USR a depus o plangere penala pentru abuz in serviciu la adresa Primarului General, Gabriela Firea. La scurt timp, Primarul General al Capitalei a reacționat.

Potrivit Regulamentului de Functionare a Consiliului General al Municipului Bucuresti proiectul ordinii de zi se intocmeste la propunerea primarului, a consilierilor, a secretarului, a comisiilor de specialitate sau la solicitarea cetatenilor in conditiile legii. Dreptul la initiativa pentru proiectele de hotarari ale CGMB apartin primarului, viceprimarului, consilierilor si cetatenilor in conditiile legii. Orice proiect de hotarare trebuie sa fie insotit de raportul compartimentului din cadrul aparatului de specialitate, cu exceptia proiectelor dezbatute in cadrul sedintelor extraordinare.

In ceea ce priveste cele 6 proiecte ale USR, acestea au fost inaintate directiilor de specialitate in vederea intocmirii raportului de specialitate, la doua dintre ele a fost comunicat raspuns negativ de la directii, unul s-a aflat pe ordinea de zi a sedintei CGMB din data de 29.03.2017, insa a fost respins la vot, iar pentru restul de 3 proiecte pana la acest moment nu este intocmit punctul de vedere al directiilor de specialitate.
Astfel, conform art. 44(1) din Legea nr. 215/2001 “Proiectele de hotarâri inscrise pe ordinea de zi a sedintei consiliului local nu pot fi dezbatute daca nu sunt insotite de raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, care este elaborat in termen de 30 de zile de la inregistrarea proiectului, precum si de raportul comisiei de specialitate a consiliului, cu exceptia cazurilor prevazute la art. 39 alin. (2) si (4).

Totodata, conform art. 35 din OG nr. 35/2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si functionare a consiliilor locale – actualizata, ”Proiectele de hotarâri si celelalte probleme asupra carora urmeaza sa se delibereze se inscriu pe ordinea de zi numai daca sunt insotite de avizul comisiilor de specialitate carora le-au fost transmise in acest scop si de raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului propriu al consiliului local. Raportul compartimentului de resort se intocmeste si se depune la secretarul unitatii administrativ-teritoriale, inainte de intocmirea avizului de catre comisia de specialitate, spre a putea fi avut in vedere de catre aceasta comisie”.

Citeste si...  Teodorovici, al treilea PSD-ist care se viseaza preşedintele României

Din coroborarea acestor prevederi legale rezulta faptul ca proiectul ordinii de zi se intocmeste la propunerea primarului, pe baza documentaiilor complete (raportul compartimentului de resort, avizul de specialitate si orice alte documente considerate necesare in sustinerea acestora) inaintate de directiile din cadrul aparatului de specialitate, iar proiectele de hotarare ce urmeaza a fi inscrise pe ordinea de zi trebuie sa indeplineasca conditiile prevazute de lege pentru a putea fi dezbatute.
Subliniem ca in cadrul sedintelor extraordinare, consilierii generali pot avea initiative legislative care nu trebuie sa fie insotite de rapoarte de specialitate, pe cale de consecinta consideram ca reprezentantii USR invoca “motive administrative” pentru a lansa atacuri politice.
Mai mult decat atat, intre Primarul General si Consiliul General al Municipiului Bucuresti nu exista raport de subordonare, primarul nu poate fi acuzat de refuz nejustificat de a pune pe ordinea de zi proiectele USR, cu atat mai putin de abuz in serviciu. Consilierii USR pot cere introducerea pe ordinea de zi a proiectelor conform prevederilor mentionate mai sus.