Actualitate, Stiri

Alte trei blocuri cu lucrările de reabilitare termică încheiate

Recepţiile finale s-au făcut în această săptămână

bloc Pantelimon

În această săptămână, Primăria Sectorului 2 a făcut recepţia finală la terminarea lucrărilor de reabilitare termică la alte 3 noi blocuri ce însumează 210 apartamente de la următoarele adrese: blocul 18 bis cu 132 garsoniere din Strada Avrig, numărul 28; blocul 403, scara 2 cu 39 de apartamente din Şoseaua Pantelimon, numărul 91; blocul 403 A cu 39 de apartamente din Şoseaua Pantelimon, numărul 93.

În primele două săptămâni din luna octombrie, Primăria Sectorului 2 a recepţionat 13 blocuri cu un număr total de 642 de apartamente care au fost reabilitate termic.

Programul de reabilitare termică cuprinde patru programe. Programul I de reabilitare termică a imobilelor de locuit din sectorul 2  cuprinde 265 de blocuri cu 20.402 apartamente în finalizare. Situaţia este următoarea: au fost recepţionate  – 133 blocuri; lucrări finalizate şi în curs de recepţie la 19 blocuri; în lucru – 113 blocuri.

Programul II de reabilitare termică cuprinde 246 de blocuri cu 14.963 de apartamente care au termen de finalizare la sfârşitul anului 2013. În acest program au fost încheiate contracte de execuţie pentru reabilitare termică la 240 de obiective; la 238 de blocuri a fost emis ordinul de începere a lucrărilor de reabilitare termică; la 230 de obiective au început efectiv lucrările de reabilitare termică; au fost finalizate şi recepţionate lucrările de reabilitare termică la 39 de blocuri.

Programul III de reabilitare termică cuprinde 597 de blocuri cu 38.893 apartamente. Pentru acestea s-au efectuat expertizele tehnice, auditul energetic, documentaţiile de avizare a lucrărilor de intervenţie, proiectele tehnice si detaliile tehnice de execuţie.

În vederea realizării execuţiei, în data de 2 octombrie a fost programată licitaţia publică deschisă prin sistemul Electronic de Achiziţii Publice pentru desemnarea firmelor de construcţii care vor realiza lucrările de reabilitare termică. În ziua de joi, 26 septembrie a.c. ca urmare a contestaţiilor depuse de către S.C. Electrica Serv  – Construcţii Civile şi Edilitare SRL şi S.C. Speed Training M SRL la Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor, această instituţie a decis suspendarea procedurii de achiziţie publică până la soluţionarea pe fond a contestaţiei, ceea ce va determina prelungirea termenului de începere a lucrărilor.

Programul IV de reabilitare termică cuprinde 552 blocuri cu 29.984 apartamente pentru care în această lună vom transmite către asociaţiile de proprietari, solicitarea conform legii, de a aproba contractul de mandat şi ulterior să le aprobăm în Consiliul Local Sector 2.

Primăria Sectorului 2 suportă integral costurile aferente reabilitării termice a imobilelor, inclusiv partea prevăzută de Lege pentru a fi asigurată de către asociaţiile de proprietari.

Programul este structurat în funcţie de data depunerii cererilor de către asociaţiile de proprietari la Primărie.