Economic, Stiri

26 Mai, ultima zi pentru declaraţiile fiscale

26-mai-ultima-zi-pentru-declaratiile-fiscale-18482513

Cine a realizat anul trecut venituri nete care nu au fost impozitate final cu 16% trebuie să depună Declaraţia 200.

Ultima zi pentru depunerea declaraţiilor fiscale aferente anului 2003 este 26 mai. Persoanele care au obţinut anul trecut venituri în afara salariului din închirieri de locuinţe sau terenuri, din drepturi de autor, din activităţi agricole sau din practicarea unei meserii liberale au obligaţia să depună Declaraţia privind veniturile realizate (Formularul 200). Însă dacă pentru fiecare dintre aceste venituri au plătit un impozit final (de 16%) nu mai trebuie să depună această declaraţie. Deci, nu au obligaţia depunerii formularului 200 persoanele care au realizat venituri nete determinate pe bază de norme de venit, cu excepţia celor care au depus declaraţii privind venitul estimat/ norma de venit în luna decembrie, venituri din activităţi independente a căror impunere este finală, venituri din cedarea folosinţei bunurilor sub formă de arendă, venituri din cedarea folosinţei bunurilor a căror impunere este finală şi venituri din salarii.

Formularul 200 se poate obţine de la toate sediile unităţilor fiscale sau poate fi descărcat de pe site-ul ANAF, www.anaf.ro, secţiunea asistenţă contribuabili, rubrica toate formularele cu explicaţii. Pentru cei care au nelămuriri, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală a pus la dispoziţie numărul de telefon 0314/039160, precum şi o prezentare în format electronic “Cum completăm declaraţia de venit”.

Venituri din străinătate

Şi persoanele care au obţinut bani în afara României în anul 2013 din activităţi comerciale, profesii libere, drepturi de proprietate intelectuală, cedarea folosinţei bunurilor trebuie să trimită la Fisc o Declaraţie privind veniturile realizate în străinătate. Nu trebuie să depună acest formular românii care au obţinut venituri din salarii. Cei care sunt acum la muncă în străinătate nu trebuie să vină în ţară pentru a-şi pune la punct situaţia cu statul român. Ei pot să descace de pe Internet Formularul 201 “Declaraţie specială privind venitul din străinătate” de la adresa www.anaf.ro, secţiunea: asistenţă contribuabili, rubrica toate formularele cu explicaţii. Declaraţia se poate trimite la secţia financiară din oraşul unde contribuabilul este înregistrat în România de la orice oficiu poştal prin scrisoare recomandată. Nedepunerea Formularului 200 sau 201 până luni, 26 mai, atrage după sine o amendă cuprinsă între 10-50 de lei.

Sponsorizări

Contribuabili pot decide să acorde 2% din impozitul anual pentru sponsorizarea unei organizaţii non-profit fie că este biserică, asociaţie filantropică, club auto, serviciu de ambulanţă sau partid politic. Pentru a face acest lucru trebuie completat Formularil 230, care poate fi descăract de pe site-ul ANAF. La acesta trebuie anexată şi o declaraţie luată de la locul de muncă privind venitul realizat în 2013. Toate aceste formulare pot fi depuse direct la administraţiile fiscale sau transmise prin poştă sub formă de scrisoare recomandată.


loading...