Premierul Ludovic Orban și echipa sa interimară de la Palatul Victoria s-au reunit marți seara, începând cu ora 19.00, în ședință de Guvern.

Premierul Ludovic Orban a spus că este pregătit pentru adoptare un memorandum pentru constituirea unui grup de lucru pentru analiza impactului economic și bugetar al noului coronavirus. Declarațiile din cadrul ședinței mai jos:

Ludovic Orban: Trebuie să creştem atenţia şi vigilenţa faţă de transportul cu autoturisme
Prim-ministrul interimar Ludovic Orban a anunţat marţi, în debutul şedinţei de Guvern, că este necesară o vigilenţă sporită în ceea ce priveşte transportul cu autoturisme şi microbuze dinspre Italia, după ce s-au suspendat transportul feroviar, aerian şi rutier de persoane dinspre şi spre această ţară.

„Odată cu suspendarea, practic, a tuturor formelor de transport organizat aerian, feroviar, rutier, va trebui să creştem atenţia şi vigilenţa faţă de transportul cu autoturisme, cu maşini personale şi, evident, cu microbuzele sub nouă locuri care nu au regim reglementat. Şi aici va trebui să mobilizaţi Poliţia de Frontieră”, i-a spus Orban ministrului Afacerilor Interne, Marcel Vela.

El a amintit şi cazul celor 21 de persoane care au intrat marţi în România prin PTF Giurgiu-Ruse, ca pasageri într-un autocar ce a venit din Italia prin Grecia. Aceştia au intrat în carantină pentru o perioadă de 14 zile pe raza municipiului Giurgiu.

„Am văzut inventivitatea unora dintre concetăţenii noştri, i-a adus din Italia nu pe cea mai scurtă direcţie, ci au ajuns pe la Giurgiu. (…) Trebuie să aveţi permanentă mobilizare şi să îi transmiteţi comandantului Poliţiei de Frontieră să crească vigilenţa şi pe alte intrări în ţară”, a spus Orban.

Potrivit lui Vela, cei 21 de cetăţeni veneau din Sicilia şi Calabria.

Ludovic Orban i-a cerut ministrului interimar al Sănătăţii, Victor Costache, ca reprezentanţii direcţiilor de sănătate publică care derulează controlul să implementeze „cu eficienţă maximă” noul formular aprobat în Comitetul Naţional pentru Situaţii Speciale de Urgenţă.

„Obiectivul nostru clar este să aflăm de unde vin oamenii, pe ce traseu au venit şi să luăm măsurile care se impun: carantină instituţionalizată, izolare la domiciliu pentru toate persoanele care vin. Aici vă trag atenţia că, în urma deciziei Guvernului italian de a introduce în carantină toată Italia, practic, toată Italia este zonă roşie, cu consecinţele de rigoare asupra măsurilor pe care le vom lua”, a explicat Ludovic Orban.

Pe ordinea de zi a ședinței de Guvernului Ludovic Orban, se mai află și un proiect de hotărâre pentru suplimentarea bugetului Ministerului Sănătăţii din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului Ludovic Orban, pentru pregătirea unităţilor sanitare în vederea îngrijirii pacienţilor infectaţi cu noul coronavirus.

Alte proiecte aflate pe ordinea de zi a ședinței de guvern:

I. PROIECTE DE HOTĂRÂRI

1. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru suplimentarea bugetului Ministerului Sănătăţii din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, pentru pregătirea unităţilor sanitare în vederea îngrijirii pacienţilor infectaţi cu Coronavirus – COVID19 precum şi pentru optimizarea derulării acţiunilor prioritare necesare îngrijirii şi acordării tratamentului pacienţilor critici, în acest context, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2020.

Proiectul poate fi consultat la aici.

2. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind acordarea unor ajutoare de urgenţă

Proiectul poate fi consultat aici.

3. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea amendamentului convenit între Guvernul României şi Banca Europeană de Investiţii, prin schimbul de scrisori semnate la Bucureşti la 1 noiembrie 2019 şi la Luxemburg la 19 decembrie 2019, la Contractul de finanţare dintre România şi Banca Europeană de Investiţii destinat finanţării proiectului privind reabilitarea sectorului sanitar, semnat la Bucureşti la 28 februarie 2005

Proiectul poate fi consultat aici.

4. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală
Proiectul poate fi consultat aici.

5. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „Modernizarea biroului vamal de frontieră Siret, în vederea fluidizării traficului în punctul de trecere transnaţională de pe frontiera de nord a României – DN2 (E85)”, Judeţul Suceava

Proiectul poate fi consultat aici.

6. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al statului a unor construcţii aflate în administrarea Serviciului Român de Informaţii, în vederea scoaterii din funcţiune şi desfiinţării acestora

Proiectul poate fi consultat aici.

7. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind suplimentarea pe anul 2020 a sumei prevăzute ca justă despăgubire aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 620/2013 privind modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1638/2004 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivelor de investiţii „Varianta ocolitoare a oraşului Bacău, pe DN 2 – etapa I”, „Varianta ocolitoare a oraşului Braşov, pe DN 1”, „Varianta ocolitoare a oraşului Mediaş, pe DN 14”, „Varianta ocolitoare a oraşului Reghin, pe DN 16 şi DN 15” şi „Varianta ocolitoare a oraşului Târgu Mureş, pe DN 13 şi DN 15”, precum şi declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică „Varianta de ocolire Bacău”

Proiectul poate fi consultat aici.

8. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 499/2010 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică „Lărgire la 4 benzi – Centura Bucureşti Sud între A2 (km 23+600) şi A1 (km 55+520)”

Citeste si...
Premierul Ludovic Orban, despre directorul medical al spitalului din Suceava

Proiectul poate fi consultat aici.

9. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru excluderea unor părţi de imobile expropriate prin Hotărârea Guvernului nr. 399/2014 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al obiectivului de investiţii „Autostrada Sebeş-Turda”, precum şi modificarea suprafeţelor expropriate aferente imobilelor identificate la poziţiile număr curent 4153, 4154, 4155 şi 4161 din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 399/2014

roiectul poate fi consultat aici.

10. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind actualizarea valorii de inventar şi a adresei poştale a imobilului 2362, aflat în domeniul public al statului, transmiterea unei părţi din acesta din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în administrarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării pentru Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu şi modificarea anexelor nr. 4 şi nr. 8 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

Proiectul poate fi consultat aici.

11. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind transmiterea unei părţi din imobilul 3565 aflat în administrarea Ministerului Apărării Naţionale din domeniul privat al statului în domeniul public al acestuia, înscrierea unui imobil în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

Proiectul poate fi consultat aici.

12. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea continuării finanţării din Fondul pentru mediu a lucrărilor de închidere a iazurilor de decantare din sectorul minier
Proiectul poate fi consultat aici.

13. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea listei terenurilor agricole situate în extravilan pentru proiectul de importanţă naţională în domeniul gazelor natural „Conducta de transport gaze naturale DN250 Pojorâta-Vatra Dornei”

Proiectul poate fi consultat aici.

14. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind stabilirea cadrului instituţional şi a unor măsuri pentru punerea în aplicare a Regulamentului nr.517/2014 al Parlamentului European şi al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind gazele fluorurate cu efect de seră şi de abrogare a Regulamenului (CE) nr.842/2006

Proiectul poate fi consultat aici.

15. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind radierea, comasarea şi modificarea datelor de identificare, precum şi pentru actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri immobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Institutului Naţional pentru Cercetare şi Formare Culturală

Proiectul poate fi consultat aici.

16. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea închirierii unor suprafeţe din bunurile imobile, proprietate publică a statului, aflate în folosinţa şi administrarea Societăţii Române de Radiodifuziune

Proiectul poate fi consultat aici.

17. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind actualizarea valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului, ca urmare a reevaluării, transmiterea dreptului de administrare al acestuia de la Societatea Română de Radiodifuziune la Consiliul Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii, precum şi actualizarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, în mod corespunzător

Proiectul poate fi consultat aici.

18. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind stabilirea cuantumului taxei de licenţă pentru prelungirea unor licenţe de utilizare a frecvenţelor radio şi a condiţiilor de efectuare a plăţii
Proiectul poate fi consultat aici.

19. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 969/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Cluj, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Cluj

Proiectul poate fi consultat aici.

20. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea Regulamentului de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1391/2006

Proiectul poate fi consultat aici.

21. PROIECTE DE HOTĂRÂRI privind eliberări/numiri de prefecţi şi/sau subprefecţi

22. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea modelului steagului judeţului Ilfov

Proiectul poate fi consultat aici.

23. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea modelului steagului oraşului Târgu-Neamţ, judeţul Neamţ

Proiectul poate fi consultat aici.

II. MEMORANDUMURI

1. MEMORANDUM cu tema: Aprobarea majorării numărului de persoane din cadrul Ministerului Culturii care se deplasează la târgurile internaţionale de carte, în anul 2020, conform art.IV alin. (4) din OUG nr. 26/2012 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice şi întărirea disciplinei financiare şi de modificare a unor acte normative

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/03/MEMO.pdf

2. MEMORANDUM cu tema: Aprobarea participării domnului Gheorghe Pecingină, secretar de stat în cadrul Ministerului Finanţelor Publice, în calitate de membru al Consiliului de administraţie al Fondului Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii S.A.

Proiectul poate fi consultat aici.

III. NOTE

1. NOTĂ cu tema: Stadiul şi perspectivele proiectelor strategice preluate de Ministerul Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor de la CNSP potrivit OUG 7/2020
Proiectul poate fi consultat aici.

2. NOTĂ privind Raportul de evaluare privind implementarea Planului Anual de Lucru al Guvernului pentru anul 2019
Proiectul poate fi consultat aici.

IV. INFORMĂRI

1. INFORMARE cu tema: Planul anual 2020 al Agenţiei de Cooperare Internaţională pentru Dezvoltare (RoAid)
Proiectul poate fi consultat aici.

V. PUNCTE DE VEDERE

1. PUNCTE DE VEDERE ale Guvernului referitoare la 9 propuneri legislative
Proiectul poate fi consultat la adresa:
https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/03/pdv-Bp-548_2019-caini-fara-stapan.pdf
https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/03/pdv-Bp-578_2019-pt-modif-%C5%9Fi-compl-art.-218-din-L-286_2009-privind-Codul-penal.pdf
https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/03/Pdv-Bp.-601_2019-completarea-Legii-nr.-370_2004-pt-alegerea-Pre%C5%9Fedintelui-Rom%C3%A2niei.pdf
https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/03/Pdv_Bp.-301_2019-Plx-638-2019-L248-2015-stimulent.pdf
https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/03/Pdv_Bp_491_2019_cadastru-si-publicitate-imobiliara.pdf
https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/03/PDV_Bp_587_2019.pdf
https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/03/Pdv_Bp473_2019_drepturi-conexe.pdf
https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/03/Pdv_Plx_166_2019_Autostrada-Brasov-Bacau.pdf
https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/03/Pdv_Plx_268_2019_Autostrada-Basarabia_REFACUT-2020.-III.pdf

2. PROIECTE DE PUNCTE DE VEDERE asupra unor proiecte de legi iniţiate de guvernele anterioare, aflate în procedură parlamentară, potrivit opiniilor exprimate de ministerele/instituţiile consultate

Proiectul poate fi consultat aici.