Proiectul de desemnare a “Deltei Bucureştiului” drept arie naturală protejată, adoptat de CGMB

  delta (1)

Consilierii municipali au adoptat un proiect care vizează atribuirea statutului de arie naturală protejată Parcului Văcăreşti, loc cunoscut şi sub denumirea de “Delta Bucureştiului”.

“Proiectul de hotărâre privind avizarea suprafeţei administrative ce urmează să facă parte din aria naturală protejată Parcul Natural Văcăreşti are ca scop reglementarea zonei ca arie naturală protejată în vederea instituirii prin hotărâre de Guvern a regimului de arie naturală protejată de interes naţional Parcul Natural Văcăreşti”, relevă proiectul.

Potrivit acestuia, întrucât în prezent zona Lacului Văcăreşti se confruntă cu intervenţii antropice care pot afecta biodiversitatea şi pot degrada ireversibil capitalul natural, se impune atribuirea statutului de arie naturală protejată care asigură atât conservarea habitatelor şi speciilor naturale importante sub aspect floristic, faunistic, cât şi la menţinerea caracterului peisagistic şi recreativ.

“Zona naturală situată pe arealul Lacului Văcăreşti cu o suprafaţă de 183 de hectare pe teritoriul sectorului 4 cuprinsă între Calea Văcăreşti, Şoseaua Olteniţei, Şoseaua Vitan-Bârzeşti şi Splaiul Dâmboviţei a favorizat apariţia unui ecosistem natural specific unei delte cu o vegetaţie cuprinzând sute de specii de plante şi o bogată diversitate avifaunistică”, menţionează proiectul.

Academia Română, prin Comisia pentru Ocrotirea Monumentelor Naturii, a emis un aviz favorabil de încadrare a Parcului Natural Văcăreşti în categoria de arie naturală protejată tip “parc natural”.

Dezvoltarea zonei Văcăreşti reprezintă unul dintre obiectivele cuprinse în Conceptul strategic Bucureşti 2035, zonă cu potenţial natural la nivelul modelelor de referinţă din capitale europene, precum Londra, cu peste 40 de arii protejate, având suprafeţe cuprinse între 0,8 şi 955 ha sau Praga – cu 88 de arii naturale protejate totalizând 2.200 ha, mai relevă sursa citată.

“Nu e clarificată natura juridică a terenurilor. Intrarea pe un acord de cooperare ne creează numai dificultăţi ca şi în cazul Constanda”, a declarat consilierul municipal Doru Giugula.

Directorul Direcţiei de Mediu din cadrul Primăriei Capitalei, Oana Grigore, a menţionat că după avizarea suprafeţei care va fi declarată arie naturală protejată se vor stabili mai multe perimetre.

“Vor fi mai multe zone, inclusiv cea tampon, zona de dezvoltare durabilă, unde se vor putea face şi construcţii pentru promovarea turismului, agrementului, educaţiei, ştiinţei şi atunci se va lua în calcul şi deversorul şi în funcţie de acesta se va face şi zonificarea ariei naturale protejate. Din punct de vedere juridic situaţia trebuie să fie reglementată de Ministerul Mediului în paralel cu obţinerea celorlalte avize. În momentul în care documentaţia e completă se supune aprobării Guvernului pentru a fi declarată arie naturală protejată”, a adăugat Grigore.