Bugetul asigurărilor
Economic

Bugetul asigurărilor sociale: 111,502 miliarde de lei sunt aferente sistemului public de pensii (99,8%)

Asigurările sociale de stat au fost construite pentru anul 2023 pe venituri totale estimate la 111,701 miliarde de lei şi cheltuieli de 111,657 miliarde de lei. Din  bugetul asigurărilor sociale total, în jur de 111,502 miliarde de lei sunt aferente sistemului public de pensii.

Bugetul asigurărilor sociale de stat a fost construit pe venituri totale estimate la 111,701 miliarde de lei şi cheltuieli de 111,657 miliarde de lei, conform Proiectului de Lege publicat, marţi, 6 decembrie, pe site-ul Ministerului Finanţelor.

Din totalul veniturilor bugetare estimate, 90,1% dintre venituri urmează să se încaseze din contribuţii de asigurări, pe când 9,6% din subvenţii de la bugetul de stat, iar 0,3% din venituri nefiscale şi sume primite de la Uniunea Europeană. În 2023, subvenţia de la bugetul de stat pentru echilibrare este de 10,746 miliarde de lei.

Conform actului normativ, în jur de 111,502 miliarde de lei sunt aferente sistemului public de pensii (99,8%), iar 199,819 milioane de lei sunt aferente sistemului asigurărilor pentru accidente de muncă şi boli profesionale (0,2%).

Veniturile totale ale bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2023 sunt diminuate cu suma de 12,683 miliarde de lei

În expunerea de motive se arată că pentru aprobarea contului general anual de execuţie a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2023 şi a contului general anual de execuţie a bugetului asigurărilor pentru şomaj tot pentru același an se menţionează că veniturile totale ale bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2023 sunt diminuate cu suma de 12,683 miliarde de lei aferentă Pilonului II de pensii.

„Veniturile bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2023 au fost stabilite avându-se în vedere, următoarele: cotele de contribuţii sociale, reglementate de Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, astfel: 25% cota de contribuţii de asigurări sociale datorată de persoanele fizice care au calitatea de angajaţi; cotele de contribuţie de asigurări sociale datorate de angajatori de 4% pentru condiţiile deosebite de muncă şi 8% pentru condiţii speciale de muncă; cota de 2% din contribuţia asiguratorie pentru muncă datorată de angajatori, distribuită pentru sistemul asigurărilor de accidente de muncă şi boli profesionale stabilită conform alin.(6) al art.220^6 din Legea nr.227/2015, cu modificările şi completările ulterioare.”, se precizează în document.

Cheltuielile totale ale bugetului asigurărilor sociale de stat au reprezentat o sumă de 111,657 miliarde de lei în 2023

În același timp, au mai fost luate în considerare următoarele aspecte: baza anuală de calcul al contribuţiei de asigurări sociale, în cazul persoanelor care încasează venituri din activităţi independente, care nu poate fi mai mic decât nivelul a 12 salarii minime brute pe ţară, aflându-se în vigoare la termenul de depunere a declaraţiei şi extinderea facilităţilor acordate salariaţilor din domeniul construcţiilor (în sensul stabilirii cotei CAS de 21,25%) pentru salariaţii din domeniul agroalimentar pentru un venit brut lunar din salarii de până la 10.000 lei.

În anul 2023, cheltuielile totale ale bugetului asigurărilor sociale de stat au reprezentat o sumă de 111,657 miliarde de lei, din care 111,502 miliarde de lei pentru sistemul public de pensii (99,9%) şi 155,455 milioane de lei pentru sistemul de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale (0,1%).

blank
blank