Președintele României, domnul Klaus Iohannis, a semnat miercuri, 13 mai, urmatoarele decrete:
Klaus Iohannis• Decret privind promulgarea Legii pentru declararea zilei de 10 mai ca zi de sărbătoare naţională;
• Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăţi care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 şi pentru modificarea Art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură;
• Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 12/2015 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă;
• Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 3/2015 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 146/2014 privind autorizarea plăţii cotizaţiilor la Forumul Internaţional al Echipelor de Răspuns la Incidente de Securitate Cibernetică (Forum of Incident Response and Security Teams-FIRST) şi la Forumul TF/CSIRT Trusted Introducer (TI) din cadrul Asociaţiei Transeuropene a Reţelelor din Domeniul Cercetării şi al Educaţiei (Transeuropean Research and Education Network Association- TERENA) în scopul menţinerii participării Centrului Naţional de Răspuns la Incidente de Securitate Cibernetică CERT-RO la aceste două organisme neguvernamentale;
• Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea Art. 17 din Legea nr. 218 din 2002, privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei Române;
• Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 11/2014 pentru completarea Art. 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unităţile de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute din România;
• Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 29/2010 privind modificarea şi completarea Legii nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie;
• Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 2/2015 pentru reglementarea unor măsuri bugetare;
• Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea Legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general;
• Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 88/2014 pentru modificarea şi completarea Ordonanței Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, precum şi pentru modificarea unor acte normative.
Citeste si...  Iohannis întâlniri cu simpatizanţii PNL din Diaspora lea mărturisi că se afla în război cu PSD-ul