Actualitate, Stiri

12 foști sau actuali aleși locali, declarați incompatibli de ANI

 Un număr de 12 foști sau actuali aleși locali , respectiv doi primari, doi viceprimari, un consilier județean, un fost consilier județean, cinci  consilieri locali și un fost consilier local au fost găsiți incompatibili de Agenția Națională de Integritate, ca urmare a ”exercitării simultane de funcții și calități”, care încalcă mai multe articole ale Legii nr. 161/2003. Persoanele vizate au luat la cunoștință acuzațiile care li se aduc.

ANI

Astfel, viceprimarul orașului Piatra-Neamț, Monica Elena Anton, a fost găsită în incompatibilitate, în perioada 27.06.2012  – 26.04.2013, întrucât, simultan cu funcția de viceprimar, a deținut atât calitatea de avocat, în cadrul Cabinetului Individual de Avocatură ”MONICA ANTON”, cât și pe cea de practician în insolvență în cadrul Cabinetului Individual de Insolvență ”ANTON ELENA MONICA”, încălcând, astfel, dispozițiile art. 87, alin. (1), lit. k) din Legea nr. 161/2003, se precizează într-un comunicat al ANI, remis Realitatea.net

Consilierul județean, în cadrul Consiliului Județean Neamț, Gheorghe Vasiloiu, s-a aflat în stare de incompatibilitate, în perioada exercitării mandatului de consilier județean, întrucât, la data de 28 august 2008, societatea comercială în cadrul căreia a deținut funcția de administrator – membru în consiliul de administrație și în cadrul căreia deține calitatea de asociat, a încheiat cu Consiliul Județean Neamț un contract de asociere pe o perioadă de 5 ani, prin care a fost alocată suma de 108.00 Lei/lună până la data de 31 decembrie 2008 și suma de 90.000 Lei/lună începând cu data de 01 ianuarie 2009, încălcând, astfel, dispozițiile art. 90, alin. (1) din Legea nr. 161/2003, precizează aceeași sursă.

Fostul Consilier județean, în cadrul Consiliului Județean Botoșani, Ioan Strujan, (în perioada 28.02.2011 – 20.06.2012), a fost găsit incompatibil întrucât, în perioada exercitării mandatului de consilier județean, societatea comercială în cadrul căreia a deținut funcția de administrator a încheiat contracte de prestări servicii cu Consiliul Județean Botoșani și instituții din subordinea acestuia, încălcând, astfel, dispozițiile art. 90, alin. (1) din Legea nr. 161/2003, potrivit ANI.

Următorul pe listă este Primarul Comunei Izvoarele,  Alin Stanciu Bănică, aflat în stare de incompatibilitate, întrucât, în perioada 18 iunie 2008 – 10 noiembrie 2010, a deținut, simultan cu funcția de primar, și funcția de administrator al unei societăți comerciale, încălcând, astfel, dispozițiile art. 87, alin. (1), lit. d) din Legea nr.161/2003, se arată în comunicat.

Totodată, primarul comunei Brazii, fost viceprimar în perioada 2008-2012, Ioan Vesa, a fost găsit incompatibil,  întrucât, în perioada 20 iunie 2008 – 25 martie 2014, a deținut, simultan cu funcția de viceprimar / primar, și calitatea de titular întreprindere individuală în cadrul ”VESA IOAN” ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ, încălcând, astfel, dispozițiile art. 87, alin. (1), lit. g) din Legea nr. 161/2003, precizează aceeași sursă.

Al șaselea ales local, găsit incompatibil, este viceprimarul comunei Leșu, Sorin Avram, întrucât a deținut, în perioada 19 iunie 2012 – 23 ianuarie 2013, simultan cu funcția de viceprimar, și fucția de administrator al unei societăți comerciale, încălcând, astfel, dispozițiile art. 87, alin. (1), lit. d) din Legea nr. 161/2003, potrivit comunicatului ANI.

Următorul ales local, găsit incompatibil de ANI, este consilierul local în cadrul Consiliului Local al Comunei Stejaru, Gheorghe Săndulescu care, în perioada 20 iunie 2012 – 09 aprilie 2013 a deținut, simultan cu funcția de consilier local și funcțuia de consilier în aparatul de specialitate al primarului, în baza unui contract individual de muncă, încălcând astfel dispozițiie art. 88, alin. (1), lit. c) din Legea nr. 161/2003, potrivit ANI.

