țeavă afectate.