Primarul General, Gabriela Firea, a convocat sedinta ordinara a Consiliului General al Municipiului Bucuresti, astăzi, 19 aprilie, incepand cu ora 15.00, la sediul Primariei Municipiului Bucuresti, sala de Consiliu, cu urmatoarea

ORDINE DE ZI:

1. Proiect de hotarare privind majorarea cu 50% a nivelului alocatiilor de hrana pentru consumurile colective din unitatile sanitare publice aflate in administrarea Administratiei Spitalelor si Serviciilor Medicale Bucuresti

2. Proiect de hotarare privind aprobarea listei bunurilor si tarifele serviciului la contractul de delegare prin concesiune a gestiunii serviciului public de administrare a parcajelor apartinand domeniului public si/sau domeniului privat al municipiului Bucuresti catre Compania Municipala Parking Bucuresti S.A.

3. Proiect de hotarare privind aprobarea listei bunurilor si tarifele serviciului la contractul de delegare a serviciilor de construire, modernizare, reparare si intretinere a arterelor de circulatie, podurilor, viaductelor, pasajelor rutiere si pietonale subterane si supraterane si a lucrarilor de arta din compozitia acestora, din municipiul Bucuresti, inclusiv echiparea tramei stradale cu elemente de mobilier urban catre Compania Municipala Strazi, Poduri si Pasaje Bucuresti S.A.

4. Proiect de hotarare privind aprobarea listei bunurilor si tarifele serviciului la contractul de delegare a gestiunii activitatilor privind organizarea si optimizarea circulatiei rutiere si pietonale, instalarea, intretinerea si functionarea sistemelor de semnalizare si dirijare a circulatiei urbane, in scopul asigurarii sigurantei traficului si pentru fluidizarea acestuia in municipiul Bucuresti catre Compania Municipala Managementul Traficului Bucuresti S.A

5. Proiect de hotarare privind aprobarea studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico – economici aferenti pentru obiectivul de investitii ,,Reabilitarea sistemului de termoficare al municipiului Bucuresti (7 obiective insumand o lungime de traseu de 31,621 km)”

6. Proiect de hotarare privind aprobarea unui schimb intre imobilul situat in Sos. Stefan cel Mare nr. 21, sector 2 proprietate a Municipiului Bucuresti si imobilul situat in Sos. Stefan cel Mare nr. 19B, sector 2proprietate a S.C. Ashrom Residents S.R.L.

7. Proiect de hotarare privind modificarea anexei nr. 1 la Hotararea CGMB nr. 28/12.02.2015 privind declansarea procedurilor de expropriere pentru imobilele proprietate privata situate pe amplasamentul lucrarii de utilitate publica ”Penetratie Splaiul Independentei – Ciurel – Autostrada Bucuresti-Pitesti” intre strada G-ral Petre Popovat si strada Amilcar C. Sandulescu – etapa I

8. Proiect de hotarare privind aprobarea proiectului tehnic si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ”Retea Metropolitana de cismele publice”

9. Proiect de hotarare privind aprobarea Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea si executia lucrarilor de infrastructura (tehnico – edilitare si stradale) de pe teritoriul municipiului Bucuresti

10. Proiect de hotarare privind trecerea unei parti din imobilul situat in str. Preda Spatarul nr. 13 A-B, nr. 19 B, sector 5, din domeniul public al Municipiului Bucuresti in domeniul public al statului

11. Proiect de hotarare privind atribuirea in folosinta gratuita a terenului situat in str. Fat Frumos nr. 4, sector 5 Bisericii Penticostale Filadelfia in vederea edificarii unei constructii ce va deservi activitati cu caracter social, umanitar

12. Proiect de hotarare privind transmiterea unor terenuri cu destinatia de spatii verzi din administrarea C.G.M.B. prin Administratia Lacuri, Parcuri si Agrement Bucuresti in administrarea Consiliului Local Sector 5

13. Proiect de hotarare privind inscrierea in domeniul privat al Municipiului Bucuresti a bunului imobil ce face obiectul Certificatului de vacanta succesorala nr. 06/29.03.2018, situat in Bucuresti, Int. Patinoarului nr. 23, bl. PM55, sc. C, et. 7, ap.118, sector 3 si transmiterea acestuia in administrarea Administratiei Fondului Imobiliar

