Premierul Ludovic Orban a cerut, la începutul ședinței de Guvern, verificări în spitale, astfel încât „achizițiile să nu se facă de la firme de casă”.

Orban cere verificări în spitale: Nu pot accepta să se facă achiziţii de la firme de casă

Premierul Ludovic Orban a cerut, joi, Ministerului Sănătății să verifice achizițiilor făcute de spitalele din țară și a pus că nu poate accepta să se facă achiziții de la „tot felul de firme de casă” de materiale și echipamente care nu sunt conforme.

Premierul Ludovic Orban a cerut Ministerului Sănătăţii să verifice spitalele din ţară în ceea ce privește la materialele cumpărate, pentru că pot fi echipamente care să nu fie conforme.

„Nu pot accepta să se facă achiziţii de la tot felul de firme de casă, în tot felul de spitale, de materiale şi echipamente care nu sunt conforme, în timp ce stocurile noastre sunt la dispoziţia spitalelor, avem marfă de calitate care garantează protecţia. Aici ministerul trebuie să intervină foarte hotărât în relaţia cu spitalele”, a spus Orban.

Ludovic Orban a spus că în timp ce spitalele au făcut achiziţii de materiale care poate nu sunt bune, statul are stocuri cu marfă de calitate.

„Urmăriţi prin Direcţiile de Sănătate Publică, monitorizaţi achiziţiile făcute de spitale. Am avut trei săptămâni un val de declaraţii că nu au materiale, că nu au echipamente. La ora actuală s-au achiziţionat stocuri mari, iar acum aceste stocuri stau degeaba, pentru că spitalele, mai ales spitalele de subordonare către autorităţile locale nu achiziţionează materialele. Trebuie să reluăm un ciclu normal şi firesc. Trebuie să vedem dacă sunt materiale conforme, de calitate”, a mai declarat premierul.

Orban, despre revenirea directorului de la spitalul din Suceava: Nu pot să accept

Premierul Ludovic Orban a declarat, joi, în şedinţa de Guvern că nu va accepta ca dr. Mircea Macovei să revină la Spitalul din Suceava ca director medical, după ce acesta a fost acuzat că a chemat medicii în masă la spital, indiferent dacă erau sau nu infectaţi.

Premierul Ludovic Orban a declarat că nu va accepta ca medicul Mircea Macovei să se întoarcă la Spitalul din Suceava pe funcţia de director medical.

„Vă transmit foarte clar. Nu pot să accept să revină în poziţia de director medical la Suceava, doctorul Macovei. Aveţi în baza decretului privind instituirea stării de urgenţă, aveţi competenţă de a lua decizii în privinţa managementului oricărui spital. Ca atare v-o spun limpede. Nu se poate întoarce domnul Macovei în poziţia respectivă de manager al spitalului”, a spus Orban.

Directorul medical al Spitalului Judeţean din Suceava, Mircea Macovei, s-a întors joi la serviciu, după ce a fost retestat pentru coronavirus, iar testul a fost negativ.

Doctorul Mircea Macovei este acuzat că a chemat medicii în masă la spital, indiferent dacă erau ori nu infectaţi. Astfel, au fost contaminaţi medici şi pacienţi, situaţia făcând acum obiectul unui dosar penal.

Ludovic Orban: Salut decizia demiterii lui Streinu Cercel

Premierul Ludovic Orban a spus, joi, la începutul şedinţei de Guvern, că salută decizia ministrului Sănătăţii, Nelu Tătaru, de demitere a lui Adrian Streinu-Cercel. „A durat cam mult, puteam să ne mişcăm puţin mai repede, mai ales după acele grozăvii”, a spus premierul.

Ludovic Orban a spus că este de acord cu demiterea lui Adrian Streinu Cercel de la Comisia anti-COVID a Ministrului Sănătății, însă spune că decizia a fost luată prea târziu.

„Salut decizia cu demiterea lui Cercel. Pe de altă parte a durat cam mult. Puteam să ne mişcăm puţin mai repede. Mai ales după acele grozăvii”, a spus Orban.

