Primăria Municipiului București a lansat un apel de proiecte care pot primi finanțare nerambursabilă de la bugetul local al Municipiului București, prin bugetul Direcției Generale de Asistență Socială a Municipiului București, pentru activități nonprofit de interes local, potrivit Legii nr. 350/2005.

 

Sunt vizate proiectele care reprezintă inițiative și acțiuni în domeniul asistenței sociale în vederea dezvoltării și diversificării serviciilor sociale adresate grupurilor vulnerabile dezavantajate social.

 

ONG-urile interesate în obținerea finanțării sunt invitate să-și depună proiectele la Registratura Direcției Generale de Asistență Socială a Municipiului București, cu sediul în Str. Constantin Mille, nr. 10 , sector 1, BucureștiTermenul limită de depunere a dosarelor este data de 08 octombrie 2018, ora 16:30.

 

Suma totală alocată pentru anul 2018 este de 576.000 lei.

 

Finanțările se acordă în baza unei hotărâri aprobate în acest an, la propunerea Primarului General, Gabriela Firea (HCGMB nr. 274/17.05.2018).

Aplicanți eligibili

 

Sunt eligibili solicitanții persoane juridice fără scop patrimonial – asociații și fundații – sau culte religioase recunoscute conform legii, care sunt acreditate și, după caz, licențiate ca furnizori de servicii sociale, în conformitate cu prevederile legislației în domeniu.

Organizațiile solicitante pot acționa individual sau asociate într-un consorțiu cu alte persoane fizice sau juridice fără scop patrimonial însă partenerii solicitanților trebuie să satisfacă aceleași criterii de eligibilitate ca și solicitanții. Solicitantul va fi organizația conducătoare (liderul asocierii) și, în cazul selecției, va fi partea contractantă (beneficiarul finanțării). Partenerii participă la pregătirea și implementarea proiectului, iar costurile angajate sunt eligibile în același mod ca și cele efectuate de beneficiarul finanțării nerambursabile.

Partenerii elgibili sunt:

– organizații neguvernamentale fără scop patrimonial, care sunt acreditate și, după caz, licențiate ca furnizori de servicii sociale, în conformitate cu prevederile legislației în domeniu.

– persoane fizice care pot participa la pregătirea implementarea proiectului

-instituții de învățământ care pot contribui semnificativ la implementarea și succesul proiectului.

Nu sunt eligibili ca partneri: partidele politice, asociații profesionale, parteneri sociali (sindicate și patronate), cooperative distribuitoare de profit și autorități publice locale.

 

Proiecte eligibile

 

Proiectul propus în Cererea de finanţare poate fi considerat eligibil în cadrul programului de finanțare, adică poate fi co-finanţat de la bugetul local al municipiului București, dacă îndeplineşte cumulativ următoarele criterii:

 • presupune activități din categoriile enumerate mai jos;
 • are o valoare totală eligibilă cuprinsă între 9.000 și 90.000 lei;
 • proiectul respectă legislaţia în domeniul asistenței sociale, a egalităţii de şanse, protecţiei mediului, eficienţei energetice şi achiziţiilor publice.
 • are o durată de implementare (perioada cuprinsă între data semnării contractului de finanţare şi data finalizării ultimei activităţi prevăzute în cadrul proiectului) ce nu depăşeşte data de 15.12.2018.
Citeste si...  PMB, Poliţia Locală a început duminică o acţiune de reverificare a cluburilor şi restaurantelor din centrul vechi 

 

Categorii de activități finanțate:

 

 1. a) măsuri și activități de organizare și dezvoltare comunitară în plan social pentru încurajarea participării și solidarității sociale;
 2. b) activități de identificare a nevoii sociale individuale, familiale și de grup;
 3. c) activități de informare despre drepturi și obligații;
 4. d) acțiuni de conștientizare și sensibilizare socială;
 5. e) campanii de promovare a sănătății (anti-tutun, alcool, drog, alte substanțe ilicite);
 6. f) campanii de informare și educație a tinerilor asupra normelor și regulilor fundamentale de igienă (personală, alimentară și nutrițională etc.), precum și asupra îmbolnăvirilor cauzate de igiena deficitară;
 7. g) campanii de informare și educare a tinerilor privind planificarea familială, conștientizarea de către tineri a modalității de transmitere și a complicațiilor, infecțiilor cu transmitere sexuală, cât și a riscului întreruperii sarcinii;
 8. h) campanii de educare și informare a populației cu privire la riscul de îmbolnăvire, calea de transmitere, principalele semne și simptome, serviciile disponibile, precum și măsurile de prevenire și combatere a infectării cu: HIV/ SIDA, hepatite virale și tuberculoză;
 9. i) măsuri și acțiuni de sprijin în vederea menținerii în comunitate a persoanelor în dificultate.
 10. j) activități și servicii de consiliere pentru reducerea/ eliminarea violenței în familie;
 11. k) activități de sprijin, precum și constituirea de grupuri suport și consiliere psiho-socială pentru persoane discriminate pe criterii de rasă, etnie, sex, dizabilitate, status hiv pozitiv și a celorlalte criterii de discriminare recunoscute de lege;
 12. l) efectuarea de studii, cercetări, prognoze în domeniul social, precum și organizarea de conferințe, seminarii, evenimente de diseminare a informațiilor către publicul țintă;
 13. m) orice alte măsuri și acțiuni care au drept scop prevenirea sau limitarea unor situații de dificultate ori vulnerabilitate, care pot duce la marginalizare sau excluziune socială.

 

Alte detalii privind eligibilitatea, formulare de completat, documentația de referință, cerinţele minime cu privire la capacitatea tehnică şi la cea economico-financiară pe care trebuie să le îndeplinească ofertantul se găsesc în Ghidul Solicitantului și în Regulamentul privind regimul finanțărilor nerambursabile de la bugetul local al Municipiului București, prin bugetul Direcției Generale de Asistență Socială a Municipiului București, pentru activități nonprofit de interes local, potrivit Legii nr. 350/2005 (Anexa 1 a HCGMB nr. 274/2018). Documentația de solicitare a finanţării nerambursabile poate fi consultată și la sediul Direcției Generale de Asistență Socială a Municipiului București situat în str. Constantin Mille, nr. 10, sector 1, București.