Ȋn urma situațiilor dificile legate de excesul de plastic de pe ȋntreg globul, cele mai multe țӑri civilizate iau mӑsuri de protecție a naturii și de eliminare a obiceiurilor care afecteazӑ sӑnӑtatea și mediul. Romȃnia a propus și a aprobat o lege care sӑ interzicӑ total comercializarea pungilor de plastic subțire cu mȃner. Aceasta trebuie sӑ fie permanent respectatӑ și pusӑ ȋn practicӑ de cӑtre toți cei care au afaceri, de cӑtre marile lanțuri de magazine și de cӑtre orice alt comerciant. Iatӑ cȃteva informații importante despre legea legatӑ de interzicerea pungilor de plastic și despre efectele pe termen lung sau scurt, conform NeoPack.

  1. Ce presupune legea promulgatӑ la 1 Ianuarie 2019

De la 1 ianuarie 2019 s-a pus ȋn practicӑ legea care interzice folosirea pungilor de plastic cu mȃner. Aceastӑ lege este foarte importantӑ pentru pӑstrarea sӑnӑtӑții naturii și pentru o calitate mai bunӑ a vieții. Așadar, sunt interzise comercializӑrile acestor pungi de plastic subțire cu mȃner pe ȋntreg teritoriul Romȃniei. De asemenea este descurajatӑ aducerea ȋn țarӑ a acestor tipuri de pungi. Pungile pot sӑ fie sub formӑ de pungi stil maieu, de pungi la rolӑ sau pungi blocnotes, ori pentru fructe-legume, cele care se gӑsesc la magazine, ȋn acele secțiuni.

  1. Care sunt detaliile de care trebuie sӑ ținem cont?

Cele mai importante detalii ale acestei legi sunt legate de tipul de pungi la care se referӑ. Așadar, pungile trebuie sӑ fie subțiri. Acest criteriu se ȋncadreazӑ ȋntre 15 și 50 microni. Cele care sunt mai groase, nu se pot ȋncadra ȋn aceste restricții. Alt detaliu semnificativ este legat de mȃnerul pungilor de plastic. El este obligatoriu pentru a se ȋncadra ȋn legea pusӑ ȋn aplicare de la 1 ianuarie 2019. Acesta poate sӑ fie inclus ȋn construcția pungii de plastic sau poate sӑ fie aplicat ulterior. Oricare dintre aceste variante este supusӑ legii. Anterior legii date, au existat niște mӑsuri luate pentru descurajarea cumpӑrӑrii pungilor de plastic. Prima mӑsurӑ luatӑ a fost taxa de 0.1 lei/ bucatӑ, iar apoi majorarea acesteia la 0.15 lei/bucatӑ.

  1. Care vor fi efectele pozitive pentru naturӑ ȋn urma aplicӑrii legii?

Efectele pozitive pe care le vom simți vor fi ȋn cadrul naturii. Apele, pӑmȃntul și viețuitoarele (pӑsӑri, animale, pești, insecte,etc), vor fi mai protejate, vor avea mai puțin plastic ȋn mediul lor. Oamenii vor fi mai conștienți și vor avea mai mare grijӑ de naturӑ. Se vor introduce din ce ȋn ce mai mult ambalajele din materiale biodegradabile și compostabile. Acestea nu reprezintӑ un pericol pentru mediu și sunt la fel de rezistente și folositoare. Ele sunt realizate din materiale naturale, precum este amidonul de porumb(compostabil).

  1. Cum vor fi beneficiile ȋn sfera educației?

Educația este extrem de importantӑ pentru un bun demers al generațiilor actuale și viitoare. Copiii pot ȋnvӑța de mici importanța protejӑrii mediului și pot sӑ știe care sunt opțiunile corecte pentru a ajunge sӑ iubeascӑ natura. Oamenii pot ȋnvӑța sӑ foloseascӑ resursele mai inteligent, sӑ prețuiascӑ ceea ce au și sӑ considere corect efectele pe care acțiunile lor le au ȋn ȋntrega lume. Astfel, dacӑ un om alege sӑ utilizeze anumite resurse ȋn exces, vor avea de suferit oameni din alt colț al lumii. De aceea ceea ce se ȋntȃmplӑ ȋn orice țarӑ, la nivel de educație, poate fi de folos oriunde. Este important ca ȋntreaga lume sӑ adere la astfel de soluții corecte pentru naturӑ. Materialele care sunt compostabile pot sӑ serveascӑ oricȃnd ca și ȋngrӑșӑmȃnt și pot fi parte din ciclul normal de agriculturӑ proprie sau la nivel de mase, de populație.

  1. Cum putem sӑ avem grijӑ de viitoarele generații?

Viitoarele generații pot primi ajutor prin acțiuni corecte din prezent. De asemenea, exemplul dat de fiecare om poate sӑ fie urmat mult mai ușor atunci cȃnd existӑ intenția pozitivӑ. Restricțiile din fiecare țarӑ sunt importante pentru a ajunge la un mod de gȃndire care se bazeazӑ pe pӑstrarea unor valori. Romȃnia s-a aliniat la cele mai bune standarde atunci cȃnd a decis legile care sӑ ajute mediul ȋnconjurӑtor.

Cu alte cuvinte, legea de la 1 ianuarie 2019 interzice complet comercializarea pungilor de plastic subțire cu mȃner pe teritoriul Romȃniei. Atunci cȃnd nu este respectatӑ, se pot primi amenzi usturӑtoare. Conștientizarea nevoii de schimbare poate aduce multe beneficii ȋn zona protecției mediului și pentru educație sau dezvoltare civicӑ. Sunt de dorit ambalajele biodegradabile și compostabile, care pot sӑ ajute natura și care nu polueazӑ. Pentru a exista restricții bine stabilite, s-a luat ȋn calcul standardul SN EN 13432:2002. Acesta spune cӑ un produs care se ȋncadreazӑ aici, are o degradare de 90% din masa sa, ȋn 12 sӑptӑmȃni. De asemenea nu polueazӑ ȋn timp ce se descompune, avȃnd doar CO2 și nici o altӑ noxӑ sau substanțӑ nepermisӑ. Nu existӑ nici un efect advers ȋn urma degradӑrii acestor tipuri de ambalaje.