Curtea de Conturi a desfășurat în 2019 un audit financiar la Consiliul Concurenței, instituție condusă de Bogdan Chirițoiu, și a descopertă că situațiile financiare încheiate de entitate la data de 31.12.2018 au fost afectate de majorarea nejustificată a cheltuielilor prin: acordarea fără temei legal a indemnizațiilor de performanță; achitarea către personalul contractual detașat a unor drepturi de natură salarială, care excedează prevederile legale în vigoare. Referitor la organizarea Compartimentului de audit intern conform prevederilor Legii nr. 672/2002 s-a constatat că, în anul 2018, cei doi auditori interni au fost promovați în funcții publice de conducere și, ulterior, a fost numit temporar un alt auditor, dar care s-a aflat în concediu pentru incapacitate temporară de muncă pe termen lung. În aceste condiții, în cadrul Compartimentului de audit public intern nu și-a desfășurat activitatea niciun auditor în anul 2018.

Bogdan Chirițoiu are necazuri în ceea ce privește implementarea sistemului de control intern s-au constatat deficiențe în implementarea Standardului 2 – Atribuții, funcții, sarcini din OSGG nr. 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice, prin neîntocmirea și neactualizarea unor fișe de post.

În ceea ce privește procesul de inventariere s-a constatat că nu a fost încheiat contractul de garanție cu persoana care îndeplinește atribuții de gestionar și că nu s-au respectat reglementările legale privind inventarierea creanțelor și a obligațiilor față de terți.

Bogdan Chirițoiu are necazuri

La categoria cheltuieli de personal s-au constatat următoarele: posturile vacante de personal contractual/funcționari publici au fost ocupate prin detașare, fără ca anterior acestea să fie scoase la concurs (30 de cazuri); s-au acordat unele drepturi de natură salarială personalului contractual detașat, care excedează prevederile legale în vigoare; acordarea, în luna decembrie 2018, a unor indemnizații de performanță unui număr de 186 de angajați, în valoare de 2.020 mii lei, în condițiile în care s-a refuzat acordarea vizei de control financiar preventiv, iar avizul din partea Direcției Juridic – Contencios a fost negativ. Curtea precizează că acordarea în anul 2017 a indemnizațiilor de performanță a fost considerată de Curtea de Conturi ca fiind o plată fără temei legal.
În urma formulării unei acțiuni în instanță de către Consiliul Concurenței, împotriva Deciziei nr. 8/20.12.2018 și a Încheierii nr. 2/20.02.2019, prin care s-a respins contestația formulată la decizie, Curtea de Apel București – Secția de contencios administrativ a respins acțiunea depusă prin Hotărârea nr. 268/2019. Rezultă astfel că instanța de judecată a admis argumentele Curții de Conturi, potrivit cărora indemnizațiile de performanță au fost nelegal acordate.

Citeste si...  Suspectul în cazul DUBLEI CRIME din Târgovişte a fost arestat preventiv. Care este proba cheie

Din verificarea aspectelor semnalate prin petiții depuse la sediul Curții de Conturi, referitoare la existența unor potențiali angajați fictivi în instituție, au rezultat unele neconcordanțe între pontajul electronic și foaia colectivă de prezență, documente de evidență a timpului efectiv lucrat, pe baza cărora se stabilesc și se acordă drepturile salariale cuvenite angajaților. În consecință, s-au achitat unele drepturi salariale în condițiile în care nu au fost respectate prevederile și procedurile legale privind evidența timpului efectiv lucrat.

În timpul misiunii de audit, entitatea a procedat la reîncadrarea în funcția de auditor a celor doi angajați promovați în anul 2018 pe funcții de conducere în alte direcții, asigurând astfel funcționarea Compartimentului audit public intern. S-a procedat, de asemenea, la întocmirea și actualizarea fișelor de post prezentate mai sus și s-au luat măsuri operative pentru remedierea deficiențelor referitoare la procesul de inventariere.