Primarul General al Capitalei, Gabriela Firea, a decis să ia taurul de coarne. Joi, 8 octombrie, în ședinta ordinara a Consiliului General al Municipiului Bucuresti se vor discuta o serie de proiecte importante pentru bucureșteni, însă prioritare vor fi cele ce vizează aprobarea programului ,,Stimularea

mobilitatii si descongestionarea traficului din Municipiul Bucuresti” și aprobarea proiectului „Achizitionare

mijloace de transport mai putin poluante necesare imbunatatirii

transportului public de calatori in Municipiul Bucuresti” si a

cheltuielilor legate de proiect.

 

În sedinta CGMB se va discuta și despre aprobarea indicatorilor tehnico –economici si a Studiului de oportunitate „Achizitionare mijloace de transport mai putin poluante necesare imbunatatirii transportului public de calatori in Municipiul Bucuresti” finantate prin Fondul pentru Mediu.

 

În afară de aceste trei proiecte, primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, va ma discuta, în ședința CGMB și următoarele proiecte:

 

 1. Proiect de hotarare privind aprobarea proiectului „Modernizarea si

dotarea liniei de tramvai nr. 10″ si a cheltuielilor legate de proiect

 

 1. Proiect de hotarare privind aprobarea proiectului „Modernizarea si

dotarea liniei de tramvai nr. 1″ si a cheltuielilor legate de proiect

 

 1. Proiect de hotarare privind aprobarea Acordului de parteneriat

intre Municipiul Bucuresti si Universitatea de Arhitectura si Urbanism

„Ion Mincu” in vederea realizarii proiectului „Regenerare urbana zona

Bd. Magheru”

 

 1. Proiect de hotarare pentru aprobarea proiectului „Smile”

 

 1. Proiect de hotarare pentru aprobarea proiectului „Sanatate prin Sport”

 

 1. Proiect de hotarare privind aprobarea Strategiei pentru Sanatate a

Municipiului Bucuresti pentru perioada 2018 – 2020

 

 1. Proiect de hotarare privind imputernicirea Administratiei

Spitalelor si Serviciilor Medicale Bucuresti pentru demararea

procedurii de identificare si achizitie imobile necesare infiintarii

Retelei Metropolitane de Clinici si Centre „Sfanta Agatha” pentru

screeningul cancerului de san si cancerului de col uterin

 

 1. Proiect de hotarare privind imputernicirea Administratiei

Spitalelor si Serviciilor Medicale Bucuresti pentru demararea

procedurii de identificare si achizitie a unui imobil necesar pentru

infiintarea unui Centru Medical specializat pentru persoanele din

grupurile vulnerabile

 

 1. Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico –

economici aferenti documentatiei de avizare a lucrarilor de

interventii pentru obiectivul de investitii Modificari interioare si

exterioare, extindere, reabilitare si modernizare – Pavilion „Casa

Doru” – Spitalul Clinic de Boli Infectioase si Tropicale „Doctor

Victor Babes”

 

 1. Proiect de hotarare privind aprobarea finantarii din transfer de

la bugetul local pentru proiectarea lucrarilor de interventie la

imobilele situate in str. Armeneasca nr. 17A si str. Bibescu Voda nr.

24 corp A, sector 4

 

 1. Proiect de hotarare privind transmiterea din administrarea

Administratiei Fondului Imobiliar catre Administratia Municipala

pentru Consolidarea Cladirilor cu Risc Seismic a cotelor – parti,

proprietate de stat din imobilul situat in Municipiul Bucuresti,

strada Vanatori, nr. 17, sector 5

 

 1. Proiect de hotarare privind modificarea Hotararii Consiliului

General al Municipiului Bucuresti nr. 607/19.12.2017 pentru punerea in

aplicare a O.G. nr. 20/1994 privind masuri pentru reducerea riscului

seismic al constructiilor existente, republicata, in vederea

finantarii de la bugetul local, in limita fondurilor alocate anual cu

aceasta destinatie, a cheltuielilor privind proiectarea si executia

lucrarilor de interventie la constructiile cu destinatia de locuinte

multietajate precum si la spatiile cu alta destinatie decat cea de

locuinta, incadrate prin raport de expertiza tehnica in clasa I de

risc seismic si implementarea unor modalitati de facilitare la

rambursare

 

 1. Proiect de hotarare privind modificarea Hotararii Consiliului

General al Municipiului Bucuresti nr. 514/31.10.2017 privind

transmiterea catre Administratia Municipala pentru Consolidarea

Cladirilor cu Risc Seismic a locuintelor de necesitate libere situate

in sectorul 4, Piata Natiunile Unite nr. 8, bl. 108, Tronson 2 si

Piata Natiunilor Unite nr. 9, bl. 107, Tronson 2 de la Administratia

Fondului Imobiliar, in vederea efectuarii lucrarilor de reparatii si

igienizare

 

