Comisia Europeană, Parlamentul European și Consiliul au ajuns la un acord provizoriu cu privire la propunerea Comisiei de înființare a unei Autorități Europene a Muncii (AEM), care își propune să asigure „mobilitatea echitabilă a forței de muncă în cadrul UE”.

Președintele Jean-Claude Juncker a anunțat pentru prima dată o posibilă înființare a unei Autorități Europene a Muncii în septembrie 2017, informează Comisia Europeană, conform Mediafax.

Această nouă autoritate a UE va sprijini mobilitatea echitabilă a forței de muncă în cadrul UE, permițând cetățenilor și întreprinderilor să profite de oportunitățile oferite de piața unică și sprijinind totodată cooperarea între autoritățile naționale, inclusiv în prevenirea și combaterea fraudei și abuzurilor sociale.

„Având 17 milioane de europeni trăind sau muncind în alt stat membru al UE, a sosit momentul ca o instituție precum Autoritatea Europeană a Muncii să sprijine pe cetățenii noștri mobili, să faciliteze activitățile statelor noastre membre și să contribuie la asigurarea echității și a încrederii în piața noastră unică. În ultimii ani, am realizat progrese importante în privința unor norme mai echitabile pentru mobilitatea forței de muncă. Noua autoritate ne va ajuta la punerea lor în practică”, a spus Jean-Claude Juncker.

„Acordul de astăzi privind Autoritatea Europeană a Muncii este bijuteria din coroana unei piețe europene a muncii echitabile. Aceasta va avea o dublă misiune: să ajute autoritățile naționale să lupte împotriva fraudei și a abuzurilor și să faciliteze mobilitatea pentru cetățeni. Acordul de astăzi este rezultatul unor negocieri foarte constructive și rapide care arată că Europa poate decide și acționa rapid pentru soluționarea problemelor”, a adăugat comisarul pentru ocuparea forței de muncă, afaceri sociale, competențe și mobilitatea forței de muncă, Marianne Thyssen.

Acordul va fi transmis Comitetului Reprezentanților Permanenți (Coreper) al Consiliului în vederea aprobării. Odată ce reprezentanții permanenți ai statelor membre confirmă acordul, acesta va fi supus unui vot final în plenul Parlamentului European.

Președintele Juncker a propus pentru prima dată instituirea unei Autorității Europene a Muncii în discursul său din 13 septembrie 2017 privind starea Uniunii, adresat Parlamentului European: „Ar trebui să ne asigurăm că toate normele UE referitoare la mobilitatea forței de muncă sunt puse în aplicare în mod corect, simplu și eficace de către un nou organism european de inspecție și de asigurare a respectării legii. [Pare] absurd să avem o autoritate bancară care să supravegheze aplicarea standardelor bancare, dar să nu dispunem de o autoritate comună în domeniul forței de muncă pentru […] piața noastră unică.”

Citeste si...  Pensii speciale pentru jurnalisti

Aproximativ 17 milioane de cetățeni europeni locuiesc sau muncesc în prezent în alt stat membru — de două ori mai mult decât cu zece ani în urmă. UE a elaborat un corpus legislativ substanțial care reglementează diferite aspecte ale mobilității, inclusiv detașarea lucrătorilor și coordonarea securității sociale. Cu toate acestea, complexitatea aplicării efective și consecvente a normelor UE în statele membre necesită o cooperare și schimburi structurate între autoritățile naționale competente, precum și resurse pentru activități comune, precum organizarea de inspecții comune sau pregătirea personalului național pentru a se ocupa de cazurile transfrontaliere.

Pentru a aborda aceste aspecte, Autoritatea Europeană a Muncii (AEM) — propusă de Comisie în martie 2018 — va îndeplini următoarele sarcini: de a sprijini statele membre la furnizarea de informații și servicii pentru cetățeni și întreprinderi; de a facilita cooperarea și schimburile de informații dintre statele membre și de a le sprijini prin inspecții concertate și comune, în scopul de a lupta împotriva abuzurilor, a fraudei și a muncii nedeclarate; de a juca un rol de mediere între statele membre în caz de litigii.

Autoritatea Muncii va avea responsabilitatea de a sprijini rețeaua de servicii europene pentru ocuparea forței de muncă (EURES) și va prelua și consolida activitățile platformei europene pentru intensificarea cooperării în materie de combatere a muncii nedeclarate.

Activitățile sale se vor referi la normele privind mobilitatea forței de muncă și la detașarea lucrătorilor, la coordonarea securității sociale și a legislației specifice din sectorul transportului rutier.