Guvernul modifică condițiile privind concediul medical pentru părinții care își însoțesc copiii blonavi în afara țării. Potrivit Ordonanței de Urgență pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, documentele de la medicul de familie sau medicul specialist pot fi transmise și electronic. Modificările vin după cazul jurnalistei Magda Vasiliu, care a fost nevoită să se interneze cu copilul într-un spital din Italia.

Ordonanța prevede că părinții copiilor până în 16 ani beneficiază de concediu medical, în cazul în care copiii sunt bolnavi grav. Până în prezent, limita de vârstă era de 7 ani.

„20 de ani în care am cotizat zdravăn la sistemul de asigurări de sănătate. 20 de ani în care am avut concediu medical o singură dată, cinci zile, pentru că mi-am rupt piciorul. În rest, analize făcute la particular, plătite, şi o singură naştere. Atât. Azi mă văd în situaţia incredibilă de a găsi o soluţie pentru a beneficia de concediu medical pentru îngrijirea copilului”.

Vlad, băieţelul meu, a fost diagnosticat cu cancer acum trei luni. De atunci sunt cu el la tratament în Italia, o ţară care l-a primit instant. Internarea de urgenţă a copilului meu nu a fost condiţionată de niciun act!! Vlad a fost internat, diagnosticat şi a început chimioterapia fără să am iniţial niciun document. Abia apoi m-au întrebat de cardul european. Le-am spus că nu-l am, dar îl voi avea şi i-am rugat să nu oprească investigaţiile. Funcţionarul de la ghişeu mi-a răspuns simplu: «Doamnă, copilul e tratat oricum.

Oficialii români îi transmiteau atunci Magdei Vasiliu că, potrivit legislației, mamele nu primesc concediu medical decât pentru copiii sub șapte ani sau în cazul celor cu handicap.

Acum, Guvernul modifică printr-o Ordonanță modalitatea de a primi concediu medical pentru îngrijirea copilului bolnav, pentru părinții care însoţesc copilul la tratament pe teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene. Astfel, aceștia beneficiază de concediu medical pentru îngrijirea copilului bolnav dacă însoţesc copilul la tratament pe teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene, Spaţiului Economic Europea n şi Confederaţiei Elveţiene sau pe teritoriul altui stat care nu este membru al Uniunii Europene, Spaţiului Economic European şi Confederaţiei Elveţiene.

Citeste si...  Magda Vasiliu divorțează!

Certificatul de concediu medical se eliberează de medicul curant din România, pe baza actelor doveditoare traduse şi autentificate, în condiţiile şi până la duratele maxime prevăzute de prezenta ordonanţă, dar nu mai târziu de 15 zile de la data revenirii în ţară a persoanelor prevăzute la alin. (1).

Certificatele de concediu medical pot fi eliberate persoanelor în drept, precum și soțului/soției/rudelor de gradul I ale persoanelor sau unei alte persoane împuternicită de către acestea în acest sens. Documentele prevăzute la art. 27^1 alin. (2), pot fi transmise medicului care eliberează certificatul de concediu medical de către persoanele prevăzute la alin. (1) pe suport de hârtie sau prin mijloace electronice de transmitere la distanţă sau, după caz, de către persoanele care autentifică documentele prin mijloace electronice de transmitere la distanţă, iar medicul la rândul său poate transmite certificatul de concediu medical, pe suport hârtie sau prin mijloace electronice de transmitere la distanţă, beneficiarilor/persoanelor în drept/angajatorilor, după caz.

Documentele prevăzute la 27^1 alin. (2), precum și certificatele de concediu medical, atunci când sunt transmise prin mijloace electronice de transmitere la distanță, sunt semnate cu semnătură electronică calificată.  Costurile generate de tipărirea certificatelor de concediu medical şi a formularelor se suportă din bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate și se recuperează în condiţiile stabilite de CNAS.