Consilierul local în cadrul Consiliului Local al Comunei Timna, Ion Hornea, se afla pe lista aleșilor locali găsiți incompatibili, întrucât, începând cu data de 22 iunie 2012 deține, simultan cu funcșia de consilier local și funcția de expert local pentru problemele romilor, în cadrul aparatului de specialitatea al Primarului Comunei Timna, încălcând astfel, dispozițiile art.88, alin (1), lit c) din Legea nr. 161/2003, conform comunicatul ANI.

Lista incompatibilităților continuă cu consilierul local în cadrul Consiliului Local al Comunei Dobrești, Leon-Gabriel Georgescu, care, în perioda 19 iunie 2008 – 27 iunie 2012, a deținut, simultan cu funcția de consilier local, și funcția de consilier personal, în cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Dobrești, încălcând, astfel, dispozițiile art. 88, alin. (1), lit. c)  din Legea nr. 161/2003, informează aceeași sursă.

Fostul consilier local în cadrul Consiliului Local al Municipiului Caransebeș (mandatul 2008 -2012), Petru Albai, a fost găsit incompatibil, întrucât, în perioada exercitării mandatului de consilier local, societatea comercială în cadrul căreia a deținut funcția de administrator a încheiat un contract de prestări servicii cu Spitalul Municipal de Urgență Caransebeș (instituție aflată în subordinea Consiliului Local al Mun. Caransebeș), încălcând, astfel, dispozițiile art. 90, alin. (1) din Legea nr. 161/2003, potrivit ANI.

Consilierul local în cadrul Consiliului Local Tănăsoaia, Costel Măru,  s-a aflat în stare de incompatibilitate în perioada 01 octombrie 2012 – 01 iunie 2013, întrucât a deținut, simultan cu funcția de consilier local, și calitatea de angajat cu contract individual de muncă în aparatul propriu al primarului, încălcând, astfel, dispozițiile art. 88, alin. (1), lit. c) din Legea nr. 161/2003, precizează aceeași sursă.  PETRICIOAIA PETRE IANCU Consilier local în cadrul Consiliului Local Roșiorii de Vede S-a aflat în stare de incompatibilitate în perioada 10 iunie  2012 – 28 februarie 2013, întrucât a deținut, simultan cu funcția de consilier local, și funcția de cenzor în cadrul unei societăți comerciale al cărei acționar este consiliul local, încălcând, astfel, dispozițiile art. 88, alin. (1), lit. d) din Legea nr. 161/2003, se arată în același comunicat.

Ultimul ales local, găsit incompatibil de ANI, este consilierul local în cadrul Consiliului Local Roșiorii de Vede, Petre Iancu Petricioaia, care, în perioada 10 iunie  2012 – 28 februarie 2013, a deținut, simultan cu funcția de consilier local, și funcția de cenzor în cadrul unei societăți comerciale al cărei acționar este consiliul local, încălcând, astfel, dispozițiile art. 88, alin. (1), lit. d) din Legea nr. 161/2003, conform celor specificate, în comunicat, de Agenția Națională de Integritate.

 

Concret, persoanele menționate au încălcat următoarele prevederi ale Legii nr. 161/2003:

    art. 87, alin. (1), lit. d), și g), k), potrivit căruia „Funcţia de primar şi viceprimar […] este incompatibilă cu: […] funcţia de […] administrator […] la societăţile comerciale […]; calitatea de comerciant persoană fizică; orice alte funcţii publice sau activităţi remunerate, în ţară sau în străinătate, cu excepţia funcţiei de cadru didactic sau a funcţiilor în cadrul unor asociaţii, fundaţii sau alte organizaţii neguvernamentale”.
     
    art. 88, alin. (1), lit. c) și d),potrivit căruia „Funcţia de consilier local sau consilier judeţean este incompatibilă cu […] calitatea de […] angajat cu contract individual de muncă în aparatul propriu al consiliului local […]; funcţia de […] cenzor la regiile autonome şi societăţile comerciale de interes local înfiinţate sau aflate sub autoritatea consiliului local ori a consiliului judeţean respectiv […]”.

    art. 90, alin. (1), potrivit căruia „Consilierii județeni care au funcţia de […] administrator, membru al consiliului de administrație […] la societăți comerciale cu capital privat […] nu pot încheia […] contracte de asociere cu autoritățile administrației publice locale din care fac parte […]”.