Actualitate

ANI, nouă lovitură! Lista cu aleșii locali declarați  incompatibili

1. GOGOAȘÃ MARIAN-EMIL, primar al comunei Valea Teilor, județul Tulcea- INCOMPATIBILITATE

În perioada 01 iunie 2015 – 04 mai 2016, a deținut simultan funcția de primar și calitatea de angajat cu contract individual de muncã în cadrul S.C. Poiana cu Tei S.R.L., încãlcând astfel dispozițiile art. 87, alin. (1), lit. c) din Legea nr. 161/2003.
2. HODOROG SORIN POMPEI, viceprimar al comunei Sãuca, județul Satu Mare- INCOMPATIBILITATE
În perioada 26 aprilie – 31 decembrie 2016, a deținut simultan funcția de viceprimar și calitatea de comerciant persoanã fizicã – persoanã fizicã autorizatã, obținând venituri din activitãțile desfãșurate în calitate de persoanã fizicã autorizatã, încãlcând astfel dispozițiile art. 87, alin. (1), lit. g) din Legea nr. 161/2003.
3. BÂRLÃ FÃNICÃ, fost viceprimar al municipiului Buzãu, județul Buzãu- INCOMPATIBILITATE
În perioada 11 iulie 2013 – 20 februarie 2016 a deținut simultan funcția de viceprimar și calitatea de angajat cu contract individual de muncã la S.C. Envient S.R.L., încãlcând astfel dispozițiile art. 87, alin. (1), lit. c) din Legea nr. 161/2003.
4. MEȘTERU EMIL, fost viceprimar al orașului Slãnic, județul Prahova- INCOMPATIBILITATE
În perioada 28 iunie 2012 – 29 aprilie 2016, a deținut simultan funcția de viceprimar și pe cea de cenzor la S.C. Pim S.A., încãlcând astfel dispozițiile art. 87, alin. (1), lit. d) din Legea nr. 161/2003.
5. KARASZ ENDRE, fost viceprimar și actual consilier local al comunei Porumbești, județul Satu Mare – CONFLICT DE INTERESE ADMINISTRATIV
În calitate de consilier local, a votat în favoarea adoptãrii Hotãrârii Consiliului Local prin care s-a alocat din bugetul local suma de 15.000 Lei pentru Asociația Crescãtorilor de Bovine din comuna Porumbești, persoanã juridicã de drept privat al cãrei asociat fondator și președinte este persoana evaluatã.
Totodatã, a votat în favoarea adoptãrii Hotãrârii Consiliului Local Porumbești de revocare a primei Hotãrâri, deși avea un interes personal în problema supusã dezbaterilor consiliului local, întrucât avea posibilitatea sã anticipeze cã Asociația Crescãtorilor de Bovine din comuna Porumbești ar putea beneficia de pe urma adoptãrii celei dintâi Hotãrâri (fapt care s-a concretizat, întrucât de la bugetul local s-a alocat Asociației suma de 15.000 Lei), ori cã Hotãrârea Consiliului Local de revocare ar putea duce la/influența realizarea unui avantaj/dezavantaj pentru respectiva Asociație.
Astfel, persoana evaluatã a încãlcat dispozițiile art. 70, art. 71 și art. 77 din Legea nr. 161/2003, coroborate cu prevederile art. 46, alin. (1) din Legea nr. 215/2011 ºi cu dispozițiile art. 75, lit. b) și f) ºi art. 77 din Legea nr. 393/2004.
6. MURARIU ELENA VIOLETA, consilier local în cadrul Consiliului Local al comunei Bozieni, județul Neamț – CONFLICT DE INTERESE ADMINISTRATIV
În calitate de consilier local, a votat în favoarea adoptãrii Hotãrârii Consiliului Local privind aprobarea concesionãrii suprafeței de 91,69 ha pãșune ce se aflã în proprietatea publicã a Comunei Bozieni, județul Neamț, în vederea pãșunatului, cãtre Asociația Crescãtorilor de Taurine Bozienii de Jos – Neamț, persoanã juridicã de drept privat în cadrul cãreia persoana evaluatã deținea la acea datã calitatea de vicepreședinte.
În temeiul acestei Hotãrâri, s-a încheiat un contract de concesiune între Primãria Comunei Bozieni și Asociația Crescãtorilor de Taurine Bozienii de Jos, deși persoana evaluatã avea un interes personal în problema supusã dezbaterilor consiliului local, întrucât avea posibilitatea sã anticipeze cã asociația va beneficia de pe urma adoptãrii lor.
