CCR a declarat neconstituţională Ordonanţa prin care Guvernul Orban a stabilit accesul furnizorilor privaţi la programele naţionale de sănătate. Curtea a mai hotărât, de asemenea, că şi Ordonanţa referitoare la achiziţiile publice încalcă legea fundamentală. CCR a precizat că ordonanţele au fost adoptate fără avizul Consiliului Legislativ.

Iată deciziile CCR

1. Excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art.I pct.l, pct.2 și pct.5 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.25/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, precum și a Ordonanței de
urgență a Guvernului nr.158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate, excepţie ridicată direct de Avocatul Poporului. În urma deliberărilor, Curtea Constituțională, cu unanimitate de voturi, a admis excepția de neconstituționalitate și a constatat că Ordonanța de urgență a Guvernului nr.25/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, precum și a Ordonanței de urgență a Guvernului nr.158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate, este neconstituţională, în ansamblul său. În argumentarea acestei soluții, Curtea a reținut, în esență, că actul normativ supus controlului de constituționalitate a fost adoptat fără respectarea exigențelor legale și constituționale referitoare la solicitarea avizului Consiliului Legislativ.

Citeste si...
Fost deputat PNL a răbufnit la adresa partidului. Sterge pe jos cu Gorghiu, Antonescu şi Iohannis

2. Excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art.IV pct.26 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.23/2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative cu impact asupra sistemului achizițiilor publice, excepţie ridicată direct
de Avocatul Poporului. În urma deliberărilor, Curtea Constituțională, cu majoritate de voturi, a admis excepția de neconstituționalitate și a constatat că Ordonanța de urgență a Guvernului nr.23/2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative cu impact asupra sistemului achizițiilor publice este neconstituțională, în ansamblul său. Pentru pronunțarea acestei soluții, Curtea a constatat că actul normativ supus controlului de constituționalitate a fost adoptat cu încălcarea exigențelor legale și constituționale referitoare la solicitarea avizului Consiliului Legislativ și al Consiliului Superior al
Magistraturii.

Deciziile sunt definitive și general obligatorii și se comunică celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului, instanțelor de judecată care au sesizat CCR Curtea Constituțională și Avocatului Poporului.