Cine sunt cei care pot beneficia de pensia anticipată, care sunt condițiile impuse de lege și cum se calculează suma care revine celor care optează pentru acest tip de indemnizație. Legislația în vigoarte oferă toate informațiile necesare extrem de clar.

Pensia anticipată nu se poate acorda oricând. O condiție imperios necesară este aceea că solicitantul să aibă vârsta indicată de lege, adică să depună cererea cu cinci ani înaintea împlinirii vârstei standard de pensionare. De asemenea, persoanele trebuie să fi realizat un stagiu de cotizare cu cel puțin opt ani mai mare decât stagiul complet de cotizare.

Care este suma pe care o puteți primi pentru pensia anticipată? Se aplică o penalizare, față de pensia pentru limita de vârstă, deci veți încasa mai puțini bani, decât dacă ați ieși la pensie la termen.

Așadar cuantumul pensiei pentru limită de vârstă cu vârsta standard redusă, al pensiei anticipate și al pensiei anticipate parțiale se calculează la fel ca în cazul pensiei pentru limită de vârstă, doar că în cazul pensiei anticipate parțiale, cuantumul se reduce cu diferite procente, în funcție de numărul de ani cu care este depășit stagiul complet de cotizare și numărul de luni rămase până la împlinirea vârstei standard de pensionare.

Până când se încasează pensia anticipată?
Pensia anticpată și cea anticipată parțială se încasează până la data împlinirii vârstei standard de pensionare, aceasta trasnformându-se apoi în pensie pentru limita de vârsta, iar suma primită va fi una completă.

Este important de precizat că pensiile mai mari de 2.000 RON sunt supuse impozitului pe venit. Acesta se calculează numai pentru partea din pensie care depășește 2.000 RON.

Pentru a beneficia de pensia care i se cuvine, solicitantul trebuie să depună cererea de pensionare la casa teritorială de pensii pe raza căreia își are domiciliul sau reședința. Cererea este însoțită de documentele care dovedesc îndeplinirea condițiilor specifice pentru tipul de pensie solicitat.

Persoanele care au contribuit la un fond de pensii administrat privat trebuie să ceară prestația de la fondul la care au contribuit. Suma totală pe care acestea o pot primi nu poate fi mai mică decât valoarea contribuțiilor plătite, după scăderea penalităților de transfer și a comisioanelor legale.

Toate tipurile de pensie descrise mai sus sunt plătite lunar, prin mandat poștal sau prin transfer bancar în contul curent personal sau în contul de card al beneficiarului, în funcție de preferința acestuia.

Citeste si...
Donald Trump recomandă APPLE să-şi mute producţia în SUA, ca să evite NOILE TAXE pentru produsele chinezeşti

Exemplul dat de CNPP
Casa Națională de Pensii dă un exemplu prin care explică foarte clar când se poate face solicitarea pentru pensia anticipată.

Vârsta standard de pensionare este 62 ani și 2 luni, iar stagiul complet de cotizare de 32 ani și 6 luni. Prin reducerea vârstei standard de pensionare cu 5 ani rezultă că, începând cu împlinirea vârstei de 57 de ani și 2 luni, persoana în cauză va putea solicita pensia anticipată, însă doar dacă la momentul solicitarii, va face dovada realizării unui stagiu de cotizare de cel puţin 40 ani și 6 luni (32 ani și 6 luni/stagiul complet de cotizare prevăzut de lege + 8 ani), se arată în exemplul dat de CNPP.

„Cererea de pensionare împreună cu actele doveditoare se depune de către solicitant, la casa teritorială de pensii din raza de domiciliu a persoanei îndreptățite la acordarea pensiei, începând cu data îndeplinirii condiţiilor de pensionare. Pensia anticipată se cuvine de la data îndeplinirii condiţiilor prevăzute de lege”, se acordă de la data înregistrării cererii şi se plăteşte de la data încetării calităţii de asigurat.

Pensia anticipată poate fi și ea calculată și revizuită
Iată cum:

• prin adăugarea veniturilor şi/sau a stagiilor de cotizare realizate anterior înscrierii la pensie, dar care nu au fost valorificate la stabilirea acesteia,

• în cazul depunerii unor declaraţii rectificative, de natură a modifica veniturile şi/sau stagiile de cotizare valorificate iniţial la stabilirea acesteia

Noile drepturi recalculate se acordă începând cu luna următoare celei în care a fost înregistrată cererea.

Ce documente sunt necesare?
• cerere de recalculare;

• talon de pensie;

• actul de identitate al solicitantului: BI/CI

• adeverințe pentru valorificarea eventualelor venituri/sporuri cu caracter permanent/stagii de cotizare realizate anterior perioadei de 01.04.2001 și nevalorificate la stabilirea drepturilor inițiale.

Revizuirea pensiei anticipate se face din oficiu sau la solicitarea pensionarului în situaţia în care, ulterior stabilirii/plăţii pensiei se constată diferenţe între sumele stabilite şi /sau plătite şi cele legal cuvenite. Sumele rezultate în urma revizuirii drepturilor de pensie se acordă sau se recuperează, după caz, în cadrul termenului general de prescripţie de 3 ani, calculat de la data constatării acestor diferenţe.