14. Proiect de hotarare privind inscrierea in domeniul privat al Municipiului Bucuresti a bunului imobil ce face obiectul Certificatului de vacanta succesorala nr. 14/03.04.2018, situat in Bucuresti, str. Doamna Ghica (fosta str. Gherase nr. 118) nr. 32B, bl. T3, et. 7, ap. 705, sector 2 si transmiterea acestuia in administrarea Administratiei Fondului Imobiliar

15. Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal (PUZ) – strada Cremenita nr. 98 – 100, Sector 2

16. Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal (PUZ) – Strada Popa Tatu nr. 29, sector 1

17. Proiect de hotarare privind aprobarea documentatiei de urbanism Plan Urbanistic Zonal (PUZ) – PUZ Str. Drumul Binelui Nr. 41A, LOT 2, Sectorul 4, Bucuresti

18. Proiect de hotarare privind aprobarea documentatiei de urbanism Plan Urbanistic Zonal (PUZ) – ,,PUZ Str. Drumul Binelui – Str. Drumul Jilavei ( nr. cad. 209630; nr. cad. 221883; nr. cad. 221910; nr. cad. 224355; nr. cad. 224386; nr. cad. 224388), Sectorul 4, Bucuresti”

19. Proiect de hotarare privind aprobarea documentatiei de urbanism Plan Urbanistic Zonal (PUZ) – ,,PUZ B-dul Metalurgiei – Str. Drumul Binelui (nr. cad. 209634; nr. cad. 220866; nr. cad. 220868; nr. cad. 220870; nr. cad. 224351; nr. cad. 224384; nr. cad. 202980; nr. cad. 202982) Sectorul 4, Bucuresti”

20. Proiect de hotarare privind aprobarea documentatiei de urbanism Plan Urbanistic Zonal (PUZ) – ,,PUZ B-dul Metalurgiei – Str. Drumul Jilavei (nr. cad. 213320; nr. cad. 222436; nr. cad. 223299; nr. cad. 223315; nr. cad. 224280) Sectorul 4, Bucuresti”

Citeste si...  Masuri de prevenire a abandonului scolar: Primaria Capitalei da bani de rechizite elevilor care provin din familii cu venituri mici

21. Proiect de hotarare privind aprobarea documentatiei de urbanism Plan Urbanistic Zonal (PUZ) – PUZ Str. Drumul Binelui Nr. 9, Sectorul 4, Bucuresti

22. Proiect de hotarare privind aprobarea documentatiei de urbanism Plan Urbanistic Zonal (PUZ) – PUZ Soseaua Berceni Nr. 84, Sector 4, Bucuresti

23. Proiect de hotarare privind aprobarea documentatiei de urbanism Plan Urbanistic Zonal (PUZ) – PUZ Sos. Bucuresti-Targoviste Nr.4 – 4a, Sos. Gheorghe Ionescu – Sisesti, Nr. 391-393, Nr. 455-465, 467 C-D, Sector 1, Bucuresti

24. Proiect de hotarare privind aprobarea documentatiei de urbanism Plan Urbanistic Zonal (PUZ) – PUZ B-dul Dimitrie Pompeiu Nr. 5e, Nr. 5f, Nr. 5g, Nr. 5j, Sector 2, Bucuresti

25. Proiect de hotarare privind prelungirea valabilitatii Planului Urbanistic Zonal Extindere PUZ – Ansamblul ANL „Henri Coanda” pe traseul Drumul Nisipoasa – Str. Avionului, sector 1 aprobat prin Hotararea C.G.M.B. nr. 176/30.05.2013

26. Proiect de hotarare aprobarea programului de cooperare Bucuresti – Chisinau in domeniul educatiei

27. Proiect de hotarare privind aprobarea asocierii Consiliului General al Municipiului Bucuresti cu Consiliul Local Snagov in vederea incheierii unui Acord de Asociere avand ca obiect „Proiectarea, implementarea si finalizarea unei baze sportive si a unui liceu la standardele internationale pe terenul situat in Comuna Snagov, Sat Snagov, Intrarea Narciselor nr. 8, judetul Ilfov”

28. Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului propriu al Municipiului Bucuresti pe anul 2018

29. Proiect de hotarare privind stabilirea nivelurilor impozitelor si taxelor locale in Municipiul Bucuresti, incepand cu anul 2019

30. Proiect de hotarare privind modificarea anexei la Hotararea C.G.M.B. nr. 345/15.11.2016 privind validarea componentei Autoritatii Teritoriale de Ordine Publica a Municipiului Bucuresti

31. Proiect de hotarare privind aprobarea Normei interne a Municipiului Bucuresti privind procedura simplificata proprie pentru achizitia de servicii de invatamant, de formare/perfectionare profesionala si de servicii hoteliere aferente acestora, prevazute in anexa nr. 2 din Legea nr. 98/2016

32. Proiect de hotarare privind aprobarea organigramei, numarului total de posturi, statului de functii si Regulamentului de Organizare si Functionare ale Teatrului de Revista ”Constantin Tanase”

33. Proiect de hotarare neexercitarea dreptului de preemtiune de catre actionarul Municipiul Bucuresti, la cumpararea celor 12 actiuni oferite spre vanzare de actionarul Service Ciclop S.A., cu valoarea nominala totala de 120 lei, ce reprezinta 0,00112% din capitalul social al societatii Compania Municipala Eco Igienizare Bucuresti S.A., persoana juridica romana, cu sediul social in Bucuresti, sectorul 1, str. Aristide Demetriade nr. 2, etajul 2, biroul nr. 4, nr. de inregistrare la Oficiul Registrul Comertului Bucuresti: J40/9894/2017 si C.U.I. 37804055

34. Proiect de hotarare neexercitarea dreptului de preemtiune de catre actionarul Municipiul Bucuresti, la cumpararea celor 12 actiuni oferite spre vanzare de actionarul Service Ciclop S.A., cu valoarea nominala totala de 120 lei, ce reprezinta 0,0012% din capitalul social al societatii Compania Municipala Iluminat Public Bucuresti S.A., persoana juridica romana, cu sediul social in Bucuresti, sectorul 1, str. Aristide Demetriade nr. 2, etajul 2, biroul nr. 21, nr. de inregistrare la Oficiul Registrul Comertului Bucuresti: J40/10321/2017 si C.U.I. 37832144

35. Proiect de hotarare privind imputernicirea expresa a Consiliului Local Sector 1 de a hotari, in conditiile legii cu privire la incheierea unui acord cadru de parteneriat institutional intre Consiliul Local al Sectorului 1 al Municipiului Bucuresti, pe de o parte si Camera de Comert si Industrie a Romaniei si S.C. Romexpo S.A., pe de alta parte, in vederea realizarii unor investitii corespunzatoare exploatarii in comun a Pavilionului A (Cupola) din cadrul Centrului Expozitional Romexpo

36. Proiect de hotarare privind imputernicirea expresa a Consiliului Local Sector 4 de a hotari, in conditiile legii, cu privire la asocierea cu U.A.T. Orasul Popesti – Leordeni, jud. Ilfov, in vederea construirii unei pasarele pietonale pe Soseaua Berceni

37. Proiect de hotarare privind imputernicirea expresa a Consiliului Local Sector 2 al Municipiului Bucuresti de a hotari asocierea cu Fundatia „Freedom House Inc” – Filiala Bucuresti

38. Proiect de hotarare privind imputernicirea Consiliului Local al Sectorului 6 sa hotarasca cu privire la asocierea/cooperarea dintre Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Sector 6 si Fundatia Cultural Umanitara ”SO.SI.SE.SA

39. Proiect de hotarare privind desemnarea reprezentantului Municipiului Bucuresti, prin Consiliul General al Municipiului Bucuresti, in Adunarea Generala a societatii pe actiuni Compania Municipala Cimitire Bucuresti S.A.

De asemenea, la initiativa Primarului General, Gabriela Firea, pe ordinea suplimentara a sedintei CGMB, vor fi introduse doua proiecte de hotarare prin care se va propune acordarea titlul de Cetatean de Onoare al Municipiului Bucuresti domnilor Pavel Nastase, presedintele Senatului ASE si Nicolae Istudor, rectorul Acedemiei de Studii Economice Bucuresti.