România
Social

Salariu obligatoriu în România! Noile reguli stabilite în Uniunea Europeană

Țara noastră introduce conceptul de salariu minim adecvat, o inițiativă legislativă menită să redefinească modul în care este stabilit și aplicat salariul minim în România.

În România, conceptul despre care vorbim va include mai multe lucruri, cum ar fi, o serie de elemente și beneficii esențiale pentru angajați și pentru piața muncii în general.

România introduce salariul minim adecvat. Acesta va include diverse raportări la programul de lucru și alte beneficii salariale în plus față de salariul de bază.

Prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), România s-a angajat să transpună în legislația națională, până la data de 15 noiembrie 2024, Directiva (UE) 2022/2041 a Parlamentului European și a Consiliului. E vorba de cea privind salariile minime adecvate în Uniunea Europeană.

Această reformă va implica instituirea unei noi metodologii și formule pentru stabilirea nivelului salariului minim într-un mod obiectiv și sistematic, în colaborare cu partenerii sociali și luând în considerare directivele și inițiativele Uniunii Europene, conform Știridinsurse.ro.

Directiva prevede implementarea unui mecanism pentru stabilirea salariului minim brut pe țară garantat în plată.

Acest lucru impune utilizarea unor proceduri pentru determinarea și actualizarea acestuia în baza criteriilor obiective.

Obiectivele urmărite prin această măsură

Scopul este:

– să asigure un nivel de trai decent,
– să reducă sărăcia printre angajați
– să promoveze coeziunea socială și convergența socială.

Ministerul Muncii a elaborat și a pus în dezbatere publică un proiect de lege privind stabilirea salariilor minime adecvate.

Pe lângă cele precizate anterior, se iau în vedere și pentru modificarea și completarea unor acte normative.

Ce va include noul salariu

Conform proiectului, salariul va include:

– salariul de bază,
– indemnizațiile, sporurile
– alte adaosuri.

Salariul de bază este componenta fixă a remunerației brute plătite unui salariat pentru munca desfășurată pe parcursul unei luni calendaristice, fără a include sporurile, indemnizațiile și alte adaosuri.

Potrivit documentului, salariul de bază minim brut reprezintă suma minimă pe care o are dreptul să o primească un salariat pentru munca prestată, conform prevederilor legale sau contractelor colective de muncă aplicabile.

Acesta este stabilit astfel încât să nu ducă la diminuarea salariului minim net aferent.

Salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată este stabilit anual prin hotărârea Guvernului. El este calculat pentru programul normal de muncă. Scopul? Acela de a îmbunătăți condițiile de trai și de muncă.

Se are în vedere, în special, prin asigurarea unei adecvări corespunzătoare a nivelului salariului minim pentru a asigura un trai decent.

Nivelul salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată, corespunzător programului normal de muncă, va fi stabilit în funcție de evaluarea adecvării acestuia în raport cu câștigul salarial mediu brut și va include următoarele aspecte:

1. Modalitățile de stabilire şi actualizare a nivelului salariului minim brut pe țară garantat în plată;

2. Criteriile pentru stabilirea și actualizarea salariului minim brut pe ţară garantat în plată, care vor include cel puțin următoarele elemente:

a) Puterea de cumpărare a salariului minim, având în vedere costul vieții;
b) Nivelul general al salariilor și distribuția acestora în economie;
c) Ritmul de creștere al salariilor;
d) Nivelele și evoluțiile productivității la nivel național pe termen lung.
3. Indicatorii statistici naționali relevanți pentru criteriile menționate la punctul 2)

4. Setul de indicatori anuali pentru monitorizarea și evaluarea impactului asupra mediului economic și social;

5. Metodele de realizare a analizelor de suport și monitorizarea evoluției salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată, având în vedere o ponderare orientativă între 50% și 52% a acestuia în câștigul salarial mediu brut, considerată un indicator de referință pentru evaluarea adecvării acestuia.

România va implementa salariul minim european până la data de 15 noiembrie 2024

Nivelul salariului minim adecvat va fi stabilit de Ministerul Muncii pe baza expertizei unei instituții specializate în analiza și evaluarea impactului politicilor din domeniul pieței muncii.

Angajatorul nu are permisiunea să negocieze sau să stabilească salarii de bază brute mai mici decât salariul minim brut pe oră pe țară prin contractul individual de muncă și/sau contractul colectiv de muncă aplicabil.

Salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată, stabilit prin hotărârea Guvernului, poate fi aplicat unui salariat pentru o perioadă de maxim 24 de luni.

Acest lucru se aplică începând de la data încheierii contractului individual de muncă.

După expirarea acestei perioade, salariatul trebuie să primească un salariu de bază mai mare decât salariul minim brut pe ţară garantat în plată, fără a diminua valoarea netă anterioară.

Te-ar putea interesa și Salarii 2024. Cine sunt românii care încasează 37.000 de lei pe lună

În luna mai, premierul Marcel Ciolacu a anunțat că România va implementa salariul minim european până la data de 15 noiembrie 2024.

blank