Avocatul Poporului recomandă Ministerului Sănătăţii să elaboreze normele metodologice care să reglementeze folosirea limbii materne în cadrul acordării serviciilor medicale şi de asistenţă medical, notează Agerpres.

În recomandarea publicată pe site-ul Avocatului Poporului, se arată că instituţia s-a sesizat din oficiu în vederea garantării respectării Constituţiei României, respectiv a art. 6 (2), dreptul la identitate, art. 16 (1) privind egalitatea în drepturi şi a art. 34 privind dreptul la ocrotirea sănătăţii, întrucât nu există norme metodologice care să reglementeze folosirea limbii materne în cadrul acordării serviciilor medicale şi de asistenţă medicală, pentru respectarea prevederilor art. 8 din Legea nr. 46/2003 privind drepturile pacientului coroborate cu cele ale Legii nr. 110/2017 pentru completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, precum şi a art. 41 din Legea asistenţei sociale nr. 292/2011.

Sesizare oficială din partea Avocatului Poporului
Avocatul Poporului menţionează că a solicitat Ministerului Sănătății să formuleze un punct de vedere faţă de situaţia expusă în sesizare. Urmare a răspunsului instituției din 06.11 2019, Avocatul Poporului menţionează că a cerut să i se precizeze dacă au fost elaborate măsuri în vederea elaborării în viitor a unui proiect de act normativ de aprobare a normelor metodologice de aplicare a prevederilor art. 8 din Legea nr. 46/2003.

Citeste si...
Alertă națională dată de Ministerul Sănătății

„Pe de altă parte, am solicitat să ni se comunice numărul de posturi de personal de specialitate de asistenţă medicală sau socială necesar pentru a facilita implementarea art. 8 din Legea nr. 46/2003, în unităţile administrativ-teritoriale în care cetăţenii minorităţilor naţionale au o pondere de peste 20% din numărul locuitorilor, fie numărul lor este de cel puţin 5.000, impactul bugetar estimat al ocupării acestor posturi şi dacă au fost întreprinse demersuri în vederea includerii acestora în bugetul Ministerului Sănătăţii pe 2020”, prevede recomandarea Avocatului Poporului.

Aceeași instituție a menţionat că a solicitat să i se comunice şi rezultatul analizei efectuate de Ministerul Sănătății şi CNAS, precum şi prin ce măsuri ministerul se asigură că unităţile sanitare au cerut alocarea fondurilor necesare pentru aplicarea art. 8 din Legea 46/2003 şi ale art. 41 alin. 6 din Legea nr. 292/2011.

Ministerului Sănătății i se mai recomandă să informeze dacă au fost stipulate în bugetul pe 2020 sumele necesare implementării celor două prevederi legislative şi dacă au fost întreprinse demersuri în vederea ocupării posturilor vacante.