Pentru străinii care vor să dobândească cetățenie română, procedura poate să pară destul de complicată. Primul pas este o bună documentare pe acest subiect, prin urmare iată ce trebuie să știi dacă vrei să devii cetățean român.

Cum se dobândește cetățenia română

 1. Prin naștere, dacă cel puțin unul dintre părinți este cetățean român.

 2. Prin adopție, dacă părinții care adoptă copilul sunt cetățeni români, iar copilul este minor.

 3. Prin cerere personală a unui cetățean străin sau fără cetățenie. Dacă ești în această situație, trebuie să știi că autoritățile vor aproba cererea ta doar în anumite condiții:

 • Ai domiciliul pe teritoriul României de cel puțin 8 ani sau ești căsătorit cu un cetățean român și trăiți împreună de cel puțin 5 ani de la data căsătoriei.

 • Dovedești loialitate față de statul român.

 • Ai împlinit 18 ani.

 • Ai asigurate mijloacele de a duce o viață decentă, în condițiile stabilite de legislația privind regimul străinilor.

 • Nu ai fost condamnat în țară sau în străinătate pentru o infracțiune care te face nedemn de a fi cetățean român.

 • Cunoști bine limba română și ai noțiuni elementare de cultură și civilizație românească.

 • Cunoști prevederile Constituției României și imnul național.

De asemenea, cetățenia română poate fi dobândită și dacă ai contribuit în mod deosebit la protejarea și promovarea culturii, civilizației și spiritualității române, dacă poți contribui la promovarea imaginii României prin performanțe deosebite în domeniul sportului și îndeplinești condițiile prevăzute la art. 8.(1) lit. b), c) și e) din Legea cetățeniei române.

Acum știi cum obții cetățenie română, iar dacă vrei să devii cetățean român, trebuie să te programezi online pe site-ul Autorității Naționale pentru Cetățenie din București, unde vei înregistra cererea ta pentru acordarea cetățeniei.

Cererea de acordare a cetățeniei române

După înregistrarea cererii, trebuie să depui personal actele necesare la sediul Autorității Naționale pentru Cetățenie din București. La dosar va trebui să depui:

 • două fotografii color de dată recentă format 3,5 x 4,5 cm,

 • documentele de identitate

 • actele de stare civilă în original și în copie legalizată (cu traducere în limba română legalizată/ supralegalizată/apostilate, dacă este cazul, în funcție de cerințele articolului de lege), în cazul documentelor emise de autoritățile altor state sau în copie simplă, în cazul celor emise de autoritățile române.

Trebuie să știi că, din data de 15 octombrie 2019, sunt acceptate la depunerea dosarului de cetățenie doar documentele cu traduceri legalizate care respectă transliterația latină din pașaportul solicitantului. În acest fel sunt evitate neconcordanțele apărute între numele care apare în documentele străine și numele din documentele românești.

Comisia pentru cetățenie va analiza cererea depusă și, în cazul în care îndeplinești condițiile pentru acordarea cetățeniei, va stabili un termen care nu va depăși 6 luni, pentru a programa interviul.

În cadrul interviului, Comisia va verifica dacă ai învățat bine limba română (scris și vorbit), ai noțiuni elementare de cultură și civilizație românească, cunoști prevederile Constituției României și imnul național.

Dacă ai trecut cu bine interviul, Comisia va întocmi un raport prin care menționează întrunirea condițiilor legale pentru acordarea cetățeniei române. În caz contrar, Comisia propune președintelui Autorității Naționale pentru Cetățenie respingerea cererii. După 6 luni, se poate depune o nouă cerere de acordare sau de redobândire a cetățeniei române.

Președintele Autorității Naționale pentru Cetățenie emite ordinul prin care vei primi o scrisoare recomandată, cu confirmare de primire, în termen de 3 zile de la data emiterii ordinului, în care vei fi informat despre acceptarea sau respingerea cererii de acordare a cetățeniei. Ordinul de respingere poate fi atacat în termen de 15 zile de la data comunicării.

Depunerea jurământului

În termen de 6 luni de la data comunicării ordinului președintelui Autorității Naționale pentru Cetățenie, va trebui să depui jurământului de credință și din acel moment vei primi cetățenia română.

În cazuri de excepție, termenul de 6 luni poate fi prelungit o singură dată. Dacă ești părinte și ai copii minori, ei dobândesc cetățenia română împreună cu tine, nefiind nevoie de prezența lor la depunerea jurământului.

Acestea sunt etapele și aspectele cele mai importante pe care trebuie să le cunoști dacă vrei să obții cetățenia română. Dacă vei deveni cetățean român, potrivit legii, vei beneficia de toate drepturile și libertățile, precum și de obligațiile prevăzute prin Constituție și prin legile țării pentru toți cetățenii români.

 

Citeste si...
Avantaje și dezavantaje ale sistemelor self-checkout