 1. Proiect de hotarare privind modificarea Hotararii Consiliului

General al Municipiului Bucuresti nr. 397/26.07.2018 privind

transmiterea catre Administratia Municipala pentru Consolidarea

Cladirilor cu Risc Seismic, a unui numar de locuinte de necesitate

libere situate in sectorul 4, Piata Natiunilor Unite nr. 8, bl. 108,

Tronson 2 de la Administratia Fondului Imobiliar, in vederea

efectuarii lucrarilor de reparatii si igienizare

 

 1. Proiect de hotarare privind aprobarea procedurilor de expropriere

pentru suprafata de 1.321 mp, parte din terenul proprietate privata de

la adresa Splaiul Unirii nr. 629-631, Sector 3, nr. cadastral 206650

in vederea continuarii lucrarilor in proiectul de utilitate publica

„Strapungere Bd. Nicolae Grigorescu – Splai Dudescu”

 

 1. Proiect de hotarare privind solicitarea catre Guvernul Romaniei de

emitere a unei hotarari pentru trecerea terenului situat in Soseaua

Kiseleff nr. 55, sector 1, din domeniul public al statului si

administrarea Regia Autonoma Administratia Patrimoniului Protocolului

de Stat in domeniul public al Municipiului Bucuresti si administrarea

Consiliului General al Municipiului Bucuresti

 

 1. Proiect de hotarare privind declararea ca bun ce apartine

domeniului public al Municipiului Bucuresti a terenului in suprafata

de 1400 mp, situat in spatele cladirii Bd. Regina Elisabeta nr. 29 –

31, sector 5

 

 1. Proiect de hotarare privind declararea ca bun apartinand

domeniului public al Municipiului Bucuresti, a imobilului situat in

str. Sfanta Vineri nr. 38 – 44, sector 3, Bucuresti

 

 1. Proiect de hotarare privind aprobarea alipirii a noua suprafete de

teren situate in Sos. Chitila, sector 1, identificate cu numerele

cadastrale 225498, 225500, 225502, 225503, 225501, 225504, 225505,

225506 si 225499, proprietate publica a Municipiului Bucuresti, in

vederea inscrierii in Cartea Funciara

 

 1. Proiect de hotarare privind incadrarea apartamentelor nr. 52, 53,

62, 63, 64, 65, 66, 68, 69, 70 situate in Bd. 13 Septembrie nr. 225,

Citeste si...  Se lucrează din greul la logo-ul Capitalei. Gabriela Firea: ”Am primit peste 230 de propuneri de logo”

Bloc V53 (Ansamblul 13 Septembrie – Ghencea) ca locuinte de serviciu

 

 1. Proiect de hotarare privind modificarea Hotararii Consiliului

General al Municipiului Bucuresti nr. 418/2018 privind stabilirea

destinatiei de locuinta de necesitate pentru locuintele care sunt 100%

proprietatea Municipiului Bucuresti, rezultate din Certificatele de

vacanta succesorala

 

 1. Proiect de hotarare privind imputernicirea expresa a Consiliului

Local al Sectorului 4 sa se asocieze cu Spitalul Clinic de Urgenta

„Bagdasar – Arseni” in vederea finantarii si realizarii in comun a

lucrarilor de interes public local „Amenajare parcare Bagdasar –

Arseni”

 

 1. Proiect de hotarare privind imputernicirea Consiliului Local al

Sectorului 4 sa achizitioneze pentru si in numele municipiului

Bucuresti un teren ce reprezinta parte din imobilul situat in Sos.

Giurgiului nr. 235 Sector 4

 

 1. Proiect de hotarare privind modificarea si completarea Hotararii

C.G.M.B. nr. 51/2001 privind administrarea imobilului situat in Piata

Amzei nr. 13, Sector 1, modificata si completata prin Hotararea

C.G.M.B. nr. 400/2018

 

 1. Proiect de hotarare privind acordarea titlului de Cetatean de

Onoare al Municipiului Bucuresti actorului Marius Bodochi

 

 1. Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal

(PUZ) – Str. Azuga Nr. 32, Sector 2

 

 1. Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal

(PUZ) – PUZ -Bd. Basarabia nr. 256 – Sector 3

 

 1. Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal

(PUZ) – Str. Postasului, nr. 5, lot. 2, sector 3

 

 1. Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal

(PUZ) – Str. Sergiu Dumitru, nr. 22, sector 1

 

 1. Proiect de hotarare cu privire la aprobarea Intelegerii de

cooperare intre Municipiul Bucuresti, Romania si orasul Madrid ,

Regatul Spaniei

 

 1. Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului de acordare a

atestatelor in domeniul serviciilor de administrare a domeniului

public si privat de interes local

 

 1. Proiect de hotarare privind incheierea actului aditional la

contractul de delegare a gestiunii serviciului public de interes local

privind serviciile de construire, modernizare, reparare si intretinere

a arterelor de circulatie, podurilor, viaductelor, pasajelor rutiere

si pietonale subterane si supraterane si a lucrarilor de arta din

compozitia acestora, din Municipiul Bucuresti, inclusiv echiparea

tramei stradale cu elemente de mobilier urban, aprobat prin HCGMB nr.

