Tribunalul Bucuresti a dispus la plata sumei de 1.056.969,20 lei,pe Gigi Becali reprezentand chiriile si utilitatile neachitate pentru folosirea Arenei Nationale, la care se adauga si penalitati.

Gigi Becali, datorie de peste un milion de lei la Primăria Capitalei. Tribunalul Bucuresti a dispus obligarea FCSB la plata a sumei de 1.056.969,20 lei (peste 240.000 de euro), reprezentand chiriile si utilitatile neachitate pentru folosirea Arenei Nationale, la care se adauga si penalitati.

Gigi Becali, datorie de peste un milion de lei la Primăria Capitalei

Concret, FCSB trebuie sa achite catre Administratia Lacuri, Parcuri si Agrement din cadrul Primariei Capitalei, care are in administrare Arena Nationala, urmatoarele sume:

-878.380,73 lei, reprezentand contravaloare evenimente sportive;

-137.093,39, reprezentand lei utilitati;

-41.495,17 lei, reprezentand penalitati de intarziere.

Decizia nu este definitiva, putand fi atacata cu apel la Curtea de Apel Bucuresti.

Iata minuta Tribunalului Bucuresti: „Solutia pe scurt: Admite cererea. Obliga parata la plata catre reclamanta a sumei de 1.056.969,29 lei reprezentand: 878.380,73 lei contravaloare evenimente sportive, 137.093,39 lei utilitati si 41.495,17 lei penalitati de intarziere. Ia act ca reclamanta nu a solicitat cheltuieli de judecata. Cu drept de apel in 30 zile de la comunicare. Apelul se depune la Tribunalul Bucuresti, Sectia a VI-a Civila. Pusa la dispozitia partilor prin intermediul grefei instantei, astazi, 10.06.2021. Document: Hotarare 1640/2021 10.06.2021”.