Comisia Europeană
Actualitate, Featured

Comisia Europeană a simplificat normele privind ajutoarele de stat

O serie de ajutoare pe care statul și le propune pentru susținerea investițiilor sau a proiectelor pentru redresarea economiei post-pandemie și pentru tranziția verde urmează să fie exceptate de la obligația de notificare de la Comisia Europeană, astfel că fondurile ar urma să poată fi direcționate mult mai rapid acolo unde este nevoie.

Comisia Europeană a simplificat normele privind ajutoarele de stat

Comisia Europeană a adoptat vineri, 23 iulie, o extindere a domeniului de aplicare al Regulamentului general de exceptare pe categorii de ajutoare (RGECA), care le va permite statelor membre să pună în aplicare anumite măsuri de ajutor, fără o examinare prealabilă din partea Comisiei, au transmis reprezentanții Executivului comunitar, printr-un comunicat de presă/

Normele revizuite se referă la:

(i) ajutoarele acordate de autoritățile naționale pentru proiecte finanțate prin intermediul anumitor programe ale UE gestionate la nivel central în temeiul noului cadru financiar multianual
(ii) anumite măsuri de ajutor de stat care sunt relevante pentru sprijinirea tranziției verzi și a celei digitale, precum și pentru redresarea în urma efectelor economice ale pandemiei de COVID-19.

Principalele avantaje
Conform documentului Comisiei, exceptarea unui astfel de ajutor de la obligația de notificare prealabilă reprezintă o simplificare majoră, care facilitează punerea rapidă în aplicare a unor astfel de măsuri de către statele membre, dacă sunt îndeplinite condițiile care limitează denaturarea concurenței pe piața unică.

„Comisia simplifică astăzi normele privind ajutoarele de stat aplicabile finanțării naționale care intră în domeniul de aplicare al anumitor programe ale UE. Acest lucru va îmbunătăți în continuare interacțiunea dintre normele de finanțare ale UE și normele UE privind ajutoarele de stat în temeiul noului cadru financiar multianual”, a declarat Vicepreședinta executivă a Comisiei Europene, Margrethe Vestager, responsabilă cu politica în domeniul concurenței, a declarat.

Finanțarea ar urma să ajungă mai repede acolo unde pandemia de COVID-19 a produs pierderi. „De asemenea, introducem mai multe posibilități pentru statele membre de a acorda ajutoare de stat pentru sprijinirea tranziției către o economie verde și digitală, fără a le impune să efectueze procedura de notificare prealabilă, dar și fără a provoca denaturări nejustificate ale concurenței pe piața unică. Noile norme vor facilita, de asemenea, furnizarea rapidă de către statele membre a finanțării atât de necesare pentru a sprijini o redresare durabilă și rezilientă în urma efectelor economice ale pandemiei de COVID-19”, a completat responsabilul CE.

Alocările prin Programul Național de Redresare și Rezilianță (PNRR) ar urma să intre în țară la începutul anului viitor, după cum a anunțat vicepremierul Dan Barna. Planul României ar urma să fie aprobat în septembrie de forul comunitar, potrivit ministrului de resort, Crisian Ghinea.

Se evită „complexitățile inutile”
În esență, Comisia Europeană simplifică normele privind ajutoarele de stat aplicabile finanțării naționale a proiectelor sau a produselor financiare care intră în domeniul de aplicare al anumitor programe ale UE, adoptate recent, cu scopul de a asigura o mai bună interacțiune între normele privind finanțarea acordată de UE și normele UE privind ajutoarele de stat în temeiul noului cadru financiar multianual.

„Grație modificărilor introduse vineri prin RGECA, normele privind finanțarea UE și normele privind ajutoarele de stat aplicabile acestor tipuri de finanțare au fost aliniate pentru a se evita complexitățile inutile, menținându-se în același timp concurența pe piața unică a UE”, se arată în comunicatul Comisiei.

Fondurile naționale în cauză sunt cele referitoare la:

operațiunile de finanțare și de investiții sprijinite de Fondul InvestEU;
proiectele de cercetare, dezvoltare și inovare (CD&I) care au primit o „marcă de excelență” în cadrul Orizont 2020 sau Orizont Europa, precum și proiectele de cercetare și dezvoltare cofinanțate sau formarea de echipe comune de cercetare în cadrul Orizont 2020 sau Orizont Europa;
proiectele de cooperare teritorială europeană (CTE), cunoscute și sub denumirea de componenta Interreg.
Prin modificarea de vineri a RGECA, aceste măsuri pot fi acum puse în aplicare direct de către statele membre, fără a fi necesară notificarea Comisiei, care trebuie să fie informată doar ulterior acordării accetora, ex-post. Exceptarea ajutoarelor în aceste domenii de la obligația de notificare prealabilă este posibilă datorită garanțiilor integrate în programele UE gestionate la nivel central de către Comisie.

În special, sprijinul acordat în contextul acestor programe: (i) vizează un obiectiv de interes comun; (ii) abordează o disfuncționalitate a pieței sau obiective de coeziune socioeconomică și (iii) se limitează la suma minimă necesară.

Sunt încurajate proiectele pentru tranziția verde
Odată cu modificarea RGECA, Comisia creează și mai multe posibilități pentru ca statele membre să furnizeze ajutorul necesar pentru dubla tranziție într-un mod care le va permite, de asemenea, să sprijine cu promptitudine întreprinderile care au nevoie de finanțare pentru a combate efectele economice ale pandemiei de COVID-19.

Potrivit documentului citat, ajutoarele relevante pentru atingerea acestor obiective, care sunt în prezent exceptate de la notificarea prealabilă a Comisiei, vor juca, de asemenea, un rol în continuarea pregătirii pentru perioada de după criză. Noile categorii de ajutoare care vor fi exceptate de la obligația de notificare se încadrează în domeniile de politică ce reprezintă priorități absolute pentru dubla tranziție.

Ajutoarele acordate în aceste domenii vor sprijini, de asemenea, redresarea în urma efectelor economice ale crizei provocate de COVID-19 și vor asigura faptul că această redresare va contribui la tranziția către o economie verde și digitală.

Astfrl, categoriile relevante de ajutoare sunt:

ajutoarele acordate pentru proiectele de eficiență energetică a clădirilor;
ajutoarele pentru infrastructura de reîncărcare și realimentare a vehiculelor rutiere cu emisii scăzute;
ajutoarele pentru rețelele fixe în bandă largă, rețelele mobile 4G și 5G, anumite proiecte transeuropene privind infrastructura de conectivitate digitală și anumite vouchere.