Ministerul Finanţelor a lansat în dezbatere publică un proiect de act normativ prin care va înfiinţa un post de secretar general adjunct, care va administra Centrul Naţional pentru Informaţii Financiare, iar la Agenţia Naţională de Administrare Fiscală vor fi reaşezate opt posturi de conducere.

„Având în vedere complexitatea şi creşterea volumului activităţii Ministerului Finanţelor Publice, determinate de înfiinţarea Centrului Naţional pentru Informaţii Financiare (CNIF), structură fără personalitate juridică organizată la nivel de direcţie generală, prin reorganizarea Direcţiei generale a tehnologiei informaţiei şi preluarea activităţii în domeniul tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor, precum şi a numărului de posturi şi personalului aferent acestei activităţi de la aparatul central al Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, de la Direcţia Generală de Administrare a Marilor Contribuabili, de la Agenţia Naţională pentru Achiziţii Publice şi de la Comisia Naţională de Prognoză, pentru o mai bună coordonare a activităţii ministerului se înfiinţează un post de secretar general adjunct”, se arată în Nota de Fundamentare a proiectului normativ.

Proiectul mai prevede modificarea denumirii Direcţiei de servicii interne în Direcţia de servicii interne şi achiziţii publice şi transferarea activităţii de achiziţii publice şi derulări contracte, precum şi a numărului de posturi şi a personalului aferent acestei activităţi din cadrul Direcţiei generale economice în cadrul acesteia din urmă.

„Urmare înfiinţării CNIF în cadrul aparatului propriu al Ministerului Finanţelor Publice, a fost încheiat Protocolul nr. 5074/09.01.2018 prin care s-a efectuat predarea-primirea bunurilor mobile şi imobile aferente desfăşurării activităţii CNIF, respectiv a fost preluat în administrare de către Direcţia de servicii interne sediul din str. Poenaru Bordea nr. 3-5, Bucureşti şi totodată preluate în utilizare/folosinţă spaţiile din Bucureşti – str. Alexandru Ivasiuc nr. 34-40, Piaţa Alba Iulia nr. 6, Braşov – str. Mihail Kogălniceanu nr. 7 şi Râmnicu Vâlcea – str. Stolniceni nr. 49”, se mai menţionează în documentul citat.

Totodată, Direcţia de servicii interne are ca principală atribuţie administrarea sediilor Ministerului Finanţelor Publice – aparat central din Bd. Libertăţii nr. 16, Bd. Libertăţii nr. 14, Bd. Mircea Vodă nr. 44 şi str. Poenaru Bordea nr. 3-5, precum şi asigurarea condiţiilor optime de lucru pentru salariaţii MFP prin: întreţinerea spaţiilor deţinute, respectiv asigurarea curăţeniei, reparaţiilor, lucrărilor de mică complexitate etc.; asigurarea funcţionării în parametri optimi, cu respectarea prevederilor legale în vigoare, a tuturor echipamentelor şi instalaţiilor aflate în dotarea sediilor; asigurarea cu produse, bunuri şi servicii necesare desfăşurării activităţii în condiţii optime a salariaţilor.

„Aceste atribuţii pot fi duse la îndeplinire după efectuarea achiziţiilor de produse, servicii şi lucrări de către Serviciul achiziţii publice şi derulare contracte din cadrul Direcţiei generale economice, ca urmare a transmiterii, conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, a tuturor Referatelor de necesitate ce au ca obiect achiziţionarea de bunuri, servicii şi lucrări necesare administrării. Necesităţile stabilite de Direcţia de servicii interne în vederea asigurării unei administrări cât mai eficiente în termenele şi cerinţele solicitate sunt într-o strânsă corelare cu achiziţionarea de produse, servicii şi lucrări de către Direcţia generală economică – Serviciul achiziţii publice şi derulare contracte”, precizează iniţiatorii proiectului.

Citeste si...  „Cezar”, învins de ANAF. Primarul Radu Mazăre are toate conturile blocate.

În continuare, proiectul prevede suplimentarea unor posturi din cadrul Ministerului Finanţelor, prin contracte de muncă temporare, în vederea asigurării atribuţiilor de administrare din perioada 1 ianuarie – 31 august 2019, când România va deţine preşedinţia UE. „Consiliul Interministerial pentru Pregătirea şi Exercitarea Preşedinţiei României la Consiliul Uniunii Europene, constituit în baza Deciziei prim-ministrului nr. 360/2017, a adoptat Decizia nr. 8/2017 privind suplimentarea, cu caracter temporar, a personalului din ministere şi instituţiile subordonate şi din serviciul extern al Ministerului Afacerilor Externe. Prin această decizie s-a aprobat suplimentarea la nivelul Ministerului Finanţelor Publice a unui număr de 14 posturi de tip contractual, pe perioadă determinată, până la 31 august 2019, în vederea asigurării activităţilor de pregătire şi exercitare a Preşedinţiei”, se arată în document.

Concret, proiectul prevede stabilirea numărului maxim de posturi al aparatului propriu al Ministerului Finanţelor Publice la 1893 posturi, exclusiv demnitarii (7 posturi). „Până la 31 august 2019, numărul maxim de posturi (exclusiv demnitarii) se suplimentează cu 14 posturi de tip contractual, pe perioadă determinată”.

Acelaşi proiect mai prevede şi redistribuirea unui număr de 8 posturi de la ANAF pentru aparatul propriu al ministerului „în scopul acoperirii necesarului de personal suplimentar pentru implementarea prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 88/2013 privind adoptarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru îndeplinirea unor angajamente convenite cu organismele internaţionale, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, cu modificările şi completările ulterioare de către Direcţia generală trezorerie şi contabilitate publică”.

Viitorul normativ mai prevede schimbarea schemei de personal a MFP şi ANAF, întrucât „Comisia Naţională de Prognoză se organizează şi funcţionează ca organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Secretariatului General al Guvernului şi coordonarea prim-ministrului”, iar numărul maxim de posturi pentru ANAF scade de la 27.590 la 27.582 de posturi. „Cele 8 posturi vor fi distribuite în cadrul Direcţiei de metodologie contabilă instituţii publice din cadrul Direcţiei generale trezorerie şi contabilitate publică în vederea implementării prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 88/2013 privind adoptarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru îndeplinirea unor angajamente convenite cu organismele internaţionale, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative”, se mai arată în document.

În fine, proiectul normativ mai prevede completarea parcului auto cu 3 autoturisme „pentru îndeplinirea în mod eficient a atribuţiilor specifice ale Unităţii centrale de armonizare pentru auditul public intern, Corpului de control şi Direcţiei generale de inspecţie economico-financiară, atribuţii care necesită, în mod constant deplasarea în teritoriu a personalului acestor structuri”. Totodată, „se impune modificarea unei note anterioare, în sensul că autoturismele din parcul auto al aparatului propriu al ministerului „pot fi conduse şi de demnitari sau de alte categorii de salariaţi, nominalizaţi prin ordin al ministrului finanţelor publice”. De asemenea, „în vederea alocării unui autoturism pentru deservirea secretarului general adjunct este necesară suplimentarea numărului de autoturisme prevăzute pentru parcul auto demnitari, înalţi funcţionari publici şi asimilaţi ai acestora de la 9 autoturisme la 10 autoturisme”.