A fost şi cântec, a fost şi foc între cei doi mari exponenţi ai culturii româneşti. S-au iubit cu pasiune şi s-au despărţit cu mare patimă. A fost una dintre cele mai furtunoase poveşti de dragoste din arta românească. Dar, în final, sculptorul a fost singurul bărbat pe care artista l-a iubit cu adevărat întreaga sa viață.

Viaţa amoroasă a lui Constantin Brâncuşi a fost descrisă în detaliu în opera „Brâncuşi. Amintiri şi exegeze”, publicată de Petre Pandrea, în anul 1967. Scriitorul notează în volumul său că sculptorului, la fel ca şi în cazul lui Johann Wolgang von Goethe, „un şirag de femei-perle i-au urmat volens-nolens calea vieţii”.

Când a întâlnit-o pe Maria Tănase în 1938, la Paris, maestrul avea 62 de ani şi un lung foileton amoros. Ea avea 25 de ani şi era deja „Pasărea Măiastră a muzicii româneşti”, „Privighetoarea Bucureştiului” sau „Edith Piaf a României”. Era considerată prima divă adevărată a României şi un fenomen unic în muzica românească.