Șomajul tehnic nu se mai decontează de la bugetul de stat, începând din data de 1 iulie, iar angajatorii care doresc să aplice această măsură trebuie să o suporte din bugete proprii, conform unei analize a companiei de consultanță juridică ONV LAW.

Decontarea de către stat a sumelor primite de către salariații intrați în șomajul tehnic a fost stabilită anul trecut și prelungită succesiv de la începutul pandemiei, iar conform OUG 211/2020 ultimul termen până la care s-a prevăzut posibilitatea de a beneficia de acest sprijin din partea statului pentru domeniile restricționate din cauza pandemiei este miercuri, 30 iunie.

Șomajul tehnic nu va mai fi decontat de stat

Astfel, potrivit consultanților ONV Law, rămân aplicabile dispozițiile generale ale Codului Muncii, care oferă posibilitatea angajatorului de a aplica măsura șomajului tehnic în privința salariaților, însă indemnizația aferentă de 75% din salariul de bază va fi suportată direct de angajator.

Schimbări ale Codului Muncii
Totuși, partea bună în urma experienței pandemiei o reprezintă reglementările cu referire la regimul șomajului tehnic. Astfel, potrivit modificărilor aduse de Legea 298/2020 în Codul Muncii, la finalul anului trecut s-a reglementat cu titlu general regimul șomajului tehnic în perioade de stare de asediu sau stare de urgență decretate pe teritoriul României.

Astfel, salariaţii afectaţi de activitatea redusă sau întreruptă, care au contractul individual de muncă suspendat beneficiază de o indemnizaţie plătită din bugetul asigurărilor pentru şomaj, în cuantum de 75% din salariul de bază corespunzător locului de muncă ocupat, dar nu mai mult de 75% din câştigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat în vigoare, pe toată durata menţinerii unei stări de asediu sau stări de urgenţă în România. Totuși, modificările introduse în Codul Muncii nu vizează și ipoteza unei stări de alertă.

De asemenea, potrivit companiei de consultanță juridică, angajatorul are posibilitatea acum, dacă bugetul acestuia permite, să suplimenteze indemnizația acoperită de la bugetul de stat cu sume reprezentând diferenţa de până la minimum 75% din salariul de bază corespunzător locului de muncă ocupat.

„O dispoziție particulară în noul Cod al Muncii este ultimul alineat al art. 531 din Codul Muncii. Potrivit acestuia, se interzice angajatorilor să îi concedieze pe acei angajați care au beneficiat de șomaj tehnic pentru o perioadă de timp cel puțin egală cu perioada pentru care au beneficiat de această măsură de sprijin de la bugetul de stat”, a explică avocatul Lorena Ciobanu, partener în cadrul ONV LAW.

O clarificare binevenită este adusă, respectiv că interdicția de concediere menționată se aplică doar pentru locurile de muncă ocupate de persoane cu privire la care s-a dispus șomajul tehnic după intrarea în vigoare a Legii 298/2020, și anume 27 decembrie 2020.

Cât a plătit statul
Potrivit declarațiilor publice în preajma momentului dezbaterii bugetului pe anul 2021, suma indemnizațiilor de șomaj tehnic acoperite de la bugetul de stat a fost estimată pentru anul 2021 la 798 milioane lei. „Rămâne să monitorizăm în continuare noile dispoziții privitoare la eventualele prelungiri ale măsurilor de sprijin pentru mediul de afaceri”, completează specialistul ONV LAW.

Potrivit execuției bugetare după primele cinci luni din 2021, publicată de Ministerul Finanțelor, , până la sfârșitul lunii mai s-au plătit pe măsuri active, cu caracter excepțional, în domeniul social și economic, pentru diminuarea efectelor negative generate de pandemia de COVID 19, sume în total de 1.167,53 mil lei, respectiv:

512,79 mil lei pentru îndemnizații acordate pe perioada suspendării temporare a contractului individual de muncă din inițiativa angajatorului
164,25 mil lei pentru îndemnizații acordate pentru alți profesioniști și pentru persoanele care au încheiate convenții individuale de muncă care întrerup activitatea ca urmare a efectelor SARS-CoV-2
206,26 mil lei pentru sume acordate angajatorilor pentru decontarea unei părți a salariului brut al angajaților menținuți în muncă
36,3 mil lei sume acordate angajatorilor pentru încadrarea în muncă a unor categorii de personae

247,93 mil lei îndemnizații acordate pe perioada reducerii temporare a activității pentru profesioniști precum și pentru persoanele care au încheiate convenții individuale de muncă în baza Legii nr.1/2005.