stiripesurse.ro că prezintă proiectele de acte normative care ar putea fi incluse pe agenda şedinţei Guvernului României din 11 martie, ora 12.00:

guvern

I. PROIECTE DE LEGE

1. PROIECT DE LEGE pentru ratificarea Acordului între Guvernul României şi Organizaţia pentru Eliberarea Palestinei privind dobândirea, pe bază de reciprocitate, a dreptului de proprietate asupra terenurilor pentru buna funcţionare a misiunilor diplomatice şi oficiilor consulare, semnat la Bethlehem, la 24 decembrie 2013

II. PROIECTE DE HOTĂRÂRE

1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 101/2014 privind măsuri de reglementare a depozitării seminţelor de consum şi a regimului certificatelor de depozit pentru acestea

2. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind înfiinţarea Consiliului naţional pentru coordonarea politicilor şi acţiunilor de reducere a consumului dăunător de alcool în România

3. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea anexei nr. 1 la Legea nr. 55/2006 privind siguranţa feroviară, cu modificările şi completările ulterioare

4. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 al Regiei Autonome ”Autoritatea Aeronautică Civilă Română” aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor

5. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind stabilirea metodologiei şi a regulilor de aplicare a drepturilor prevăzute la art. 35¹ alin. (1) din Legea poliţiei locale nr. 155/2010

6. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea stemei oraşului Dumbrăveni, judeţul Sibiu

7. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea Anexei nr.8 la Hotărârea Guvernului nr.1352/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Hunedoara, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Hunedoara

8. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea unor anexe la Hotărârea Guvernului nr.1357/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Suceava, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Suceava

9. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind suplimentarea bugetului Ministerului Culturii din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2015, pentru finanţarea unui proiect cultural

10. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind declararea „Anului 2015 – Anul Veteranilor de Război”

11. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al statului a unor construcţii şi amenajări la terenuri din cadrul unor imobile aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, situate în judeţele Constanţa, Vaslui, Covasna, Mehedinţi, Braşov, Călăraşi, Brăila, Argeş, Vrancea, Buzău şi municipiul Bucureşti în vederea scoaterii din funcţiune şi casării acestora şi pentru actualizarea Anexei nr.4 la Hotărârea Guvernului nr.1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

12. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 al Regiei Naţionale a Pădurilor – Romsilva, aflată sub autoritatea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor

13. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1005/2012 privind organizarea şi funcţionarea Gărzii Naţionale de Mediu

14. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind revocarea şi numirea unui membru în Consiliul director al Fondului Român de Dezvoltare Socială

15. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind suplimentarea bugetului Ministerului Afacerilor Interne pe anul 2015 din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2015, pentru achiziţia de apă grea

III. MEMORANDUMURI

1. MEMORANDUM cu tema: Deblocarea sumei de 2.000 mii de lei pentru luna martie 2015 din bugetul alocat Ministerului Energiei, Întreprinderilor Mici şi Mijlocii şi Mediului de Afaceri, capitolul 86.01 „Cercetare dezvoltare în domeniul economic”, titlul 55 „Alte transferuri”, art. Transferuri interne”, alineatul 55.01.49 „Transferuri pentru finanţare cercetare în domeniul economic.

Citeste si...
Cu cât se diminuează veniturile și cheltuielile bugetului la rectificarea bugetară