Durabilitatea și rezistența unui proiect de construcții sunt cele mai importante aspecte pe care trebuie să le ia în considerare orice persoană dornică să demareze astfel de lucrări. Indiferent dacă este vorba de ridicarea unei case, ori a unei clădiri cu altă destinație, e necesar un studiu hidrogeologic care să furnizeze informații cu privire la terenul de fundare. Considerat mai degrabă un pas opțional, acesta are rolul de a stabili dacă o construcție se poate realiza corect și fără costuri suplimentare. Mulți dintre constructori trec cu vederea examinarea terenului, chiar dacă studiul geotehnic este necesar pentru obținerea certificatului de urbanism. Însă, investigația solului este crucială pentru viitoarea construcție, deoarece determină proprietățile fizice ale terenului și, automat, calitatea imobilului ce va fi ridicat. Iată ce trebuie să includă un studiu geotehnic și care este utilitatea sa.

Informații generale

Documentația geotehnică reprezintă prima etapă din procesul de construcție sau consolidare a unei clădiri. Aceasta trebuie să includă într-o primă fază date cu caracter general, precum denumirea și amplasarea lucrării, informații despre beneficiar, proiectantul general și proiectantul de specialitate pentru studiu geotehnic. Acestor date li se adaugă denumirea și adresa tuturor unităților care au luat parte la investigarea terenului de fundare, precizând categoria de lucrări în care au fost implicate, și detalii tehnice furnizate de beneficiar despre sistemele constructive preconizate.

Date cu privire la terenul din amplasament

Majoritatea persoanelor care intenționează să demareze lucrări de construcție trebuie să aibă date cu privire la zonarea seismică și încadrarea obiectivului în zone de risc la cutremur, inundații sau alunecări de teren. Aceste lucruri se găsesc documentate în studiul geotehnic în partea dedicată terenului din amplasament. De asemenea, sunt incluse și informații geologice generale, date geotehnice, cadrul geomorfologic, hidrografic și hidrogeologic, istoricul amplasamentului și situația actuală. O astfel de analiză vizează și condițiile referitoare la vecinătățile lucrării, astfel că în cadrul examinării terenului vor apărea și detalii despre construcțiile din proximitate, trafic, rețele, vegetație, ori produse chimice periculoase.

Informații geotehnice

În cazul în care soliciți un studiu geotehnic, poți analiza apoi toate datele împreună cu un inginer constructor deoarece vei primi o prezentare detaliată. Capitolul cu date geotehnice din cadrul documentației cuprinde prezentarea lucrărilor efectuate pe teren, informații despre metodele, utilajele și instrumentele utilizate pentru colectarea, transportul și depozitarea probelor, datele calendaristice între care s-au efectuat lucrările de teren și de laborator. Deoarece apa din pânza freatică reprezintă cea mai pertinentă problemă atunci când sapi un teren, studiul evidențiază stratificația solului, nivelul apei subterane, caracterul stratului acvifer și caracteristicile de agresivitate ale apei subterane, dacă este cazul.

Solicitantul va avea informații și despre eventuala existență a unor presiuni excedentare a apei în porii pământului, fișe sintetice pentru fiecare foraj sau sondaj deschis, buletine pentru analizele chimice, centralizatoare cu încercări de laborator, secțiuni geologice, geotehnice, geofizice și hidrogeologice.

Analiza informațiilor geotehnice

Dacă beneficiezi de un teren într-o zonă cu pantă și vrei să-ți construiești o locuință deoarece peisajul este mirific, ai grijă să verifici dacă pământul o va lua la vale. De regulă, astfel de locuri sunt predispuse la alunecări de teren, rupere de pantă la o ploaie mai serioasă sau dacă adaugi greutatea construcției.

Studiul geotehnic are rolul de a evidenția posibilitatea apariției unor astfel de fenomene, mai ales că încadrează lucrarea într-o anumită categorie geotehnică. Capitolul care vizează evaluarea datelor cuprinde analiza și interpretarea lucrărilor de teren și de laborator. Astfel, beneficiarul va avea la dispoziție secțiuni caracteristice terenului, stabilitatea generală și locală a terenului pe amplasament, recomandări privind adâncimea și sistemul de fundare determinate de condițiile geotehnice, seismice și hidrogeologice.

Sunt disponibile și date despre necesitatea îmbunătățirii sau consolidării terenului, astfel că investitorul va ști dinainte care vor fi costurile sale pentru viitoarea construcție. Analiza informațiilor precizează și evaluarea presiunii convenționale de bază și a capacității portante în cazul fundării directe și a celei indirecte.

Caracteristicile solului sunt esențiale pentru a proiecta în mod corespunzător o fundație solidă și o clădire rezistentă. Studiul geotehnic te ajută să estimezi în mod realist costurile lucrărilor de execuție și să eviți riscuri precum declanșarea unei alunecări de teren, sensibilitate la cutremure ori existența la suprafață a pânzei freatice.