Primarul Capitalei a convocat o ședință în care se va vota acordarea unui ajutor social pentru familia monoparentală. Sumele se vor calcula în funcție de venitul net lunar pe membru de familie. Mai exact, dacă acest venit este pănă la 200 de lei, se vor primi 300 de lei pentru familia cu un copil, 600 de lei pentru cea cu doi copii, 900 de lei pentru familia cu trei copii și 1200 de lei pentru familia cu mai mult de trei copii. 

 

Pentru familia monoparentală al cărei venit mediu lunar pe membru de familie este cuprins între 201-530 lei se vor da: 200 de lei pentru familia cu un copil, 400 de lei pentru familia cu doi copii, 600 de lei pentru familia cu trei copii și 800 de lei pentru familia cu patru copii sau mai mulți.

Citeste si...  Secretele punctului G masculin

Sumele vor fi acordate de către Direcția Generală de Asistență Socială a Municipiului București.

Cine beneficiază

Beneficiarii sunt familiile cu domiciliul sau reședința pe raza administrativ-teritorială a Municipiului București, formate din persoană singură și copii în vârstă de până la 18 ani, aflați în întreținere și care locuiesc împreună cu aceasta. Prin persoană singură se înțelege persoana care se află în una dintre următoarele situații: este necăsătorită, este văduvă, este divorțată, al cărei soț/soție este declarat/declarată dispărut/dispărută prin hotărâre judecătorească; al cărei soț/soție este arestat/arestată preventiv pentru o perioadă mai mare de 30 de zile sau execută o pedeapsă privativă de libertate și nu participă la întreținerea copiilor.

Acte necesare

-cerere tip,
-declarație pe proprie răspundere privind componența familiei
-extras de cont pentru efectuarea viramentului bancar.