Actualitate, Social, Stiri

Ajutoare pentru încălzirea locuinţei în sezonul rece 2013-2014

Beneficiază de acest ajutor persoanele cu un venit net lunar de minim 615 lei

ajutoare-incalzire

Primăria Sectorului 2 acordă ajutoare pentru încălzirea locuinţei cu energie termică furnizată în sistem centralizat (RADET), gaze naturale, energie electrică sau lemne, cărbuni ori combustibili petrolieri, în funcţie de tipul de încălzire utilizat, conform prevederilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 70/2011 privind măsurile de protecţie socială în perioada sezonului rece, cu modificările şi completările ulterioare.

Familiile şi persoanele singure care utilizează pentru încălzirea locuinţei gaze naturale, energie electrică sau lemne, cărbuni ori combustibili petrolieri, vor beneficia de ajutoare numai dacă venitul net lunar pe membru de familie este de cel mult 615 lei.

Familiile care utilizează pentru încălzirea locuinţei energie termică furnizată în sistem centralizat, vor beneficia de ajutoare numai dacă venitul net lunar pe membru de familie nu depăşeşte 786 lei.

Persoanele singure care utilizează pentru încălzirea locuinţei energie termică furnizată în sistem centralizat, vor beneficia de ajutoare numai dacă veniturile nete lunare ale acestora nu depăşesc 1.082 lei.

Ajutoarele pentru încălzirea locuinţei se acordă pe baza cererii şi declaraţiei pe propria răspundere, însoţită de documente justificative cu privire la veniturile realizate de familie sau persoana singură în luna anterioară depunerii cererii, componenţa familiei, precum şi regimul juridic al locuinţei pentru care se solicită ajutorul.

Formularele de cereri se pot procura şi depune la sediile Serviciilor de Asistenţă Socială ale Primăriei Sectorului 2 în a căror zonă teriorială se află domiciliul sau reşedinţa, după cum urmează: Serviciul Asistenţă Socială Baicului – la adresa din Str. Heliade între Vii nr. 36; Serviciul Asistenţă Socială Pantelimon – la adresa din Şos. Iancului nr. 59, bl. 101; Serviciul Asistenţă Socială Glinka – la adresa din Str. M.I.Glinka nr. 7; Serviciul Asistenţă Socială Maşina de Pâine – la adresa din Str. Maşina de Pâine nr. 65 şi Serviciul Asistenţă Socială Silvestru  – la adresa din Str. Olari nr. 11-13, ori se pot ridica de către reprezentanţii asociaţiilor de proprietari/chiriaşi – în cazul energiei termice, de la sediul RADET din Str. Carei nr. 15.

Programul cu publicul este de luni până joi, între orele 08.00 – 16.00, iar vineri între orele 08.00 – 14.00.

Solicitanţii ajutoarelor pentru încălzirea locuinţei pot depune cererile, individual sau prin asociaţiile de proprietari/chiriaşi, până cel târziu la data de 20.11.2013, pentru a putea beneficia de ajutor pe întreaga perioadă a sezonului rece 2013-2014.

După această dată, dacă cererile sunt depuse până pe data de 20 ale lunii, ajutorul va fi acordat începând cu luna respectivă, iar dacă cererile sunt depuse după data de 20 ale lunii, ajutorul va fi acordat începând cu luna următoare.

În cazul ajutorului acordat pentru încălzirea cu energie electrică, în vederea acordării sau respingerii dreptului este obligatorie realizarea anchetei sociale.

În cazul ajutoarelor pentru încălzirea locuinţei cu lemne, cărbuni sau combustibili petrolieri, plata se face direct titularului şi se efectuează o singură dată, la începutul sezonului rece, pentru toate lunile sezonului sau pentru lunile rămase din sezon, în funcţie de data depunerii cererii.

Pentru încălzirea locuinţei cu energie termică furnizată în sistem centralizat, cu gaze naturale şi cu energie electrică, ajutoarele se acordă în funcţie de consumul înregistrat, fără a se depăşi valoarea maximă stabilită de lege, respectiv 615 lei, 786 lei sau 1082 lei.

Pe tot parcursul sezonului rece, Primăria Sectorului 2 efectuează verificări, prin anchetă socială la domiciliu şi, în cazul în care titularii refuză să furnizeze informaţiile şi documentele necesare întocmirii anchetei sociale, daca nu primesc ajutor social, sau sunt constatate nereguli în declaraţie, se va dispune recuperarea sumelor acordate şi sesizarea organelor de urmărire penală, după caz.

Titularii ajutoarelor pentru încălzirea locuinţei sunt obligaţi să comunice primarului orice modificare intervenită în componenţa familiei şi a veniturilor acesteia, în termen de 5 zile de la data modificării, prin depunerea unei noi declaraţii pe propria răspundere.

 

blank