529/23.08.2018

 

 1. Proiect de hotarare privind aprobarea executiei bugetului

Municipiului Bucuresti la 30.09.2018

 

 1. Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului propriu al

Municipiului Bucuresti pe anul 2018

 

 1. Proiect de hotarare privind aprobarea studiului „Stabilirea

Zonelor unitare de incalzire in vederea eficientizarii alimentarii cu

energie termica a Municipiului Bucuresti”

 

 1. Proiect de hotarare privind aprobarea incheierii conventiilor de

justificarea a avansurilor in conformitate cu art. 51 alin. (3) al

Ordonantei Guvernului nr. 36/2006 privind unele masuri pentru

functionarea sistemelor centralizate de alimentare cu energie termica

a populatiei

 

 1. Proiect de hotarare privind aprobarea cuantumului Taxei Municipale

pentru Apa Uzata, pentru anul 2019, calculata conform Anexei nr. 2 la

Hotararea C.G.M.B. nr. 317/2008

 

 1. Proiect de hotarare privind aprobarea numarului total de posturi,

a organigramei, a statului de functii si a Regulamentului de

organizare si functionare ale Directiei Generale de Politie Locala si

Control a Municipiului Bucuresti

 

 1. Proiect de hotarare privind aprobarea organigramei, numarului

total de posturi, statului de functii si Regulamentului de Organizare

si Functionare ale Centrului pentru Seniori al Municipiului Bucuresti

 

 1. Proiect de hotarare privind imputernicirea expresa a Consiliului

Local al Sectorului 1 sa hotarasca, in conditiile legii, cu privire la

infiintarea, organizarea si functionarea unei structuri sportive, ca

institutie publica cu personalitate juridica in subordinea Consiliului

Local al Sectorului 1

 

 1. Proiect de hotarare privind imputernicirea expresa a Consiliului

Local al Sectorului 1 de a hotari cu privire la asocierea cu Asociatia

Romana Anti – Sida, in vederea reintegrarii sociale si profesionale a

persoanelor vulnerabile cu domiciliul pe raza sectorului 1 al

Municipiului Bucuresti

 

 1. Proiect de hotarare privind imputernicirea expresa a Consiliului

Local al Sectorului 1 sa hotarasca, in conditiile legii, cu privire la

incheierea „Intelegerii de cooperare intre Sectorul 1 al Municipiului

Bucuresti si Municipalitatea Stari Grad – Sarajevo din Bosnia si

Hertegovina”

 

 1. Proiect de hotarare privind imputernicirea expresa a Consiliului

Local al Sectorului 1 de a hotari cu privire la incheierea unei

Intelegeri de cooperare cu orasul Jersey, statul New Jersey din

Statele Unite ale Americii

 

 1. Proiect de hotarare privind imputernicirea expresa a Consiliului

Local al Sectorului 1 sa hotarasca cu privire la cooperarea cu

Asociatia Club Sportiv AMC Racing, in vederea finantarii si derularii

in comun a proiectului sportiv „Super – Rally Bucuresti”, in perioada

26 octombrie – 20 noiembrie 2018

 

 1. Proiect de hotarare privind imputernicirea expresa a Consiliului

Local al Sectorului 1 sa hotarasca cu privire la cooperarea cu

Asociatia pentru Educatie, Dezvoltare si implicarea Tineretului, in

vederea finantarii si derularii in comun a proiectului „Educatie prin

street – art”, in perioada octombrie decembrie 2018

 

 1. Proiect de hotarare privind imputernicirea expresa a Consiliului

Local al Sectorului 1 sa hotarasca cu privire la cooperarea cu

Federatia Romana de Rugby, in vederea finantarii si derularii in comun

a unor activitati cu caracter sportiv si social – educativ dedicate

copiilor si tinerilor din sectorul 1 al Municipiului Bucuresti, in

perioada octombrie – decembrie 2018

 

 1. Proiect de hotarare privind desemnarea reprezentantului

Municipiului Bucuresti, prin Consiliul General al Municipiului

Bucuresti in Adunarea Generala a societatii pe actiuni Compania

Municipala Eco Igienizare Bucuresti S.A.

 

 1. Proiect de hotarare privind desemnarea reprezentantului

Municipiului Bucuresti, prin Consiliul General al Municipiului

Bucuresti in Adunarea Generala a societatii pe actiuni Compania

Municipala Managementul Traficului Bucuresti S.A.