Prefectura şi nouă primării riverane Dunării au instituit stare de permanenţă

  Dunare

Prefectura Brăila şi nouă primării din judeţ riverane Dunării au instituit permanenţă, având în vedere situaţia hidrologică actuală şi prognoza evoluţiei situaţiei hidrometeorologice din Bazinul Dunării în amonte de intrarea în ţară.

La solicitarea prefectului de Brăila, Vasilica Vîlcu, Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Brăila s-a întrunit în şedinţă extraordinară, în vederea stabilirii măsurilor ce se impun pentru prevenirea situaţiilor de urgenţă generate de creşterea cotelor fluviului Dunărea.

A fost instituită stare de permanenţă la sediul Prefecturii, precum şi la primăriile Brăila, Berteştii de Jos, Chiscani, Frecăţei, Gropeni, Măraşu, Stăncuţa, Tichileşti şi Vădeni.

S-a decis supravegherea permanentă a cursurilor de apă şi a construcţiilor hidrotehnice cu rol de apărare împotriva inundaţiilor de pe întregul teritoriul riveran Dunării şi evacuarea utilajelor, depozitelor de material lemnos sau altor obiecte existente în zona dig-mal de pe raza celor nouă primării.

S-au luat în calcul, în caz de urgenţă, organizarea acţiunilor de evacuare a oamenilor, animalelor şi bunurilor materiale în afara zonelor potenţial inundabile.

“Doamna prefect, împreună cu inspectorul-şef al Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă, reprezentanţi ai Sistemului de Gospodărire a Apelor Brăila, precum şi primari, a verificat starea digurilor de-a lungul Dunării, efectuând şi vizite de lucru la unităţile administrativ teritoriale din bazinul Dunării privind această problematică. Pe raza judeţului Brăila, în momentul de faţă, nu sunt identificate probleme generate de creşterea cotelor fluviului Dunărea. Digurile se prezintă într-o stare bună, nefiind zone de risc”, a declarat directorul Cancelarie Prefecturii, Mircea Tudosie.

Va fi monitorizată, în permanenţă, evoluţia cotelor şi debitelor fluviului Dunărea, precum şi starea digurilor de către instituţiile cu atribuţii în acest domeniu, respectiv Sistemul de Gospodărire a Apelor Brăila, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă “Dunărea” al judeţului Brăila şi Comitetele Locale pentru Situaţii de Urgenţă din bazinul Dunării.

Comitetul Local pentru Situaţii de Urgenţă al municipiului Brăila monitorizează evoluţia situaţiei operative din zona falezei Dunării, zona Portului, precum şi Zona Liberă Brăila.