8

Cetățenii care în ziua alegerilor se află în altă localitate (comună, oraș, municipiu) decât cea de domiciliu își vor exercita dreptul de vot la orice secție de votare, urmând a fi înscriși în lista electorală suplimentară.

Potrivit unui comunicat al Biroul Electoral Central (BEC) remis vineri, cetățenii care în ziua alegerilor se află în localitatea (comună, oraș, municipiu) de domiciliu își vor exercita dreptul de vot la secția la care sunt înscriși în listele electorale permanente.

BEC mai precizează că în conformitate cu prevederile Legii nr. 33/2007 privind organizarea și desfășurarea alegerilor pentru PE, președintele biroului electoral al secției de votare poate aproba, la cererea scrisă a alegătorilor netransportabili din motive de boală sau invaliditate, ca o echipă formată din cel puțin 2 membri ai biroului electoral să se deplaseze cu o urnă specială și cu materialul necesar votării (ștampilă cu mențiunea VOTAT și buletine de vot) la locul unde se află alegătorul pentru a se efectua votarea. Cererea scrisă trebuie însoțită de copii ale unor acte medicale sau alte acte oficiale din care să rezulte că persoanele respective sunt netransportabile. Cererea se înaintează biroului electoral al secției de votare cel mai târziu în ziua de sâmbătă, 24 mai în intervalul orar 18,00—20,00.

Alegătorii netransportabili din cauză de boală sau invaliditate, care în ziua de referință se află în localitatea de domiciliu vor înainta cererea de a vota prin intermediul urnei speciale la secția de votare unde sunt înscriși în copia de pe lista electorală permanentă.

Alegătorii netransportabili din cauză de boală sau invaliditate, care în ziua de referință nu se află în localitatea de domiciliu vor înainta cererea de a vota prin intermediul urnei speciale la secția de votare unde este arondat imobilul în care se află. Alegătorii netransportabili din cauză de boală sau invaliditate, care în ziua de referință sunt internați în spitale sau azile/cămine de bătrâni vor înainta cererea de a vota prin intermediul urnei speciale la cea mai apropiată secție de votare de sediul spitalului sau azilului/căminului de bătrâni, se arată în Legea 33/2007.

Lista secțiilor de votare poate fi consultată pe site-ul Autorității Electorale Permanente — www.roaep.ro și la sediul primăriei.