Justitia are probleme Sindicatele grefierilor şi ale personalului auxiliar de specialitate din instanţe şi parchete ameninţă cu acţiuni de protest care vor duce la blocarea activităţii dacă nu le sunt îndeplinite doleanţele.

Sindicatele grefierilor amenintă cu grevă :

Sindicatele grefierilor amenintă cu grevă, calendarul și forma mișcărilor de protest vor fi anunțate ulterior, în raport de poziția pe care o vor adopta factorii decidenți în raport de aspectele anterior menționate, se afirmă într-un comunicat asumat de Sindicatul Național al Grefei Judiciare Dicasterial, în colaborare cu Sindicatul SindJust Bihor, Sindicatul Liber al Lucrătorilor din Justiție ”Grefierul” Alba, Sindicatul Dreptatea Bacău şi Sindicatul Dreptatea Vrancea.

„În vederea soluționării tuturor problemelor cu care se confruntă categoria noastră profesională și într-o ultimă încercare de a da eficiență dialogului social, solicităm factorilor decidenți să organizeze, de urgență, o întrevedere cu reprezentanții organizațiilor profesionale și sindicale constituite la nivelul profesiei, în cadrul cărora să fie dezbătute, identificate și luate măsuri concrete pentru soluționarea următoarelor probleme:

Justitia are probleme. Sindicatele grefierilor amenintă cu grevă

1. Eliminarea inechităților salariale la nivelul autorității judecătorești prin acordarea în procent integral a sporurilor cuvenite personalul auxiliar de specialitate și conex, conform modului de calcul aplicat de CA Bacău, CA București și CA Târgu-Mureș;

2. Reanalizarea grilei de salarizare prevăzute pentru personalul auxiliar de specialitate și conex prevăzut în Legea-cadru nr. 153/2017, Anexa V – Familia ocupațională de funcții bugetare Justiție, Capitolul II, în sensul corectării coeficientului de ierarhizare;

3. Exceptarea indemnizației de hrană de la calculul procentului de 30% prevăzut de art. 25 din Legea nr. 153/2017 în care trebuie să se încadreze ordonatorii de credite care au calitatea de angajatori pentru categoria noastră profesională;

4. Identificarea unei soluții legislative și financiare pentru plata orelor suplimentare efectuate de către personalul auxiliar de specialitate din cadrul instanțelor judecătorești și al parchetelor de pe lângă acestea;

Citeste si...  Vremea se schimbă. Prognoza meteo pentru următoarele două săptămâni

5. Inițierea elaborării standardelor ocupaționale și a calificărilor profesionale corespunzătoare pentru funcțiile care compun categoria profesională a personalului auxiliar de specialitate din cadrul instanțelor judecătorești și al parchetelor de pe lângă acestea;

6. Înființarea unei direcții de specialitate în Ministerul Justiției care să reprezinte şi să gestioneze din punct de vedere profesional cariera grefierilor, să coordoneze și să gestioneze resursele umane similar Direcției Tehnologia Informației, Direcției Naționale de Probațiune, etc.;

7. Redimensionarea schemelor de personal din instanțele judecătorești și parchetele de pe lângă acestea prin elaborarea unor standarde pe linie de resurse umane, raportate la volum de munca si alți indicatori sau particularități;

8. Dotarea corespunzătoare a instanțelor și parchetelor din punct de vedere al siguranței și sănătății în muncă, în vederea îmbunătățirii condițiilor de desfășurare a activității la locurile de muncă, cu respectarea următoarelor cerințe minime:

a) asigurarea condițiilor de spațiu în conformitate cu normele legale de sănătate publică;

b) amenajarea ergonomică a locului de muncă;

c) asigurarea condițiilor de mediu în spațiile de lucru – iluminat, microclimat, o temperatură optimă în spațiile destinate activității, aerisire, igienizare periodică, cel puțin o dată la 2 ani;

d) amenajarea anexelor sociale ale locurilor de muncă, acolo unde este cazul (vestiare, grupuri sanitare, cantine, locuri special amenajate pentru fumători, etc.), astfel încât acestea să asigure condiții corespunzătoare conform reglementărilor europene obligatorii în domeniu;

9. Excluderea categoriei noastre profesionale dintre categoriile ce fac obiectul legilor prin care se solicită abrogarea pensiilor speciale sau identificarea unei soluții legislative pentru acordarea pensiei de serviciu pentru personalul auxiliar de specialitate pe baza principiului contributivității și recunoașterea desfășurării activității în condiții de muncă grele, vătămătoare sau periculoase”, se arată în comunicat.