Ministerul Finanțelor: Veniturile bugetului general consolidat au însumat 72,23 miliarde de lei în primele trei luni ale anului 2020, în scădere cu 3,3% față de nivelul înregistrat în perioada similară a anului trecut, reflectând în principal contracția încasărilor bugetare în luna martie (-25,1% an/an) ca urmare a facilităţilor fiscale acordate pentru susţinerea economiei în contextul instituirii stării de urgență. Astfel, dacă valoarea totală a obligațiilor fiscale declarate către ANAF în luna martie 2020 a fost de 24,63 miliarde de lei, în creştere cu 8,5% faţă de sumele declarate în perioada similară din anul 2019, veniturile nete colectate au fost de 16,95 miliarde lei. Raportat la PIB, veniturile au scăzut cu 0,6% în primele trei luni din 2020.

Ministerul Finanțelor: Bugetul românier plânge după bani

Potrivit Ministerului Finanțelor, execuția bugetului general consolidat în primele trei luni ale anului 2020 a înregistrat un deficit de 18,06 miliarde lei (1,67% din PIB). Cheltuielile bugetului general consolidat în sumă de 90,30 miliarde de lei (8,3% din PIB), au crescut în termeni nominali cu 12,7% față de aceeași lună a anului precedent. Exprimate ca procent din Produsul Intern Brut, cheltuielile au înregistrat o creștere cu 0,8 puncte procentuale de la 7,6% din PIB 2019 la 8,3% din PIB în 2020.

Încasările din impozitul pe venit au înregistrat 6,0 miliarde de lei în primul trimestru al anului curent,cu 8,5% mai mari față de perioada similară a anului trecut. Această creștere a fost susţinută de creșterea numărului de salariați cu 0,7% și a câştigului mediu brut la nivelul economiei cu 9,2% în perioada dec-feb 2020 comparativ cu perioada similară a anului precedent în condiţiile majorării salariului minim brut de la 2.080 lei la 2.230 lei.În ceea ce privește încasările din impozitul pe salarii, după avansul pozitiv însemnat din lunile ianuarie-februarie (10% an/an) și în contextul accelerării dinamicii fondului de salarii (la 9,4% an/an în luna feb 2020),luna martie prezintă o scădere a acestor încasări (-9% an/an), ca urmare a implementării măsurilor fiscale aferente perioadei de urgență.

Contribuțiile de asigurări au înregistrat 27,31 miliarde de lei în primele 3 luni ale anului 2020, cu 2% peste nivelul înregistrat în perioada corespunzătoare a anului trecut. Similar evoluției veniturilor din impozitul pe venit, dinamica pozitivă a veniturilor din contribuții sociale a fost influențată de majorarea salariului minim garantat în plată și de evoluția acelorași indicatori macroeconomici relevanți.

Ministerul Finanțelor: Bugetul românier plânge după bani

Totuşi, încasările din contribuţii sociale în luna martie au fost cu 1,7 miliarde de lei mai reduse decât obligaţiile fiscale declarate de către contribuabili. De asemenea, comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut, contribuțiile sociale au fost afectate de modificarea bazei de calcul a CAS și CASS datorată de salariații cu contract individual de muncă cu timp parțial și de prorogarea termenului de plată a declarației unice privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice de la 15 martie 2020 la data de 25 mai 2020 inclusiv.

Citeste si...  Opozitia a inregistrat o victorie: A majorat alocatiile copiilor

Încasările din impozitul pe profit au însumat 2,86 miliarde lei în primul trimestru al anului curent, în scădere cu 32,0% (-1.35 miliarde de lei) față de perioada corespunzătoare a anului trecut. Această evoluție negativă este explicată de amânarea achitării unor obligaţii fiscale în luna martie de către contribuabilii plătitori de impozit pe profit (OUG nr. 29/2020). În structura veniturilor din impozitul pe profit se observăreduceriale încasărilor de la agenții economici cu 26,9% și a băncilor comerciale cu 76,2% în trimestrul I 2020.
Încasările din TVA au înregistrat 12,29 miliarde de lei în primele trei luni ale anului 2020, în scădere cu 19,4% față cele înregistrate în perioada similară a anului trecut, în principal ca urmare a diminuării semnificative a încasărilor nete în luna martie (-82,5%). Deși baza macroeconomică relevantă – cifra de afaceri în comerț, servicii și industrie a înregistrat o dinamică de 12,2%, încasările nete au fost influențate de accelerarea rambursărilor de TVAcare au atins un nivel record în luna martie (restituiri suplimentare de 3,2 miliarde de lei.

Veniturile din accize au însumat 7,42 miliarde de lei în primele 3 luni ale anului 2020, și prezintă un avans de8,67% față de nivelul înregistrat în perioada similară a anului trecut.

Veniturile din accize pentru produse energetice au accelerat în primul trimestru al anului cu 2,2%an/an, în condițiile în care nivelul accizei pentru carburanți a fost diminuat la începutul acestui an cu 13% la benzina fără plumb, respectiv 14,3% la motorină. Veniturile din accizele pentru produsele din tutun au înregistratun avans de 15,3% (an/an), susținut de majorarea nivelului accizei la țigarete cu 4,2%.

În luna martie, se remarcă o scădere a încasărilor din accize la produse energetice (-10,9% an/an), de altfel așteptată în contextul instituirii stării de urgență. Totodată, încasările din accize la produsele din tutun au cunoscut un avans pozitiv semnificativ de 25,2% an/an.

Veniturile din taxele pe utilizarea bunurilor au înregistrat 1,68 miliarde de lei, în creștere cu 28,18% comparativ cu primele 3 luni ale anului 2019, în principal ca urmare a încasărilor din taxele pentru prelungirea unor licențe a frecvențelor radio (HG nr. 226/2020). Veniturile nefiscale au înregistrat 5,50 miliarde lei în primele 3 luni ale anului 2020, în creștere cu 12,86% față de încasările din aceeași perioadă a anului 2019. Dinamica pozitivă a veniturilor nefiscale a fost atenuată de scăderea încasărilor din luna martie.