Proiectul de lege susţinut de deputatul PSD Cătălin Rădulescu care prevede dezincriminarea faptelor de corupţie dacă beneficiul este „pentru altul”, a fost transmis Comisiei juridice din Senat, în data de 19 februarie, potrivit site-ului instituţiei.

Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie a fost transmisă pentru raport la Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări şi pentru avize la Comisia de buget şi la Comisia pentru drepturile omului.

Proiectul de lege poate fi adoptat tacit în Senat şi transmis Camerei Deputaţilor, for decizional.

Termenul de adoptare tacită este de 45 de zile, şi se calculează de la data de 19.02.2018.

Proiectul de lege prevede că „sunt pedepsite cu închisoarea de la 1 la 5 ani următoarele fapte, dacă sunt săvârşite în scopul obţinerii pentru sine de bani, bunuri ori alte foloase materiale necuvenite: efectuarea de operaţiuni financiare, ca acte de comerţ, incompatibile cu funcţia, atribuţia sau însărcinarea pe care o îndeplineşte o persoană ori încheierea de tranzacţii financiare, utilizând informaţiile obţinute în virtutea funcţiei, atribuţiei sau însărcinării sale; folosirea, în orice mod, direct sau indirect, de informaţii ce sunt destinate publicităţii sau permiterea accesului unor persoane neautorizate la aceste informaţii”.

Citeste si...
Jumătate dintre statele UE, inclusiv România, clasate cod roşu pe noua hartă a restricţiilor de călătorie din cauza covid-19

Potrivit sursei citate, operaţiunile financiare constau în operaţiuni care antrenează circulaţia de capital, operaţiuni de bancă, de schimb valutar sau de credit, operaţiuni de plasament, în burse, în asigurări, în plasament mutual ori privitor la conturile bancare şi cele asimilate acestora, tranzacţii comerciale interne şi internaţionale.

Pentru a fi efectuate ca acte de comerţ, operaţiunile financiare trebuie să constituie un act de speculă sau o acţiune de intermediere în circulaţia bunurilor, făcută în mod organizat, se arată în proiectul de lege.

Proiectul de lege este iniţiat de 15 parlamentari PSD, printre şi deputatul social-democrat Andreea Cosma.

Expunerea de motive a proiectului de lege este semnată de deputatul PSD Cătălin Rădulescu, deşi numele acestuia nu se regăseşte în rândul iniţiatorilor.