Astfel, persoana evaluatã a încãlcat dispozițiile art. 70, art. 71 și art. 77 din Legea nr. 161/2003, coroborate cu prevederile art. 46, alin. (1) din Legea nr. 215/2011 ºi cu dispozițiile art. 75, lit. b) și f) ºi art. 77 din Legea nr. 393/2004.
7. CERNAT IORDÃNEL MILICÃ, consilier local în cadrul Consiliului Local al comunei Banca, județul Vaslui – CONFLICT DE INTERESE ADMINISTRATIV
În calitate de consilier local, a votat în favoarea adoptãrii Hotãrârii privind închirierea prin licitație publicã a pãșunilor comunale aparținând domeniului public și privat al comunei Banca, pentru pãșunatul bovinelor și ovinelor, deși avea un interes personal în problema supusã dezbaterilor consiliului local, întrucât avea posibilitatea sã anticipeze cã ar putea beneficia de pe urma adoptãrii acesteia.
Ulterior, în temeiul hotãrârii respective, s-a încheiat, între CERNAT IORDÃNEL MILICÃ și unitatea administrativ – teritorialã menționatã mai sus, un contract de concesiune prin care Primãria Comunei Banca i-a concesionat acestuia suprafața de 32 ha pajiște din domeniul public al comunei, în baza acestuia, persoana evaluatã încasând subvenții agricole de la Agenția de Plãți și Intervenție pentru Agriculturã Vaslui.
Menționãm cã persoana evaluatã a accesat în campaniile din 2014, 2015 și 2016 forme de sprijin (pe suprafațã agricolã din care 32 ha pajiște primite în concesiune de la Primãria Banca prin Contractul de concesiune și pe animale) în cuantum de 180.878,38 Lei, din care a încasat pânã în prezent suma de 129.323,42 Lei.
Astfel, persoana evaluatã a încãlcat dispozițiile art. 70, art. 71 și art. 77 din Legea nr. 161/2003, coroborate cu prevederile art. 46, alin. (1) din Legea nr. 215/2011 ºi cu dispozițiile art. 75 ºi art. 77 din Legea nr. 393/2004.
8. IOAN CREȚOIU, fost consilier local în cadrul Consiliului Local al sectorului 2 București -INCOMPATIBILITATE
În perioada 19 iunie 2012 – 17 iunie 2015, au fost încheiate trei contracte de prestãri servicii de pazã și cinci acte adiționale în valoare totalã de aproximativ 2.131.524,28 Lei, între Administrația Domeniului Public Sector 2 (instituție publicã de interes local aflatã sub autoritatea Consiliului Local Sector 2) și S.C. Romvit General Security S.R.L., societate la care persoana evaluatã a deținut funcția de director general, calitatea de asociat și funcția de administrator.
Astfel, persoana evaluatã a încãlcat dispozițiile art. 90, alin. (1) din Legea nr. 161/2003.
9. TACHE BOGDAN MARIAN, fost consilier local în cadrul Consiliului Local Mãlureni, județul Argeș – INCOMPATIBILITATE
În perioada 01 februarie 2013 – 17 martie 2016, a deținut simultan funcția de consilier local și funcția publicã de referent în aparatul de specialitate al primarului din cadrul Primãriei comunei Mãlureni, județul Argeș, obținând venituri din exercitarea ambelor funcții, încãlcând astfel dispozițiile art. 88, alin. (1), lit. c) și art. 94, alin. (2), lit. a) din Legea nr. 161/2003.
Persoanele evaluate au fost informate despre declanșarea procedurii de evaluare, elementele identificate, precum și drepturile de care beneficiazã – de a fi asistate sau reprezentate de un avocat și de a prezenta date sau informații pe care le considerã necesare, personal ori prin transmiterea unui punct de vedere scris. BÂRLÃ FÃNICÃ, MEȘTERU EMIL, MURARIU ELENA VIOLETA și TACHE BOGDAN MARIAN nu au depus la dosarul de evaluare un punct de vedere, în exercitarea dreptului la apãrare.

blank