Salariul minim brut va fi diferențiat, iar românii cu studii superioare și cu vechime mare vor primi mai mulți bani. Guvernul a aprobat o ordonanță de urgență care modifică o serie de acte normative, printre care Codul Muncii – Legea nr. 53/2003, și Legea  nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de muncă. Modificările aduse Codului Muncii intră în vigoare de la 1 decembrie 2018 și vizează crearea cadrului legal pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată prin raportare la criteriile referitoare la nivelul studiilor și al vechimii în muncă.

 Salariul minim brut va fi diferențiat UPDATE ora 13.20. Ordonanţa a fost introdusă pe ordinea de zi suplimentară a Executivului. Prin hotărâre de Guvern se va putea stabili nivelul salariului minim diferențiat pentru anumite categorii de salariați: pentru salariații care sunt încadrați pe studii superioare, precum și pentru cei care au o vechime în muncă peste un anumit nivel.

Guvernul a modificat Codul Muncii, prin Ordonanță de Urgență, pentru a permite mai întâi diferențierea salariilor în funcție de vechime și studii. Ulterior va emite o Hotărâre de Guvern pentru a crește salariul minim de la 1 decembrie 2018, ce va fi valabil și pentru 2019.

Eugen Teodorovici, ministrul Finanțelor, a afirmat căOrdonanta care prevede diferentele salariului minim in fuctie de nivelul studiilor ar putea sa fie discutat in sedinta de vineri , dacă se primeşte avizul Ministerului Justiţiei.

100 de lei în plus la salariu

În acest moment, salariul minim brut este de 1.900 de lei brut, ceea ce înseamnă 1.160 lei în mână.

Din salariul brut, statul reține 25% contribuții sociale, 10% contribuții de sănătate, iar ce rămâne este taxat cu 10% drept impozit pe venit.

Guvernul vrea să majoreze salariul minim brut la 2.080 de lei, începând cu 1 decembrie 2018, pentru muncitorii necalificați. Acesta înseamnă 1.260 de lei net, cu 100 de lei mai mult decât cel din prezent.

2.350 de lei salariul minim brut pentru vechime sau studii

Angajații cu studii superioare care au cel puțin un an vechime ar urma să primească, din decembrie 2018, un salariul minim brut de 2.350 de lei, ceea ce înseamnă 1.413 lei net.

 

La fel, angajații care au cel puțin 15 ani de vechime în muncă nu mai pot fi angajați decât pe minimum 2.350 de lei brut, adică tot 1.413 lei net.

Proiectul de Hotărâre de Guvern pus în dezbatere pe site-ul Ministerului Muncii prevede:

(1) Începând cu data de 1 decembrie 2018, salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată, sumă stabilită în bani care nu include sporuri şi alte adaosuri, se stabileşte la 2.080 lei lunar, pentru un program complet de lucru de 166 ore, în medie, pe lună, în anul 2018, reprezentând 12,53 lei/oră.

(2) Prin excepție de la alin.(1), începând cu data de 1 decembrie 2018, pentru personalul încadrat pe funcții cu nivel de studii superioare cu vechime în muncă de cel puțin un an, salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată, sumă stabilită în bani care nu include sporuri şi alte adaosuri, se stabilește la 2.350 lei lunar, pentru un program complet de lucru de 166 ore, în medie, pe lună, în anul 2018, reprezentând 14,157 lei/oră.

(3) Prin excepție de la alin.(1), începând cu data de 1 decembrie 2018, pentru personalul cu vechime în muncă peste 15 ani, salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată, sumă stabilită în bani care nu include sporuri şi alte adaosuri, se stabileşte la 2.350 lei lunar, pentru un program complet de lucru de 166 ore, în medie, pe lună, în anul 2018, reprezentând 14,157 lei/oră”.

Evoluția salariului minim brut în România

Nivelul salariului minim brut pe ţară se stabileşte anual, prin Hotărâre de Guvern.

  • În 2018, salariul minim brut a fost majorat la 1 ianuarie, de la 1.450 de lei la 1.900 de lei.
  • În 2017, salariul minim a fost majorat din februarie, ajungând de la 1.250 de lei la 1.450 de lei.
  • În 2016, salariul minim a crescut de la 1.050 de lei la 1.250 de lei, dar abia din 1 mai.
  • În 2015, salariul minim brut a fost majorat în două etape, în ianuarie, de la 900 la 975 de lei și în iulie, de la 975 de lei la 1.050 de lei.
  • În 2014, salariul minim a crescut tot în două etape: la 1 ianuarie – de la 800 la 850 de lei și în iulie – la 900 de lei.
  • În 2013, salariul minim a crescut cu câte 50 de lei, în două etape: 750 de lei din 1 februarie şi 800 de lei de la 1 iulie.
  • Guvernul a stabilit ca, în 2012, salariul de bază minim brut să fie de 700 de lei lunar.
  • În 2011, salariul de bază minim brut a fost stabilit la 670 de lei.
  • În 2010, salariul minim a fost de 600 de lei, același ca și cel din 2009.