Primăria Capitalei infirmă categoric speculațiile publicate de redacția Libertatea cu privire la achiziția a 100 de tramvaie, într-un articol plin de date false și acuzații nedrepte, care nu citează absolut niciuna dintre prevederile legale în vigoare în domeniul achizițiilor publice. În acest fel, cititorii sunt lipsiți de o minimă informare cu privire la cele relatate, fiindu-le servit exclusiv punctul de vedere părtinitor al redacției.

Pentru o corectă informare publică, redăm datele oficiale legate de această achiziție, precum și prevederile legale în vigoare.

Reamintim căPrimăria Municipiului București a publicat în SICAP, pe data de 11 decembrie 2018, anunțul pentru achiziția celor 100 de tramvaie, valoarea estimata a contractului fiind de aproximativ 183 de milioane de euro, fonduri europene prin POR.

Subliniem că procedura a fost competitivă, deschisă, și nu o atribuire directă.

În cadrul procedurii s-au înscris 20 de operatori economici și au depus oferte 2 dintre aceștia: asocierea ASTRA VAGOANE ARAD CU CRRC China și Durmazlar Makine Sanayi Ve Ticaret SA. După desemnarea ofertei câștigătoare și comunicarea acesteia către ofertanți, asocierea ASTRA a solicitat acces la oferta depusă de competitor.

Informația potrivit căreia Primarul General ar secretiza achiziția publică a tramvaielor este falsă!

Restricționarea accesului la anumite date (și anume cele confidențiale) din ofertele participanților la achizițiile publice este prevăzută de lege, și nu o decizie a Primarului General.

Astfel, Legea nr. 98/2016 a achizițiilor publice prevede clar la art. 217:

„Dupa comunicarea rezultatelor procedurii, autoritatea contractantă este obligată să permită la cerere, într-o zi lucrătoare, accesul neîngrădit la propunerile tehnice și/sau financiare care nu au fost declarate de către ofertanți ca fiind confidențiale, clasificate sau protejate de un drept de proprietate intelectuală.”

Primăria Capitalei a respectat în totalitate aceste prevederi, nu a îngrădit în niciun fel accesul: reprezentanții ASTRA au avut, în termenul legal, acces la informațiile care nu vizau aspecte confidențiale.

Conform legislației, sunt considerate confidențiale acele informații declarate ca atare de operatorul economic participant la procedura de achiziție. În cazul de față, operatorul economic desemnat câștigătror și-a declarat oferta în integralitatea sa ca fiind confidențială la momentul depunerii ofertei, martie 2019.

ASTRA VAGOANE, la randul ei, a declarat ca fiind confidentiala o parte a ofertei.

Așadar, nu Primăria Capitalei decide secretizarea sau declararea ca fiind confidențiala a documentațiilor, CI FIECARE OPERATOR ÎN PARTE, în conformitate cu prevederile legii.

Citeste si...
Primăria Capitalei, prin Compania Municipală Imobiliara București, cumpără 100 de locuințe în București

În plus, menționăm faptul că, în afara comisiei de licitație, NIMENI din PMB nu a avut acces la documente și informatii pe parcursul derulării procedurii – așa cum este legal.

Informația potrivit căreia “Primăria a comunicat foarte puțin” este falsă!

Primăria Capitalei a comunicat, în cadrul acestei proceduri, tot ceea ce este prevăzut de lege.

Precizăm că o procedură nu se încheie în momentul comunicării către participanți a informărilor oficiale, așa cum induce redacția Libertatea în articolul citat.

De altfel, redacția nu a solicitat niciun punct de vedere cu privire la acest subiect, așadar nu a avut ocazia de a primi o comunicare a Primăriei Capitalei cu privire la cele relatate.

Informația potrivit căreia Primăria Capitalei ar da o lovitură Astra Vagoane este falsă!

În legislația națională și europeană, sunt prevăzute principiile care stau la baza atribuirii contractelor, printre care menționăm TRATAMENTUL EGAL.

Acest principiu înseamnă ca o instituție publică trebuie să permită tuturor potențialilor operatori economici să participe la orice procedură, fără criterii discriminatorii cum ar fi țara din care provin produsele – ceea ce Primăria Capitalei a și făcut, ca dovadă faptul că la procedură s-au înscris inițial 20 de operatori. Acestea nu pot favoriza operatori din Romania, UE sau din oricare alta țară.

Nici un operator economic participant la aceasta procedura nu a fost descalificat, iar oferta ASTRA VAGOANE a fost conformă, admisibilă iar clasamentul final a fost întocmit în baza factorilor de evaluare precizați în documentația de atribuire. (Ceea ce presupune atât preț, cât și factori tehnici).

În concluzie, subliniem faptul că ce s-a întâmplat în aceste zile a fost în perfectă concordanță cu prevederile legale în materie: ASTRA VAGOANE a solicitat accesul la dosarul achiziției, conform prevederilor legale. Tot conform prevederilor legale, în timp de mai puțin de o zi lucrătoare, li s-a permis accesul la toate informațiile care nu erau declarate de către operator ca fiind confidențiale.

Pentru deplina informare publică, precizăm că fiecare operator are dreptul să solicite instanței desecretizarea ofertei și are la dispoziție 10 zile pentru depunerea eventualelor contestații.

Reamintim, totodată, că în toate comunicările publice trebuie avută în vedere legislația GDPR, care are prevederi stricte cu privire la protecția datelor cu caracter personal, inclusiv numele.