Profesorul Adrian Streinu-Cercel a fost demis de la conducerea Comisiei anti-COVID a Ministerului Sănătății, după ce în presă a apărut planul care prevederea izolarea timp de mai multe săptămâni a persoanelor vârstnice, a anunțat ministrul Nelu Tătaru.

„Pentru autoritățile locale am mărit plafonul de îndatorare și de tragere pentru că orice credit poate fi folosit doar pentru investiții. Am permis utilizarea soldurilor de către universități pentru a stimula investițiile.

În orice domeniu va trebui să trecem la faza de execuție”, a declarat Ludovic Orban, în cadrul ședinței de guvern.

Citeste si...
Peste 600.000 de români vor să fie rezidenți în Anglia

1. PROIECT DE LEGE pentru modificarea, completarea şi abrogarea unor acte normative, precum şi pentru stabilirea unor măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2017/2402 al Parlamentului European şi al Consiliului din 12 decembrie 2017 de stabilire a unui cadru general privind securitizarea şi de creare a unui cadru specific pentru o securitizare simplă, transparentă şi standardizată şi de modificare a Directivelor 2009/65/CE, 2009/138/CE şi 2011/61/UE, precum şi a Regulamentelor (CE) nr. 1060/2009 şi (UE) nr. 648/2012

2. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea și completarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 720/2008 pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate precum şi denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naţionale de sănătate

3. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea nivelului cotizaţiilor şi taxei pentru realizarea interconectării cu instituţii similare internaţionale în domeniul donatorilor voluntari de celule stem hematopoietice, precum şi pentru acreditarea laboratoarelor de imunogenetică şi histocompatibilitate, în anul 2020

4. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea cifrelor de școlarizare pentru învățământul preuniversitar de stat și pentru învățământul superior de stat în anul școlar/universitar 2020- 2021

5. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020 al Companiei Naționale „Romtehnica” – S.A., aflată în coordonarea Ministerului Apărării Naționale

6. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind transmiterea unei părţi din imobilul 1125 din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în domeniul public al municipiului Bucureşti şi modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

7. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind actualizarea valorii de inventar a imobilului 1137 aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, transmiterea unei părţi din acesta din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în domeniul public al municipiului Bucureşti şi modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

8. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2020 pentru Societatea BĂIȚA S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri

9. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 229/2009 privind reorganizarea Regiei Naţionale a Pădurilor – Romsilva şi aprobarea regulamentului de organizare şi funcţionare

10. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea Acordului între Guvernul României şi Guvernul Republicii Serbia privind cooperarea în domeniul gospodăririi durabile a apelor transfrontaliere, semnat la București la 5 iunie 2019

11. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind suplimentarea pe anul 2020 a sumei prevăzute ca justă despăgubire aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 1.546/2006 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică „Construcţia autostrăzii Bucureşti-Braşov, tronsonul Bucureşti-Ploieşti, pe teritoriul localităţilor Moara Vlăsiei, Snagov, Gruiu, Balta Doamnei, Gherghița, Drăgănești, Râfov, Dumbrava, Berceni, Bărcănești și Ploiești”, precum și completarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 1.546/2006

12. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru actualizarea valorii de inventar şi a datelor de identificare a unui imobil aflat în domeniul public al statului şi administrarea Instituţiei Prefectului – Judeţul Botoșani din subordinea Ministerului Afacerilor Interne

13. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 1621/2003 pentru organizarea şi funcţionarea Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Informatică – ICI Bucureşti

14. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind stabilirea plafonului maxim pentru cheltuielile de cazare aferente imobilelor cu destinația de locuință de serviciu și imobilelor cu destinația de locuință, propuse în vederea vânzării, din fondul locativ administrat de Regia Autonomă „Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat”, pentru anul 2020, precum și pentru stabilirea plafonului maxim al cheltuielilor de cazare pentru închirierea locuințelor în condițiile pieței imobiliare

III. MEMORANDUMURI
1. MEMORANDUM cu tema: Amendament formulat de Ministerul Finanțelor Publice cu privire la proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.6/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, precum și pentru reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare