Certificatele energetice se număra printre cele mai importante documente care le sunt necesare persoanelor care vor să închirieze sau să vândă anumite imobile.

Este vorba despre actele care atestă cât de eficiente din punct de vedere energetic sunt clădirile în cauză.

Acestea sunt necesare atât pentru case și blocuri de locuințe, cât şi pentru clădirile de birouri, restaurante, hoteluri etc.

Alte informații utile despre certificatul energetic puteți găsi pe site-ul www.topcertificat.ro aparținând companiei Reflex Architecture SRL București sau contactând auditorii.

Acte necesare pentru întocmirea unui certificat energetic

Primul pas pe care trebuie să îl facă solicitanții în vederea obţinerii certificatelor energetice este acela de a întocmi dosare cu o serie de acte ale imobilului sau apartamentului.

De exemplu, pentru apartamente sunt necesare cadastrul sau releveul apartamentelor, iar pentru case şi clădiri sunt necesare planurile de structură ale cladrilor (atât pentru parter, cât şi pentru planurile superioare), dar şi planurile de amplasament aferent imobilelor (dacă ele există).

În cazul în care proprietarii nu dispun de releveul necesar întocmirii certificatelor energetice, auditorii acreditați au capacitatea de a-l întocmi pentru client.

Vizionarea imobilului de către auditorul energetic

În continuare, auditorii trebuie să se deplaseze la imobil pentru a obține o serie de informații despre acesta, pentru a completa datele pe care le-au extras studiind documentele clădirii.

Care sunt clasele energetice reglementate în România?

În ceea ce priveşte clasele energetice reglementate în România, trebuie să ştim că acestea sunt cuprinse între A şi G, unde A este cea mai bună clasa energetică, iar G cuprinde imobilele cele mai ineficiente energetic.

De exemplu, clădirile care inregistreza un consum energetic de sub 125 kWh/m2/an sunt încadrate în clasa A, iar imobilele care au un consum energetic de peste 820 kWh/m2/an o să fie încadrate în clasa G.

Valabilitatea certificatului energetic

Certificatele energetice sunt valabile timp de 10 ani dar atunci când eficiența energetică a construcției suferă modificări (imobilul a fost modernizat, de exemplu) se poate solicita oricând unui auditor atestat un astfel de document (contra cost, desigur), clădirea putând fi încadrată astfel prin modernizare într-o clasă energetică superioară.

În cât timp pot fi eliberate certificatele energetice?

Cu condiția ca toate actele necesare ale imobilului să fie înmânate auditorului, iar acesta să fie făcut vizita la construcție pentru obținerea de informații, un astfel de certificat de performanță energetică poate fi emis chiar în aceeași zi.

Depinde, desigur, de auditorul energetic ales de solicitant, întrucât acesta poate să-și stabilească liber ritmul de lucru și prețurile.