Economic, Stiri

Câţi bani trebuie să dai la stat dacă vrei pensie

Constănţenii care nu au venituri declarate în ţară, dar vor totuşi să primească pensie la bătrâneţe trebuie să-şi plătească singuri contribuţiile la asigurările sociale. Statul român le dă posibilitatea de a avea pensie la împlinirea limitei de vârstă, însă sunt obligaţi să se asigure.

catibanitrebuiesadai-1411910916

Conform prevederilor Legii nr. 263/2010, orice persoană care doreşte să se asigure în sistemul public de pensii poate încheia un contract de asigurare socială. „În această categorie pot intra avocaţii, personalul clerical şi cel asimilat din cadrul cultelor recunoscute prin lege, navigatorii, precum şi orice altă persoană neasigurată sau asigurată obligatoriu, care doreşte să-şi suplimenteze venitul asigurat”, explică directorul executiv al Casei Judeţene de Pensii Constanţa, Cristina Samoilă.

Potrivit acesteia, persoana care in-tenţionează să încheie un contract de asigurare socială cu Casa Judeţeană de Pensii Constanţa trebuie să se prezinte personal la sediul instituţiei cu actul de identitate, în original şi fotocopie. Actul de identitate trebuie să fie valabil, iar din cuprinsul său trebuie să reiasă că persoana în cauză are domiciliul sau reşedinţa pe raza judeţului Constanţa.

Contractul de asigurare socială poate fi încheiat şi de către un reprezentant al titularului, cu condiţia ca acesta să prezinte un act valabil, care să ateste această calitate, cum ar fi tutore, curator sau mandatar, actul său de identitate, în original şi fotocopie şi o fotocopie după actul de identitate valabil al titularului. În mod obligatoriu, actul de identitate al reprezentantului trebuie să fie valabil, iar domiciliul sau reşedinţa acestuia să fie, de asemenea, pe raza judeţului Constanţa.

Contractul de asigurare socială se încheie în formă scrisă, în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte, şi produce efecte de la data înregistrării acestuia la Casa Judeţeană de Pensii Constanţa. Data înregistrării este data la care persoana interesată sau reprezentantul acestuia a semnat contractul de asigurare socială în prezenţa funcţionarului instituţiei.

Plăteşti cel puţin 252 de lei pe lună „Venitul lunar asigurat este de minimum 35 la sută din câştigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asi-gurărilor sociale de stat. Pentru anul 2014, câştigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat este de 2.298 de lei şi, corespunzător, venitul lunar asigurat pentru acest an este de minimum 804 lei. Plata contribuţiei lunare este egală cu 31,3 la sută din venitul asigurat”, mai precizează Cristina Samoilă.

Prin urmare, în cazul în care o persoană se asigură la venitul minim lunar asigurat pentru acest an, adică 804 lei, va plăti o contribuţie de 252 de lei lunar.

În prezent, la nivelul judeţului Constanţa, sunt în derulare 3.914 contracte de asigurare socială.