In plina criza politica, activitatea la Palatul Victoria continua in ritmul obisnuit si dupa agenda de lucru deja stabilita.
 
a02
 
Iata lista actelor normative care ar putea fi incluse pe agenda şedinţei Guvernului României de astăzi, 10 iunie, ora 12.00:
 
I.    PROIECTE DE LEGE
 1. PROIECT DE LEGE pentru ratificarea Acordului între România şi Statele Unite ale Americii pentru îmbunătăţirea conformării fiscale internaţionale şi implementarea măsurilor FATCA semnat la Bucureşti, la 28 mai 2015
 2. PROIECT DE LEGE privind contribuţia României la finanţarea fondului Poverty Reduction and Growth Trust
 3. PROIECT DE LEGE pentru ratificarea Acordului între Guvernul României şi Guvernul Republicii Cipru privind protecţia reciprocă a informaţiilor clasificate, semnat la Nicosia, la 31 octombrie 2014
 4. PROIECT DE LEGE pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul meteorologiei
 5. PROIECT DE LEGE privind regimul deţinerii şi utilizării armamentului din dotare şi operaţiunile cu arme şi muniţii în sistemul administraţiei penitenciare
II.    PROIECTE DE HOTĂRÂRI
 1. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea Acordului între Guvernul României şi Guvernul Statului Israel pentru cooperare în domeniul tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor, semnat la Tel Aviv la data de 14 septembrie 2014
 2. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea sumei din bugetul asigurărilor pentru şomaj pe anul 2015 ce se va aloca pentru plata venitului lunar de completare pentru persoanele disponibilizate de la Compania Naţională Poşta Română S.A.
 3. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind suplimentarea bugetului Ministerului Sănătăţii pe anul 2015 pentru plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale
 4. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru completarea Hotărârii Guvernului nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice
 5. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.486/2005 privind asigurarea pazei şi protecţiei obiectivelor, bunurilor şi valorilor cu efective de jandarmi
 6. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind transmiterea unor părţi de imobil din domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Afacerilor Interne – Inspectoratul Teritorial al Poliţiei de Frontieră Iaşi în domeniul public al Municipiului Galaţi, respectiv în domeniul public al judeţului Galaţi şi pentru actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
 7. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind actualizarea valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Afacerilor Interne
 8. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind procedura de aprobare şi conţinutul memorandumului prevăzut la art. 7, alin. (1) din OUG nr. 77/2014 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996
 9. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea valorii de inventar a unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Senatului României
 10. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr.494/2006 privind echipamentul maritim
 11. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al statului a unor mijloace fixe aflate în administrarea Ministerului Transporturior şi în concesiunea Companiei Naţionale de Căi Ferate ”CFR”-SA Sucursalele Regionale CF Bucureşti şi Craiova, în vederea scoaterii din funcţiune, casării şi valorificării, după caz
 12. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind suplimentarea bugetului Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor pe anul 2015 pentru plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale
 13. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 pentru Compania Naţională a Uraniului-S.A, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei, Întreprinderilor Mici şi Mijlocii şi Mediului de Afaceri
 14. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind suplimentarea bugetului Ministerului Apărării Naţionale din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2015, pentru finanţarea proiectului de investiţie imobiliară „Cimitirul Militarilor Români din Complexul Comemorativ Rossoşka, regiunea Volgograd – fostă Stalingrad, Federaţia Rusă”
 15. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al statului a unor construcţii şi amenajări la terenuri din cadrul unor imobile aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, situate în judeţele Prahova, Dolj, Vaslui, Sălaj, Timiş, Tulcea, Constanţa şi Argeş, în vederea scoaterii din funcţiune şi casării acestora şi pentru actualizarea anexei nr.4 la Hotărârea Guvernului nr.1705/2006 bunurilor din domeniul public al statului
 16. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 al Societăţii Comerciale – Institutul de Cercetare Proiectare Rulmenţi şi Organe de Asamblare – ICPROA S.A. Braşov, aflată sub autoritatea Autorităţii Naţionale pentru Cercetare Ştiinţifică şi Inovare
 17. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea stemei comunei Socond, judeţul Satu Mare
 18. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea stemei comunei Brăeşti, judeţul Buzău
 19. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea stemei comunei Şugag, judeţul Alba
 20. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea stemei comunei Dumbrăveni, judeţul Vrancea
III.    MEMORANDUMURI
 1. MEMORANDUM cu tema: Analiza şi revizuirea legislaţiei naţionale privind privatizarea operatorilor economici cu capital de stat
 2. MEMORANDUM cu tema: Semnarea Acordului de securitate socială între România şi Republica Orientală a Uruguayului
Citeste si...
Fostul mare fotbalist Gică Popescu ne anunță care va fi structura noului an școlar