CSM a făcut o serie de lămuriri privind motivul pentru care l-a refuzat pe ministrul Justiției când a cerut detașarea unui magistrat cu certificat ORNISS.

„Încă de la bun început, viziunea iniţiatorului acestui demers de ordin administrativ a fost în sensul că această comisie de inventariere să nu aibă în componenţă şi magistraţi.

În acest sens sunt relevante dispoziţiile art. 2 alin.1, 2 şi 5 din HG nr.410/9 iunie 2017, privind unele măsuri referitoare la arhiva fostei Direcţii Generale de Protecţie şi Anticorupţie, conform cărora:

„alin.1 – Comisia este alcătuită dintr-un număr de 5 persoane, numite prin ordin al ministrului justiţiei. Doi dintre membrii Comisiei sunt din cadrul Ministerului Justiţiei, unul dintre membri este din cadrul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, iar ceilalţi doi sunt propuşi de către Secretariatul General al Guvernului.

alin.2 – Instituţiile prevăzute la alin. (1) vor propune fiecare câte un supleant, care vor fi numiţi prin ordin al ministrului justiţiei.

alin.5 – (5) Membrii Comisiei şi supleanţii acestora trebuie să aibă, potrivit legii, autorizaţie de acces la informaţii clasificate secrete de stat.

Solicitarea adresată Consiliului Superior al Magistraturii de către ministrul justiţiei, la data de 19 iunie 2017, de desemnare a unui magistrat cu certificat ORNISS pentru a fi detaşat în Ministerul Justiţiei, a fost formulată în aceeaşi perioadă (mai-iunie 2017) în care, domnul ministru a dipus încetarea de îndată a detaşărilor tuturor magistraţilor din Ministerul Justiţiei, cu explicaţia că activitatea specifică Ministerului Justiţiei nu presupune expertiza unor magistraţi.

Citeste si...
Şapte membri CSM solicită amânarea discuţiilor despre desfiinţarea Secţiei de Investigare a Magistraţilor

Date fiind aceste împrejurări, întrucât detaşarea unui magistrat în interiorul sau în afara sistemului judiciar presupune acordul prealabil scris al acestuia, iar solicitarea ministrului justiţiei viza detaşarea unui magistrat deţinător al certificatului ORNISS, Consiliul Superior al Magistraturii a informat Ministerul Justiţiei asupra nevoii de acordare a unui termen rezonabil pentru a putea chestiona corpul magistraţilor, în vederea identificării unui poteţial candidat care să corespundă profilului solicitat. Aceste demersuri au părut a rămâne evident fără obiect la momentul la care ministrul justiţiei a numit Comisia pentru inventarierea şi predarea documentelor din arhiva D.G.P.A., la data de 12 iulie 2017.

Ţinând cont de aceleaşi circumstanţe şi, în principal, de dispoziţiile normative sus menţionate, analizând solicitarea ministrului justiţiei de detaşare a unui magistrat aflat în activitate în Ministerul Justiţiei pe o perioadă de 3 ani, Comisia nr.1 – „Legislaţie şi cooperare interinstituţională” din cadrul CSM a apreciat că o asemenea detaşare nu se impune, în raport de faptul că Hotărârea Guvernului nr.410/2017 nu include în componenţa acestei comisii un reprezentant desemnat de Consiliul Superior al Magistraturii.

Astfel se explică minuta Comisia nr.1 – „Legislaţie şi cooperare interinstituţională” din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii referitoare la neincluderea unui magistrat printre membrii care alcătuiesc astăzi această comisie de inventariere”, explică CSM.

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.