Editorial, Stiri

Conform datelor guvernamentale, România are zăcăminte de diamante!

De când are ţara noastră “pietre preţioase”?

diamante

Conform textului prin care guvernul voia să modifice legea minelor – ştiţi scandalul, proiectul a căzut – a apărut un articol cu o sintagmă cel puţin ciudată.

Pe scurt, textul pentru modificarea Legii minelor prevede la articolul 21 introducerea următoarelor precizări: ”Licenţele de explorare şi exploatare se încheie în formă scrisă după cum urmează:

a) pentru exploatarea cărbunilor, minereurilor feroase şi neferoase, de aluminiu şi roci aluminifere, de metale nobile, radioactive, de pământuri rare, elemente disperse, săruri haloide, substanţe utile nemetalifere, pietre preţioase, rocilor bituminoase, rocilor ornamentale, gazelor necombustibile, apelor geotermale, apelor termominerale şi gazdelor care le însoţesc, ape minerale naturale şi ape minerale terapeutice, precum şi reziduurile miniere din haldele şi iazurile de decantare, licenţele intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Hotărârii Guvernului de aprobare a acesteia.”

Vă rugăm să observaţi cu atenţie sintgma ”pietre preţioase”!

Are România zăcăminte de pietre preţioase? De când? Noi de ce nu ştim? Atenţie, nu este vorba despre pietre semipreţioase, care au articol separat, chiar în acest text de modificare a legii minelor. Pietrele preţioase sunt: diamantele – cu forma lor şlefuită, numită briliante -, rubinele şi smaraldele. Nici un geolog nu vă va confirma că ţara noastră ar putea avea asemenea zăcăminte. Toată lumea cunoscătoare spune că e o greşeală de redactare,… dar nici un politician nu a vrut să răspundă la întrebarea ce e cu ”pietrele preţioase” în lege. Parcă, parcă am avea uşoare dubii că ar fi vorba doar o greşeală…

Vom mai vedea, probabil, în 2014…

 

PS. – Textul la care facem referirea poate fi găsit la adresa: http://www.cdep.ro/proiecte/2013/500/70/3/pl918.pdf