Actualitate, Featured

Buget UE, puternic zdruncinat de COVID-19

Potrivit unei informări a Comisiei Europene (CE) de vineri, 13 martie 2020, Executivul de la Bruxelles a transmis un răspuns imediat în vederea atenuării impactului socioeconomic al pandemiei COVID-19, coordonat la nivel european, în acest context bugetul Uniunii Europene (UE) urmând să utilizeze instrumentele sale existente pentru a sprijini IMM-urile cu lichidități, complementar măsurilor luate la nivel național.

Pentru a oferi un ajutor imediat IMM-urilor care au fost grav afectate, bugetul UE va utiliza instrumentele sale existente pentru a sprijini aceste companii cu lichidități, complementar măsurilor luate la nivel național, anunță CE.

„În săptămânile următoare, 1 miliard de euro va fi redirecționat de la bugetul UE ca garanție pentru Fondul European de Investiții, în vederea stimulării băncilor pentru furnizarea de lichidități IMM-urilor și întreprinderilor cu capitalizare de piață medie. Acest lucru va ajuta cel puțin 100.000 de IMM-uri și întreprinderi mici cu capitalizare de piață medie din Europa să beneficieze de finanțare în valoare de aproximativ 8 miliarde de euro. De asemenea, vom ajuta debitorii care sunt afectați în mod negativ, prin amânarea ratelor la credit (credit holidays)”, se precizează în documentul de presă de vineri.

În plus, Executivul european consideră că trebuie protejați angajații împotriva șomajului și a pierderilor de venituri pentru a evita un efect permanent.

„Comisia este pregătită să sprijine statele membre în acest sens, promovând, în special, programele de lucru pe termen scurt, respectiv programele de perfecționare și recalificare profesională care și-au dovedit eficacitatea în trecut”, se mai menționează în comunicat. „De asemenea, Comisia va accelera pregătirea propunerii legislative privind un «Un sistem european de reasigurare de șomaj» cu scopul de a sprijini politicile statelor membre de păstrare a locurilor de muncă și a competențelor”.

În plus, inițiativa de investiții privind răspunsul împotriva virusului (Corona Response Investment Initiative) va facilita mobilizarea Fondului social european, un fond destinat sprijinirii angajaților și asistenței medicale.

Fondul european de ajustare la globalizare (FEG) ar putea fi, de asemenea, mobilizat pentru a sprijini lucrătorii disponibilizați și lucrătorii care desfășoară o activitate independentă în condițiile actualului și viitorului Regulament.

Până la 179 milioane de euro sunt disponibile în 2020 pentru a lupta împotriva crizei provocate de coronavirus.

CNIPMMR despre efectele COVID-19: Impact „în creștere” asupra anumitor sectoare ale economiei
Consiliul Național al Întreprinderilor Private Mici și Mijlocii (CNIPMMR) anunța deja din 9 martie 2020 că solicită o acțiune rapidă din partea instituțiilor publice pentru a evita criza.

Conform unui document primit la redacție, pe fondul intensificării efectelor virusului COVID-19 în Europa și a măsurilor luate pentru a limita răspândirea, CNIPMMR a primit o serie de informații de la membrii săi care indică deja un impact în creștere asupra anumitor sectoare ale economiei, în special pentru IMM-uri.

Șefia Consiliului consideră că este necesară o acțiune rapidă pe utilizarea de instrumente financiare pentru a asigura lichiditatea și pentru a furniza capital de lucru prin utilizarea normelor existente privind ajutoarele de stat.

„Posibilitățile sunt oferite de reglementările de minimis sau de schemele de salvare și restructurare”, menționează reprezentanții CNIPMMR.

Totodată, Consiliul vede oportună alocarea de fonduri disponibile din cadrul financiar 2014-2020 către furnizarea de capital de lucru IMM-urilor, precum și crearea de mecanisme care să ofere asistență IMM-urilor aflate în dificultate.

Mai mult, se vrea orientarea bugetului României spre investiții imediate în economie prin modificarea legislației privind achizițiile publice pentru a da posibilitatea IMM-urilor de a avea acces mai facil, dar și modificarea legislației privind Codul Muncii și flexibilizarea cadrului legislativ: muncă temporară, work from home, tele-muncă etc.

Nu în ultimul rând, CNIPMMR își dorește din partea autorităților române oferirea de facilități prin prelungirea termenelor cu plățile impozitelor și contribuțiilor sociale, precum și operaționalizarea de instrumente specifice domeniilor aflate în dificultate în acest moment, cum sunt oferirea imediată a voucherelor de vacanță, respectiv regândirea schemelor privind expozițiile și târgurile și oferirea de capital de lucru IMM-urilor care desfășoară activități de export și acordarea de subvenții pentru plata salariilor în domeniul transporturilor.

„În aceste momente dificile, România are nevoie de solidaritate socială și economică, să folosim toate resursele umane și profesionale pentru a depăși această perioada critică. IMM-urile sunt cele mai vulnerabile, dar și cele capabile să susțină economia României, de aceea este imperios necesar să luăm o serie de măsuri care să ne pregătească pentru preîntâmpinarea unei crize. Am încredere că vom reuși să depășim această perioada dificilă și că împreună vom dovedi că suntem solidari și puternici”, a conchis Florin Jianu, președinte CNIPMMR.

CE propune direcționarea sumei de 37 de miliarde de euro în cadrul Politicii de coeziune pentru a lupta împotriva crizei, au adăugat cei din Executivul european.

În acest scop, Comisia propune să renunțe în acest an la obligația de a le solicita statelor membre rambursarea prefinanțărilor neutilizate din fondurile structurale.

Această sumă se ridică la aproximativ 8 miliarde de euro de la bugetul UE, care va fi adăugată la cele 29 de miliarde de euro, fonduri structurale disponibile în întreaga UE.

Acest lucru va crește în mod efectiv volumul de investiții din 2020 și va contribui la prioritizarea finanțării, prin folosirea celor 28 de miliarde de euro, fonduri aferente politicii de coeziune (din cadrul programelor disponibile în perioada 2014-2020).

Comisia invită Parlamentul European și Consiliul să aprobe rapid această propunere, astfel încât să poată fi adoptată în următoarele două săptămâni.

 

blank